Lật tẩy bộ mặt giả nhân nghĩa của Đỗ Văn Phúc

Xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, là một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Mới đây, Đỗ Văn Phúc đã đăng tải bài viết “Giả nhân giả nghĩa” trên trang Vietnamthoibao, với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Với tâm địa gian xảo của kẻ giả nhân nghĩa, Đỗ Văn Phúc đã trắng trợn quy kết rằng: “Nửa thế kỷ qua, từ khi có chủ nghĩa Mác do Hồ Chí Minh du nhập vào, nhân dân ta phải từng trải qua một thời kỳ đen tối, bi thương nhất trong lịch sử”. Đây là luận điệu hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, đánh tráo giá trị, đổi trắng, thay đen, không biết phân biệt công tội, ai là kẻ thù, ai là người có công lao đối với dân tộc Việt Nam. Sự thật lịch sử như những “bia đá không mòn” đã khắc ghi, khi dân tộc Việt Nam còn chìm trong bóng đêm bị áp bức, bóc lột, chưa tìm ra được con đường cách mạng giải phóng dân tộc, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi để tìm con đường giải phóng cho dân tộc. Với ý chí sắt đá, lòng yêu nước nồng nàn, trải qua bao khó khăn, gian khổ, Người đã tìm được ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, đó chính là chủ nghĩa Mác – Lênin. Cũng chính từ đây, cách mạng Việt Nam được soi sáng bởi nghĩa Mác – Lênnin, dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1845, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện Di chúc, mong muốn của Người, công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Với những người có lòng nhân nghĩa đều dễ dàng nhận thấy công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Chỉ có những kẻ với bộ mặt giả nhân nghĩa như Đỗ Văn Phúc chuyên bồi bút xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến như vậy.

 Đỗ Văn Phúc càng lộ rõ bản chất của một kẻ giả nhân nghĩa khi trắng trợn quy kết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người “gian ác, đã từng nhuốm máu hàng trăm ngàn nông dân vô tội miền Bắc, hàng trăm ngàn trẻ em, phụ nữ miền Nam, xô đẩy hàng triệu thanh niên vào lò lửa chiến tranh cho mục tiêu quốc tế của chủ nghĩa Cộng sản”. Nói đến thiện ác, nhân, nghĩa trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì không chỉ người Việt Nam chân chính, mà rất nhiều người trên thế giới, thậm chí cả những kẻ bên kia chiến tuyến với Người đều phải nể trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của cái thiện, của lòng nhân ái cao cả, thấm đượm chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Vì vậy, Người luôn là một chiến sĩ tiên phong đấu tranh chống cái ác, chống ách áp bức của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc và mọi áp bức đối với con người; đồng thời, luôn ra sức bảo vệ cái thiện, thực hiện những điều nhân nghĩa, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp – xã hội xã hội chủ nghĩa. Để chống ách áp bức của kẻ xâm lược, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, Người luôn tìm cách giác ngộ cho mọi người về quyền con người, tố cáo mạnh mẽ tội ác, bất công của thực dân, đế quốc xâm lược với bằng chứng thuyết phục nhất. Vì vậy, thấm nhuần sự giác ngộ của Người, cả dân tộc Việt Nam không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo… đã nhất tề, đồng lòng đứng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc mà không tiếc xương máu của mình. Họ tự nguyện đứng lên chiến đấu, hy sinh vì lòng yêu nước chân chính và khát vọng được độc lập tự do, chứ không phải bị ai “xúi giục”, “xô đẩy” như Đỗ Văn Phúc đã bịa đặt, xuyên tạc. Có lẽ, chỉ những người như y, không tự tu dưỡng, định vị, làm chủ bản thân mình nên bị các thế lực xấu “xúi giục”, “xô đẩy” để bồi bút xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước.

Những luận điệu xuyên tạc của Đỗ Văn Phúc và các thế lực thù địch chắc chắn sẽ không thể phủ nhận được vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và sự tiến bộ của nhân loại. Bởi sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là hiện thân của cái thiện, cái nhân, cái nghĩa đích thực và cao cả, đã cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.