CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BÔI XẤU ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ VAI TRÒ, UY TÍN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chưa bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong đó, nói xấu, bôi nhọ và phỉ báng đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung mà chúng thường tập trung chống phá. Chắc chắn rằng, toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới không ai tin giọng điệu sảo trá, vô lương, bất chính của chúng, bởi vì:

Đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời về nhân cách của người cộng sản và là mẫu hình để toàn thể nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới noi theo, chỉ những kẻ vô ơn, bạc nghĩa mới dám phỉ báng và bôi nhọ hình ảnh, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tâm hồn, cốt cách, đạo đức, nhân cách, trí tuệ, tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới thừa nhận và ngợi ca. Ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh – ngợi ca đạo đức, nhân cách của Người là tâm nguyện, là trách nhiệm cao cả, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn của mọi con dân đất việt. Vậy mà, những kẻ phản động, vô ơn, bạc nghĩa, bất lương lại dám phỉ báng xuyên tạc đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh.

Nhân dân Việt Nam đời đời biết ơn và ghi nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dẫn dắt con đường cách mạng Việt Nam, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ cho thực dân, đế quốc trở thành người dân có quyền sống, quyền độc lập, tự do, mưu cầu hạnh phúc. Nhân dân Việt Nam được sống trong độc lập tự do, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai ai cũng hiểu điều đó, chỉ những kẻ phản động, quay lưng lại với Tổ quốc, với dân tộc mới cố tình không nhìn thấy, không nhận ra. Chân lý “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”, chân lý đó đã được lịch sử kiểm chứng và nhân dân Việt Nam là người hơn ai hết hiểu được giá trị cao quí của chân lý vĩnh hằng này.

Dân tộc ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông, đất nước ta”. Điều đó, được cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới và dân tộc Việt Nam thừa nhận, suy tôn, được lịch sử ghi nhận như một niềm tự hào, kiêu hãnh vô song của nhân dân lao động Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà lãnh tụ thiên tài, thông minh xuất chúng, có trí óc sáng tạo, trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có tầm cao trí tuệ, có sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị và khả năng tuyệt vời trong nắm bắt qui luật khách quan về sự vận động, phát triển của lịch sử để dẫn dắt dân tộc đi đến những vinh quang như ngày nay. Những kẻ đang ngày đêm chống phá cách mạng Việt Nam, nếu không nhờ công ơn đó, chắc gì đã được sinh ra và lớn lên trên cõi đời này, vậy nên đừng vô ơn bạc nghĩa, đừng phỉ báng thần tượng Hồ Chí Minh, hãy giữ lại dù chỉ một chút lương tri, nếu không làm gì giúp được cho dân, cho nước thì hãy cứ sống yên phận là “kẻ tôi đòi”, đừng làm gì để mang tội với nhân dân, với đất nước và hậu thế sau này.

Vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử dân tộc ghi nhận, được toàn thể nhân dân Việt Nam thừa nhận và suy tôn, chỉ những kẻ vô đạo, bất lương mới cố tình xuyên tạc và phủ nhận.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác để đi đến thành công như ngày nay, đó là niềm tự hào không chỉ của những người cộng sản mà của toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Vậy mà, những kẻ phản bội lại Tổ quốc luôn ra sức xuyên tạc, phủ nhận, nói xấu Đảng. Những luận điệu xuyên tạc đó sặc mùi phản động và càng cho thấy chúng không có một chút hiểu biết gì về thế sự của Việt Nam. Cái mà bọn chúng ngày đêm cố nặn ra để tuyên truyền nếu không phải có ý đồ reo rắc sự hoài nghi, không phải để làm lung lạc ý chí, niềm tin của nhân dân Việt Nam, của những người cộng sản, cũng như mọi người dân yêu nước Việt Nam về tương lai tươi sáng của dân tộc, thì đích thị là giọng lưỡi của những kẻ phản động, hại nước, hại dân, kẻ viết thuê cho bọn chống cộng, đi ngược lại mong ước, nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Bằng cách cắt xén trích dẫn ra những sự kiện này sự kiện nọ, lời nói của người này, người khác để vu cáo, xuyên tạc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng lãnh đạo đất nước, không có đường lối độc lập tự chủ. Sự thực thì ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là bài học, đường hướng nhất quán của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng và mỗi người dân cũng như mỗi người cộng sản Việt Nam đều ghi nhớ điều này. Bởi vì, họ hiểu sâu sắc rằng nếu không có đường lối độc lập tự chủ thì Đảng ta, nhân dân ta không thể làm nên chiến công thần kì qua hai cuộc khác chiến chống thực dân Pháp về đế quốc Mỹ để thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc. Đặc biệt, nếu Đảng ta không có đường lối độc lập tự chủ thì công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhất là cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử khó có thể diễn ra và đem lại chiến thắng vẻ vang như vậy. Bước sang thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và khu vực hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì giữ vững đường lối độc lập tự chủ mới có những thành công như ngày nay. Thành tựu của hơn 36 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh điều đó, sự thật hiển nhiên đó không chỉ những người cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam cảm nhận được mà bạn bè khắp năm châu cũng phải thừa nhận và ngợi ca sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công của cách mạng Việt Nam. Đúng như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu trong lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng: “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; và “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.