Cảnh giác với luận điệu phản động của Nguyễn Bá Chổi

Ai cũng biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; tư tưởng của Người cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, của cách mạng Việt Nam. Vậy mà, trên trang “Baoquocdan” kẻ tự xưng là Nguyễn Bá Chổi lại trắng trợn xuyên tạc sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Y xấc xược cho rằng, “ra đi tìm đường cứu nước… thành ra phá nước…”, hay “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”.

Như chúng ta đã biết, ngày 5-6-1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, suốt hành trình 30 năm bôn ba, qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 quốc gia, hàng trăm thành phố, vượt qua muôn vàn gian khổ, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Tiếp đó, Người đã dày công truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, đào tạo cán bộ, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập dân tộc, diệt “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm” thống nhất Tổ quốc, đưa người dân Việt Nam (trong đó có cả người thân của Nguyễn Bá Chổi) từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, để ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Càng nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta càng có thêm nhận thức sâu sắc, khẳng định công lao vĩ đại của Người đối với dân tộc ta; thấy được tầm cao trí tuệ và văn hóa kết tinh, hội tụ trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Chúng ta nhận thức sâu sắc hơn giá trị to lớn của cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để trí tuệ, văn hóa Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng, để Đảng ta mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam phát triển cường thịnh sánh vai các cường quốc năm châu.

Nguyễn Bá Chổi cần phải hiểu rằng, không phải tự nhiên Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Thực tế, từ 20/10-30/11/1987, UNESCO họp để xét các danh nhân văn hóa, nhà hoạt động kiệt xuất, nhà thơ vĩ đại để tổ chức kỉ niệm, tôn vinh trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh tròn 100 năm ngày sinh vào năm 1990; ông Nehru, Ấn Độ (năm 1989); Mekarencô, nhà sư phạm vĩ đại của Liên Xô (năm 1988),… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được 159/159 quốc gia dự họp biểu quyết đồng ý tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam”, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Tiến sĩ M. Atmet Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương khẳng định: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một hy vọng và viễn cảnh mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”.

Qua đây, nhân dân ta và bạn bè quốc tế càng hiểu sâu sắc hơn, thêm tự hào, kính trọng về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chúng ta thấy rõ hơn thủ đoạn, thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, khi sẵn sàng nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi người dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những hành vi xuyên tạc, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh của bọn phản động như Nguyễn Bá Chổi; để thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng, mãi đồng hành cùng dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ, góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.