Lê Nguyên – kẻ bất nhân

Ngày 26/02/2018, trên mạng xã hội (Danlambao), LeNguyen có đưa ra cái gọi là “Hồ không hề độc thân…Hồ là dân chơi có số má nhưng là thứ chơi chạy…. Đọc bài viết, chúng tôi thấy LeNguyen đích thực là kẻ người bất nhân, bất nghĩa và đã thực sự xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể dân tộc Việt Nam giành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, LeNguyen lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn.

Không hiểu LeNguyen trích dẫn, lấy số liệu ở đâu mà gán chỉ cho người này, cô kia là “người tình”, là “vợ” của lãnh tụ Hồ Chí Minh? Với giọng điệu gượng gạo, sống sượng y viết như thể chính y là người trong cuộc vậy.

LeNguyen có biết không chỉ dân tộc Việt Nam, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu rất rõ về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của các lãnh tụ Hồ Chí Minh. Với lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người không chỉ tìm ra con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mà còn gắn cuộc đấu tranh đó với phong trào cách mạng thế giới. Người và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, cho hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Người là tấm gương về đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận tâm với nước, tận hiếu với dân. Người đã quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước giải quyết thành công vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc; không ngừng vun đắp cho khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Xin dẫn một vài ví dụ: Trước năm 1930, ở Việt Nam mặc dù tồn tại nhiều đảng phái tổ chức, chính trị, nhưng chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, với đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn đã lãnh đạo toàn dân tộc ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân lao động Việt Nam khỏi ách thống trị, bóc lột của thực dân, phong kiến; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975). Đó là sự thật lịch sử không thể phủ nhận, điều đó không chỉ mọi người Việt Nam yêu nước đều thừa nhận, mà thế giới ngợi ca và đánh giá cao công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh, không phải ngẫu nhiên mà UNESCO đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Hiện nay, cả nước đang thực hiện đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, một lần nữa nhân dân Việt Nam tiếp tục lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, người đại đại diện duy nhất cho mình; là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự lựa chọn đúng đắn đó của nhân dân Việt Nam được Hiến định trong Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành tựu hơn 30 năm đổi mới đất nước là minh chứng sáng ngời về sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, kẻ nào dám xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam là xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc, mọi người dân Việt Nam chân chính, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý.

Mỗi người dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác không để LeNguyen và các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo. Cho dù chúng có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy, vạch mặt trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Lê Nguyên – kẻ bất nhân

 • 12 Tháng Ba, 2018 at 1:48 chiều
  Permalink

  Nói xấu, bôi nhọ hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh là một tội ác không thể tha thứ. Những luận điệu của LeNguyen đáng bị lên án và trừng trị!

  Reply
 • 13 Tháng Ba, 2018 at 2:29 chiều
  Permalink

  Bài viết của Người Dân Việt thể hiện quan điểm rất đúng đắn, tác giả đã phần nào vạch trần bộ mặt thật của LeNguyen, kẻ bất nhân, bất nghĩa dám xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta, chúng ta hãy lên án mạnh mẽ những luận điệu phản động của LeNguyen.

  Reply
 • 15 Tháng Ba, 2018 at 9:03 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh của LeNguyen là dối trá và hèn hạ.

  Reply
 • 31 Tháng Tám, 2018 at 2:12 chiều
  Permalink

  Le Nguyen thật bỉ ổi, hèn hạ và đáng khinh bỉ. Hồ Chí Minh là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh của người luôn sống mãi trong trái tim của mỗi con người đất Việt.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.