LẠI MỘT CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ CỦA PHƯƠNG NGUYỄN VÀ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và tư tưởng của Người đã in đậm trong trái tim và khối óc của triệu triệu người dân Việt Nam. Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta” và “Tư tưởng của Người, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.

Thế nhưng, hiện nay các thế lực phản động vẫn rắp tâm bôi nhọ, phủ nhận, xuyên tạc toàn diện, cả thân thế, sự nghiệp cũng như đạo đức và tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh. Chủ thể của các quan điểm sai trái, thù địch, phản động không ai khác chính là các tổ chức, cá nhân có xu hướng chính trị đối lập, và tư tưởng thù địch, chống đối với cách mạng nước ta. Chúng làm ra vẻ là những người “trong cuộc”, “am hiểu”, nhưng thực chất là bịa đặt nhân chứng, tài liệu, hoặc dựa trên một vài sự kiện, hiện tượng nhất thời, không đúng với bản chất của sự việc…để xuyên tạc “bôi đen” về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị triệt để sử dụng không gian mạng, mạng xã hội (Facebook, Twitter) thư điện tử (email); các trang web, blog cá nhân; các dịch vụ trực tuyến như hội thoại (chat), diễn đàn trao đổi (forum)… để phát tán các tài liệu như tác phẩm văn học, phim ảnh, chuyển tải thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh, hạ thấp uy tín đạo đức, nhân cách cũng như phủ nhận những giá trị cách mạng, khoa học trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, đáng chú ý là các phần tử người Việt lưu vong như: Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và Phong trào đòi trả tên Sài Gòn sản xuất bộ phim Sự thật về Hồ Chí Minh – một bộ phim sử dụng những tư liệu cắt xén, chắp nối, sai sự thật lịch sử nhằm mục đích chống phá Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người hay cuốn “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” của Hồ Tuấn Hùng; các phần tử cơ hội chính trị như Trần Gia Phụng, Phương Nguyễn v.v.. đều có blog riêng và thường xuyên tham gia trả lời phỏng vấn các đài, trang tin điện tử với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, nổi lên một số vấn đề sau:

Về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng xuyên tạc, bịa đặt rằng Nguyễn Tất Thành “không phải sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước”, thân phụ của Người “không phải là một vị quan thanh liêm yêu nước, thương dân”. Không những thế chúng còn xuyên tạc mục đích việc ra nước ngoài năm 1911 của Người bằng cách đặt vấn đề: “Mưu sinh hay tìm đường cứu nước?”, chúng viện dẫn rằng, năm 1911, khi sang Pháp, Nguyễn Tất Thành đã viết đơn xin vào học trường Thuộc địa, từ đó chúng quy chụp, Nguyễn Tất Thành không phải ra đi tìm đường cứu nước mà là nhằm mưu sinh, mưu lợi cho bản thân và gia đình. Trắng trợn hơn, chúng còn phủ nhận Nghị quyết của UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là “anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất” – một văn kiện quốc tế được 159 nước tham dự Kì họp thứ 24 của UNESCO thông qua.

Về tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực phản động đã hàm hồ cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là: “mớ lý thuyết hỗn độn nhằm đề cao, sùng bái cá nhân; là một di hại to lớn của lịch sử, cần phải được vạch trần, lên án”, rằng “Hồ Chí Minh lựa chọn con đường Cách mạng vô sản là một sai lầm lịch sử, đưa đất nước đi đến chỗ diệt vong”… Bùi Diễm, trong bộ phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” cho rằng, theo con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn “là một sai lầm và phải trả một cái giá quá đắt”. Trần Gia Phụng thì “khẳng định”, “những hậu quả về kinh tế, vật chất do con đường xã hội chủ nghĩa mang lại còn có thể khắc phục, nhưng những hậu quả về văn hóa tinh thần và nhân tính thì sẽ ngày càng bùng nổ nếu tiếp tục kiên định con đường ấy”. Sự xuyên tạc còn trắng trợn hơn khi chúng cho rằng, “tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất chỉ là Người dân tộc chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm phương tiện và thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc”…vv

Thực chất các quan điểm sai trái, thù địch về Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những thủ đoạn, phương thức mà các thế lực thù địch, sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Những quan điểm này phản ánh và bảo vệ lợi ích của chủ nghĩa tư bản trong cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Các phần tử cơ hội chính trị trực tiếp tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch chẳng qua cũng chỉ là bồi bút, là tay sai nhằm mưu cầu những lợi ích cá nhân thấp hèn, bỉ ổi. Họ là những quân bài được các thế lực thù địch sử dụng như một loại công cụ để thực hiện âm mưu xuyên suốt, bất di bất dịch là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “LẠI MỘT CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ CỦA PHƯƠNG NGUYỄN VÀ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.