NGUYÊN ANH – KẺ BÔI NHỌ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trên trang Quyenduocbiet.com, Nguyên Anh lại đăng bài “Sau 47 năm, nhà nước độc tài toàn trị csVN đã đào tạo ra cái gì?”, nội dung bài viết Y đã xuyên tạc nền giáo dục Việt Nam là “nền giáo dục nhồi sọ, ngu dân”, từ đó Y đã bôi nhọ, công kích Đảng Cộng sản Việt Nam và đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng chắc chắn rằng, toàn dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới không ai tin giọng điệu của Nguyên Anh.

Thứ nhất, đạo đức, nhân cách, trí tuệ và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cả dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới thừa nhận, tôn vinh và ngợi ca.

Trong nội dung bài viết, Nguyên Anh đã lộng ngôn cho rằng “hồ như là một tên diệt chủng, một kẻ vô lại…, hồ cũng chả có đạo đức hay văn minh gì hết…”. Đây thực sự là giọng điệu của một kẻ vô lại, bất chính, hại dân, hại nước. Bởi vì:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, vị anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, có óc sáng tạo, trí thông minh xuất chúng, trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân loại tiến bộ trên thế giới. Nhân dân Việt Nam đời đời biết ơn và ghi nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã tìm đường, dẫn dắt cách mạng Việt Nam, đưa nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ, có quyền sống, quyền độc lập, tự do, mưu cầu hạnh phúc. Những phẩm chất, trí tuệ, cống hiến lớn lao của Người đã được Tổ chức Giáo dục – Khoa học – Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tôn vinh và công nhận; trong Từ điển Danh nhân văn hóa thế giới ghi rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của giải phóng dân tộc. Người đã dẫn dắt triệu triệu người Việt Nam cùng hàng ngàn triệu người nô lệ hơn 100 nước trên thế giới vùng lên giành độc lập tự do, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Người đã làm nên cuộc đảo lộn thế giới chưa từng có từ sau khi chủ nghĩa tư bản lật đổ đế chế La Mã cổ xưa. Người đã vẽ lại bản đồ thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là Danh nhân văn hóa thế kỷ XX”.

Thứ hai, lịch sử dân tộc Việt Nam, nhất là từ khi có Đảng lãnh đạo là một bản hùng ca, không ai được phủ nhận, xuyên tạc.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam đứng lên làm cách mạng, xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với đường lối đúng đắn, sáng suốt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng hai đế quốc xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, khi chủ nghĩa xã hội hiện thực và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững vàng, linh hoạt, tài tình chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực kinh tế, đời sống, Việt Nam là một điểm sáng trong khu vực cũng như trên thế giới, cụ thể: theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2020 GDP của Việt Nam đạt trên 340 tỷ USD, vượt qua Singapore (337,5 tỷ USD) và Malaysia (336,3 tỷ USD); GDP bình quân đầu người đạt 3.500 USD; Việt Nam nằm trong tốp 40 nền kinh tế lớn của thế giới, đứng thứ 4 trong ASEAN. Mới nhất, theo kết quả nghiên cứu của Phòng thí nghiệm tăng trưởng thuộc Đại học Harvard (Mỹ), Việt Nam sẽ nằm trong số các nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới đến năm 2030…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển, được cả thế giới thừa nhận và ngợi ca. Ấy vậy mà Nguyên Anh lại lộng ngôn “Đảng csVN, một tập hợp của những kẻ cơ hội, vô loài”, “Việt Nam chả có cái gì để đáng tự hào trên trường thế giới”… Đây đích thực là một kẻ phản động, bất chính, âm mưu hại dân, hại nước, cần đấu tranh loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.