Luận điệu bỉ ổi của Ng.Dân

Trong những ngày qua, trên trang mạng “Danlambao” đã đăng tải bài viết của bút danh Ng.Dân. Xuyên suốt bài viết này là sự vay mượn, lắp ghép khập khiễng, lố bịch không đúng với thực tiễn lịch sử Việt Nam nhằm xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, Ng.Dân đã xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam phá hoại quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ng.Dân cho rằng: Đảng và Nhà nước Việt Nam sẵn sàng bỏ qua Tổ Quốc Việt Nam để “hứa hẹn: VN là chư hầu – một tỉnh – thống thuộc nước TQ, thời gian 30 năm, đến năm 2020?”, Y còn cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam “hèn với giặc, ác với dân”…Đây rõ ràng là luận điệu của những kẻ phản động, hại nước, hại dân, cố tình xuyên tạc vu khống Đảng, Nhà nước ta và phá hoại mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ngay từ khi mới ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu, lý tưởng của Cách mạng Việt Nam đó là “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Bởi vậy, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực hóa mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam vẫn nhất quán đường lối đối ngoại trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Thông qua các chuyến thăm hữu nghị, các cuộc hội đàm song phương, các cuộc gặp gỡ tại các diễn đàn thế giới, khu vực… quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc được xác định từ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” (năm 1999) đến “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” (năm 2005) và “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” (năm 2008). Một trong những bằng chứng nổi bật về thành tựu trong quan hệ chính trị – ngoại giao Việt – Trung là hai nước đã giải quyết được hai trong ba vấn đề bất đồng quan trọng liên quan đến biên giới – lãnh thổ: Ký kết Hiệp định biên giới trên đất liền vào năm 1999 và đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền (năm 2008); ký Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ (năm 2000); ký Hiệp định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ (năm 2004)…

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt – Trung theo đó cũng có sự phát triển vượt bậc. Với hơn 50 hiệp định hợp tác kinh tế hoặc có liên quan đến kinh tế và khá nhiều thỏa thuận cấp nhà nước, Trung Quốc trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Đến hết năm 2010, kim ngạch mậu dịch hai nước đã đạt trên 30 tỷ USD và năm 2015 con số này vượt 50 tỷ USD. Hai nước đã nâng kim ngạch thương mại song phương lên đến hơn 100 tỷ USD vào năm 2018. Song song với sự phát triển vượt bậc trong quan hệ kinh tế, các hoạt động trên lĩnh vực quân sự, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ và du lịch cũng diễn ra tốt đẹp. Sự hợp tác, giao lưu quân sự, văn hóa cũng góp phần đắc lực để hai dân tộc Việt – Trung thấu hiểu nhau hơn, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ chính trị, kinh tế, ngoại giao, là cầu nối vững chắc cho các mối quan hệ khác không ngừng nâng cao cả về chất và lượng. Chúng ta không phủ nhận trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng còn tồn tại những bất đồng cần giải quyết, song điều này hoàn toàn không như những gì mà Ng.Dân xuyên tạc.

Thứ hai, Ng.Dân không thể phủ nhận giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai, đặc biệt là quan hệ với các Đảng Cộng sản anh em, các nước xã hội chủ nghĩa. Ở vấn đề này, khi hệ thống chủ nghĩa xã hội có nhiều biến đổi, nhất là những diễn biến phức tạp trong khu vực và thế giới gần đây càng cho chúng ta thấy Di chúc của Người có ý nghĩa thời sự sâu sắc.

Di chúc thể hiện cô đọng và sâu sắc những tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Người đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta những việc to lớn, hệ trọng, cần làm sau khi đất nước thống nhất.

50 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thế nhưng với những lời lẽ sặc mùi phản động và thù địch, Ng.Dân lại cho rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Một thần tượng chẳng ra gì, bắt buộc toàn dân sùng bái?”. Với những lập luận của mình, Ng.Dân đã bộc lộ bản chất xấu độc, nham hiểm của Y. Đó chính là những suy nghĩ và hành động vô liêm sỉ của một kẻ không hiểu biết về lịch sử, không có tình yêu quê hương, đất nước.

Những bài viết cố tình xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như bài viết của Ng.Dân cần phải được đấu tranh, phản bác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Luận điệu bỉ ổi của Ng.Dân

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.