BÔI NHỌ LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH LÀ XÚC PHẠM ĐẾN TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI

Dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Đảng ta tổ chức hội nghị, đại hội để luận họp bàn về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của Đảng thì các phần tử cơ hội, phản động lại ra sức tìm cách chống phá với mật độ dày đặc hơn.

Hiện nay, các đảng bộ cấp trên cơ sở đang tiến hành Đại hội, thảo luận các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó khẳng định: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tức tối, điên cuồng về điều đó, trên mạng xã hội (Danlambao), ngày 16/8/2020, lại đưa ra cái gọi là “Sự thật về Hồ Chí Minh ở Paris và Wien. Còn ở Qttawa? của Lâm Văn Bé, Nguyễn thị Cỏ May.

Đọc nội dung 6,5 trang, với giọng lưỡi láo xược, bôi nhọ, vu khống, tôi thấy Lâm Văn Bé và Nguyễn thị Cỏ May đích thực là những kẻ người bất nhân, bất nghĩa. Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, chúng lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc hết sức thô thiển, trắng trợn. Chúng thực sự đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể dân tộc Việt Nam giành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Cần khẳng định, không chỉ Nhân dân Việt Nam, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu rất rõ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam, cho hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Người không chỉ tìm ra con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mà còn gắn cuộc đấu tranh đó với phong trào cách mạng thế giới để hàng loạt nước thuộc địa theo ngọn cờ đó mà giải phóng cho dân tộc mình. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người là tấm gương sáng chói về đức hy sinh, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận tâm với nước, tận hiếu với dân. Người đã quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, từng bước giải quyết thành công vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc không chỉ ở Việt Nam, mà còn đóng góp cả về lý luận và thực tiễn cho phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Đồng thời, Người cũng không ngừng vun đắp cho khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế hết sức mẫu mực. Điều đó, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh không ai có thể phủ nhận và đảo ngược được.

Thật vậy, trước năm 1930, ở Việt Nam mặc dù tồn tại nhiều đảng phái tổ chức, chính trị, nhưng với đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn đã được chính lịch sử giao phó, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh đứng đầu đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tiếp đến lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược năm 1954; sau đó lại tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thần thánh, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc mùa xuân năm 1975. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay giành nhiều thông tin quan trọng

Hiện nay, cả nước đang thực hiện đường lối đổi mới, một lần nữa Nhân dân Việt Nam tiếp tục lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, người đại diện duy nhất của mình để lãnh đạo sự nghiệp ấy. Sự lựa chọn đúng đắn đó của Nhân dân Việt Nam về sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với dân tộc, với XH đã được Hiến định trong hiến pháp nước ta. Thành tựu hơn 30 năm đổi mới đất nước có ý nghĩa lịch sử là minh chứng sáng ngời về sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam.

Những mốc son chói lọi đó là sự thật không thể đảo ngược và bôi nhọ, điều đó không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà thế giới ngợi ca và đánh giá cao. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà UNESCO đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Ấy vậy mà, Lâm Văn Bé và Nguyễn thị Cỏ May vẫn dám bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận, xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh. Chúng thực sự là những kẻ bất nhân, bất nghĩa, chính chúng đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tất cả những người dân Việt Nam chân chính, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý dành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Bởi vậy mỗi dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác không để Lâm Văn Bé, Nguyễn thị Cỏ May, các thế lực thù địch và đồng bọn của chúng lừa bịp, lôi kéo. Cho dù chúng có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy, bị vạch mặt. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, và Nhân dân ta luôn tin tưởng vào sự thắng lợi con đường cách mạng đúng đắn mà Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “BÔI NHỌ LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH LÀ XÚC PHẠM ĐẾN TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI

  • 5 Tháng Chín, 2020 at 10:40 chiều
    Permalink

    Nhờ có bác hồ chí minh mà người việt bị vô minh, râu ông nọ cắm cằm bà kia đến mức không ngóc đầu lên được. nhờ có bác hồ mà hàng triệu người được chết và thương tật vì “ta chiến đấu cho Liên Xô Trung Quốc”. Nhờ có cụ hồ rước mác chém lê đâm mà nền Văn hoa Đạo học Thánh Hiền bị phế bỏ, thay vào đó là “hòn đá to, hòn đá nặng”. Công lao của bác quả là khủng khiếp đến mức muốn hỏa thiêu cũng không được. Đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại, người đã hết mình Biết làm mà chẳng biết lo/ Làm khốn làm khó, làm cho nhọc nhằn”, làm tàn lụi dân tộc Việt Nam vốn là dòng dõi con Rồng cháu Tiên. A Di Đà Phật!

    Reply

Leave a Reply to khanhhovan Cancel reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.