Không thể xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vẫn chiêu bài cũ, trên trang mạng chinhnghiavietnamconghoa xuất hiện bài viết của Huỳnh Quốc Bình có nội dung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm đến thân thế, sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là giọng điệu của một kẻ chống cộng, điên cuồng, mù quáng, lỗi thời mà còn thể hiện đạo đức, thái độ ứng nhân, xử thế rất thiếu văn hóa đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến, đạo lý của dân tộc Việt Nam và lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc.

Huỳnh Quốc Bình đã cố tình không hiểu được rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài được cả thế giới công nhận; người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Thân thế và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí kiên cường đấu tranh cho hòa bình, độc lập tự do của các dân tộc, hạnh phúc của con người.

Mang trong mình truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã bôn ba khắp nơi trên thế giới để tìm ra con đường giải phóng đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại là độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhờ sự lựa chọn và đi đúng con đường cách mạng, nhân dân Việt Nam đã thực hiện cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Ngày 02 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở đầu một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong nhận thức, tình cảm, hành động của mỗi người dân Việt Nam thì độc lập của dân tộc là thiêng liêng nhất. Lời tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh tuyên đọc được khởi nguồn và bồi đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh để bảo vệ nền độc lập và tự chủ của dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đối với dân tộc Việt Nam, một dân tộc phải luôn chiến đấu chống lại sự xâm lược của các thế lực phong kiến, đế quốc để bảo vệ nền độc lập và hòa bình của mình, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn khát khao cho dân tộc được độc lập, tự do, nước nhà được hòa bình, thống nhất. Lý tưởng chiến đấu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Hồ Chí Minh được bắt nguồn từ chiều sâu truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam. Thực hiện Lý tưởng chiến đấu mà Hồ Chí Minh đã gương cao, nhân dân Việt Nam đã anh dũng, kiên cường, bất khuất trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đại thắng Mùa xuân năm 1975 là biểu tượng rực rỡ nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; cho thắng lợi của sức mạnh Việt Nam; thắng lợi của mục tiêu, lý tưởng chiến đấu theo con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã vạch ra. Tiến sĩ Modagat Ahmed, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhấn mạnh: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”. Ngày 12/11/2013, Tổng thống Nga V. Putin đã đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Ông đã đến thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh và viết trong sổ lưu niệm: “Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ hòa bình tiến bộ và phồn vinh. Nhưng giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai…Và vì thế lịch sử mãi mãi nhắc tới Người như một bậc thánh nhân”.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo luôn nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Vì thế, bài viết của Huỳnh Quốc Bình đã bị vạch trần và hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc cần phải đấu tranh bác bỏ. Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất định sẽ thất bại. Những kẻ chống cộng điên cuồng, mù quáng, xúc phạm đến cả anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh như Huỳnh Quốc Bình không có chỗ đứng trong xu hướng phát triển tất yếu của dân tộc Việt Nam. Lịch sử vốn công minh, khách quan; trí tuệ của nhân dân là sáng suốt và công bằng. Những ai có lương tri và trọng phẩm giá con người đều nói lên tiếng nói trung thực và đánh giá khách quan về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây chính là dòng chủ đạo và là chân lý, là minh chứng không thể chối cãi. Và đây là cơ sở vững chắc để phủ định, phê phán bác bỏ mọi giọng điệu xuyên tạc về lãnh tụ Hồ Chí Minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.