Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng cho Đảng và nhân dân ta – tài sản tinh thần vô giá, ngọn đuốc soi sáng trên con đường đấu tranh, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi hành động cố tình xuyên tạc nội dung, giá trị của Di chúc cần phải được lên án và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

1. Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Tại sao các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc Di chúc của Hồ Chí Minh cũng như những giá trị tư tưởng mà Người để lại? Thực ra, mục đích chính của chúng là muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đi liền với phủ nhận con đường cách mạng Việt Nam. Do đó, mục tiêu của các thế lực thù địch luôn nhằm vào chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chính là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chống phá Đảng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch hy vọng, bằng cách xuyên tạc, bôi nhọ hình tượng, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho Đảng suy yếu, biến chất, mất vai trò lãnh đạo hoặc đi đến tan rã.

Bôi nhọ, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ đoạn thường thấy của chúng là cắt xén những bài viết, câu nói của Người để quy chụp “Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa”, qua đó cho rằng, tư tưởng của Hồ Chí Minh đối lập với lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thậm chí, trái ngược hoàn toàn, khi chúng cho rằng, Hồ Chí Minh “là người của quốc tế cộng sản, đứng ngoài dân tộc Việt Nam”.

Nham hiểm hơn, có những kẻ, nhân danh “dân chủ”, “người đấu tranh vì tự do”… còn ra vẻ “khâm phục” Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng chúng đang làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại. Những thứ được tô vẽ “dân chủ” và “nhân quyền” ấy, không gì khác là sự lợi dụng chính sách tự do ngôn luận, báo chí của Đảng để cổ xúy cho các tư tưởng cực đoan, kích động một bộ phận dân chúng thiếu hiểu biết, hòng gây mất ổn định chính trị – xã hội đất nước, phục vụ cho các mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch. Chúng cho rằng, bản Di chúc chỉ “mang tính cá nhân” chứ không có giá trị chỉ đạo thực tiễn đối với dân tộc hoặc không đúng với chủ nghĩa Mác – Lênin. Trắng trợn hơn, chúng còn xuyên tạc, trong Di chúc, Hồ Chí Minh đã từ bỏ con đường đi lên CNXH, thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì con đường này là “đi ngược lại ý nguyện của Hồ Chí Minh”, hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nhưng thực ra là đi ngược lại, không làm theo Di chúc…

Tìm mọi cách hạ bệ, bôi nhọ uy tín Hồ Chí Minh nói chung, Di chúc của Người nói riêng, một số kẻ làm ra vẻ là người “trong cuộc”, nắm được những chuyện “thâm cung bí sử” mà thực chất cũng chỉ là những sự kiện, câu chuyện không có thật, do chúng bịa đặt, thêu dệt, thêm bớt, dựng lên về thân thế, đời tư của Người, hòng gây nghi ngờ, hoang mang trong dư luận. Chúng tích cực lôi kéo những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn chế độ, tự coi là những “nhà dân chủ”, “bất đồng chính kiến” với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, sẵn sàng bịa chuyện hoặc dựa trên một vài sự kiện, tài liệu để thêm thắt, bình luận hoặc sử dụng phương pháp viết hồi ký, viết sách, mở “diễn đàn” trên blog cá nhân, các trang mạng xã hội, các hội nhóm online… để kích động, nói xấu, phủ nhận tư tưởng, con người Hồ Chí Minh.

Đây là những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm hiểm. Dù những điều vu khống, bịa đặt của các thế lực thù địch thực sự hoang đường, nhưng nếu người nghe, người đọc thiếu tỉnh táo, sẽ không thấy được bản chất, động cơ chính trị đằng sau những chiêu trò đó.

2. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – giá trị không thể phủ nhận

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và tương lai. Di chúc của Hồ Chí Minh là sự kết tinh trí tuệ, tư tưởng của một nhà chính trị lớn của thời đại mới, “thời đại Hồ Chí Minh” – thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. Là một người suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới, bởi vậy, trước lúc đi xa, hơn ai hết, Hồ Chí Minh đã không quên để lại những “lời dặn” đầy tâm huyết cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả về tình cảm, trách nhiệm cũng như những công việc hệ trọng của Cách mạng Việt Nam. Trong Di chúc của Người không có chỗ nào “lâm ly, tử biệt”, mà trái lại, được diễn đạt, thể hiện một cách tự nhiên, thanh cao, cô đọng và giản dị về ngôn từ, như cách nói của Người, “tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”…

Dành trọn cuộc đời để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, cho đến những giây phút cuối cùng, tâm nguyện của Người vẫn là dành cho Tổ quốc, cho đồng bào, không chút riêng tư. Bản Di chúc là sự phản ánh thống nhất, cô đọng nhất về toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời suốt đời phụng sự cách mạng của người cộng sản kiệt xuất. Không chỉ là một công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền, phác thảo lý luận về sự nghiệp đổi mới và xây dựng CNXH ở Việt Nam, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn bao hàm trong đó ước nguyện, khát khao và tình cảm của Người với đất nước. Đoạn cuối Di chúc, Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Chỉ một câu nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ ràng, đầy đủ nhiệm vụ của Đảng, nhân dân ta và mục tiêu, đích đến của cách mạng Việt Nam: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, đồng thời cũng thể hiện rõ tâm nguyện của cả cuộc đời mình là vì nước, vì dân.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và đạt được những thành tựu quan trọng trên con đường tiến lên CNXH, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Dẫu còn không ít những khó khăn, thách thức ở phía trước, song những giá trị bất hủ của Di Chúc và tư tưởng của Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, mãi mãi là ngọn đuốc soi sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tới tương lai./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

  • 24 Tháng Chín, 2019 at 7:29 sáng
    Permalink

    Di chúc của Người thật là thiêng liêng, là tài sản tinh thần vô giá, ngọn đuốc soi sáng trên con đường đấu tranh, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.