Nguyên Anh, nguyên hình là kẻ mù giá trị

Sự đúng đắn khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được chứng minh bằng cả lý luận và thực tiễn, thế nhưng vẫn có những kẻ phản động, cơ hội, bất mãn về chính trị ôm lòng thù hận, cay cú hoặc bị lợi ích cá nhân che mờ mắt, điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, Nguyên Anh là một đối tượng điển hình khi vừa qua, trên trang mạng phản động “Quyenduocbiet”, Y viết bài “Tư tưởng ‘bác’ hồ chỉ gói gọn trong chữ L”, để quy chụp “chủ nghĩa Mác-Lênin đã là chuyện không tưởng” và “tư tưởng hcm không có gì khác hơn là những chữ L” đó là:“lê lết”, “luồn lách”, “leo lên”, “láo lường”. Đây là luận điệu phản động của kẻ cố tình chà đạp lên lẽ phải, coi thường người đọc, đồng thời cũng phơi bày sự dốt nát và mù giá trị của Nguyên Anh, bởi vì:

Thứ nhất, chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết, một hệ thống lý luận khoa học mang trong mình những giá trị bền vững và được phát triển không ngừng, do đó không bị hạn định bởi biên giới quốc gia, dân tộc, không bị lỗi thời. Chủ nghĩa Mác – Lênin là một hệ thống hoàn chỉnh những quan điểm triết học, kinh tế chính trị, và chủ nghĩa xã hội khoa học; là học thuyết khoa học về sự phát triển lịch sử tự nhiên của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin là thế giới quan, phương pháp luận khoa học về các quy luật của tự nhiên và xã hội, khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và xây dựng xã hội cộng sản. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, điều kiện và phương pháp giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, bất công và đói nghèo trên thế giới, thực hiện ước mơ ngàn đời của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết, một hệ thống lý luận khoa học mở, có khả năng hấp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, gắn bó và phát triển cùng với thực tiễn phong trào cách mạng đã, đang và tiếp tục phát triển và không bao giờ bị lỗi thời. Như vậy, luận điệu của Nguyên Anh cho rằng “chủ nghĩa Mác-Lênin đã là chuyện không tưởng” là hoàn toàn sai trái, thể hiện sự thiếu hiểu biết và xuyên tạc về chủ nghĩa Mác-Lênin.

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, đây là sự thật được cả thế giới công nhận. Tuy nhiên, chỉ có suy nghĩ và hành vi của kẻ mù giá trị như Nguyên Anh mới có luận điệu phản động như trên.

Tất cả những người có lương tri và bình thường về nhận thức đều thấy, với lòng yêu nước nồng nàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rất nhiều nghề, bằng chính sức lực của mình, không ngại khó khăn gian khổ, không mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Đây là những giá trị vô cùng cao đẹp của con người, chứ không phải là sự “lê lết, đói rách, vượt biên” như Nguyên Anh xuyên tạc; sự dấn thân cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm ở nước ngoài thể hiện khí phách cao cả của con người yêu nước chân chính chứ không phải “luồn lách” như Nguyên Anh quy chụp. Với đạo đức và tài năng và sự cống hiến cho cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam tín nhiệm bầu là Chủ tịch Nước, chứ không phải “leo lên” như Nguyên Anh xuyên tạc. Phát động tuần lễ vàng, khơi dậy lòng yêu nước và phát huy trách nhiệm của mọi công dân trước sự tồn vong của đất nước và thực hiện cải cách ruộng đất là những chủ trương đúng đắn. Dù trong tổ chức thực hiện cải cách ruộng đất có một số sai lầm và trên cương vị là Chủ tịch Nước, ngày 18/8/1956, Người đã gửi thư cho đồng bào và cán bộ vạch rõ những sai lầm, khuyết điểm, Người đã xin lỗi trước đồng bào và cho biết Trung ương Đảng và Chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm khắc phục các sai lầm đó, điều này thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công khai khuyết điểm, sai lầm, dám chịu trách nhiệm, chứ không phải “lường gạt” như Nguyên Anh bịa đặt.

Như vậy, có thể khẳng định, Nguyên Anh chỉ là một kẻ mù giá trị, những luận điệu mà Y đưa ra chỉ là những lời nói hàm hồ, dị hợm. Những luận điệu đó không thể phủ nhận vai trò và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là tài sản tinh thân vô giá của dân tộc Việt Nam, là nền tảng lý luận soi đường và là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.