Bôi xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh là những kẻ bất nhân, bất nghĩa

Ngày 20/9/2017, trên mạng xã hội (Danlambao) có đưa ra cái gọi là “Khoác áo nào cũng cá mè một lứa của Phạm Trần. Đọc bài viết, chúng tôi thấy Phạm Trần đích thực là kẻ người bất nhân, bất nghĩa. Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, Phạm Trần lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn.

Một là, Phạm Trần đã xuyên tạc quá trình chỉ đạo thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam của chủ tịch Hồ Chí Minh. Phạm Trần cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đương thời, hậu thân của Đảng Lao động. Nhưng cái gốc của Đảng Lao động, lại bắt rễ từ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên do ông Hồ Chí Minh (còn mang tên Nguyễn Tất Thành) thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Hồng Kông, theo chỉ đạo của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản. Sau đó ông Hồ lại thay áo thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 10 năm 1930, theo lệnh của Đông Phương Bộ, một bộ phận của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản… rõ ràng ông Hồ là cán bộ của Cộng sản Quốc tế và được sử dụng để nhiễm độc Cộng sản vào bán đảo Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Cao Miên…”.

Nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, không chỉ nhân dân Việt Nam, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu rất rõ về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của Người. Quá trình thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ đạo là thực hiện theo Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và sự vận dụng sáng tạo của Người vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Mục đích thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam là đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc, cho hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Với lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người không chỉ tìm ra con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mà còn gắn cuộc đấu tranh đó với phong trào cách mạng thế giới. Người là tấm gương về đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Người đã quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước giải quyết thành công vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc; không ngừng vun đắp cho khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Hai là, Phạm Trần đã xuyên tạc thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo, gã cho rằng: “Từ ngày thành lập 3/2/1930, thì chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản từng bị lên án đã giết chết hơn 100 triệu người trên thế giới, trong số này có cả ở Việt Nam, Trung Hoa và Nga Xô, vẫn được lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhắm mắt đội lên đầu tung hô và tôn thờ…trong suốt chiều dài lịch sử 87 năm có mặt trên đất nước Việt Nam, từ Đảng Cộng sản đầu tiên cho đến Đông Dương, Lao Động rồi quay lại về với Cộng sản từ 1976, những người Cộng sản đã nhúng tay vào máu dân tộc rõng rã 30 năm từ 1945 đến 1975…”.

Trước năm 1930, ở Việt Nam mặc dù tồn tại nhiều đảng phái tổ chức, chính trị, nhưng chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, với đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn đã được chính lịch sử giao phó cho sứ mệnh giải phóng dân tộc. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam do các lãnh tụ cùng với Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân lao động Việt Nam khỏi ách thống trị, bóc lột của thực dân, phong kiến năm 1945; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược năm 1954; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay. Những mốc son chói lọi đó là sự thật không thể phủ nhận điều đó không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà ngay cả nhân loại trên thế giới ngợi ca và đánh giá cao; không phải ngẫu nhiên mà UNESCO đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với công lao vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Hiện nay, cả nước đang thực hiện đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, một lần nữa nhân dân Việt Nam tiếp tục lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, người đại diện duy nhất cho mình, là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự lựa chọn đúng đắn đó của nhân dân Việt Nam được Hiến định trong Hiến pháp hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành tựu 30 năm đổi mới đất nước là minh chứng sáng ngời về sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, kẻ nào dám xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, đến Đảng Cộng sản Việt Nam kẻ đó có tội với tổ tiên, ông cha và mắc tội bất nhân, bất nghĩa. Cho nên, mỗi cư dân mạng cần hết sức cảnh giác không để Phạm Trần và các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo. Cho dù chúng có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy, vạch mặt trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Bôi xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh là những kẻ bất nhân, bất nghĩa

  • 1 Tháng Mười Một, 2017 at 2:03 chiều
    Permalink

    Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chiến sĩ xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc, người bạn thân thiết của các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn thế giới.
    Lòng tràn đầy thương nhớ, nhân dân ta hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ Việt Nam ngày nay và mai sau. Vậy mà có những kẻ ngang nhiên bôi xấu danh dự của người thật đáng xẩu hổ

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.