Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Hồ Chí Minh: tội ác này đáng tử hình

Ngày 25-10-2015, trên trang mạng danlambao, có người đã tung lên bài viết “Bác” và đảng – cơn ác mộng của dân tộc Việt Nam, với nội dung vu khống, xuyên tạc sự thật lịch sử.

Để gây sự hoài nghi, dao động của công chúng, trong bài viết, họ đã bịa đặt, dựng ra nhiều tình tiết phi lịch sử, xuyên tạc và bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, tác phong và cuộc đời hoạt động của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Cũng giống như luận điệu của những kẻ thù địch Đoàn Xuân Lộc, Nguyễn Lộc Yên, Nguyễn Trọng Dân, Hà Sĩ Phu, Bùi Tín…, bài viết này của kẻ giấu tên chứa đựng nhiều nội dung hết sức phản động, chĩa mũi nhọn chống Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Họ bịa ra sự kiện, con số, thời gian với những tình tiết “ghê sợ”, “rùng rợn” về các vấn đề liên quan đến lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ trắng trợn quy kết rằng những việc làm của Hồ Chí Minh: “chứa đầy tội ác”, như “quỷ dữ”, trái ngược với những gì mà “cộng sản” nói về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Họ “chụp mũ” Hồ Chí Minh đủ thứ xấu xa, cho Hồ Chí Minh là chủ mưu chỉ đạo các thuộc hạ: bắt bớ giam cầm, tra tấn, đánh đập, đẩy nhân dân Việt Nam (nhất là hàng trăm nông dân) vào cảnh cơ cực, đói khổ, nghèo nàn, cùng quẫn; gây ra nhiều vụ bóc lột, hành hình chết chóc v.v..

Những độc giả không có điều kiện tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử có thể nhầm tưởng những lời lẽ và cách trình bày phản động trong bài viết “Bác” và đảng – cơn ác mộng của dân tộc Việt Nam là sự thật, có thể dẫn tới sự thừa nhận, và tỏ thái độ không đúng về Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tuyệt đại bộ phận người Việt Nam có thể nhận ra một cách rõ ràng, đúng đắn “chân tướng” của những kẻ phản động, thâm thù cách mạng âm mưu phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuyên suốt tư tưởng bài viết của họ là: phê phán, phủ nhận tính nhân văn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, hạ bệ uy tín, thanh danh và cuộc đời cách mạng hết mình vì nước, vì dân của Hồ Chí Minh; kêu gọi nhân dân tẩy chay việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, phủ nhận con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã chọn lựa.

Cho đến nay, hàng trăm triệu người trong xã hội đều biết khá rõ về tư tưởng, đạo đức, cuộc đời hoạt động cách mạng trong sáng của Hồ Chí Minh; đã có vô số bài nói, bài viết của các nhà khoa học, nhiều cuộc hội thảo quốc tế, nhiều công trình khoa học lớn đã nghiên cứu, ghi nhận, tôn vinh cuộc đời, công lao to lớn của Hồ Chí Minh đối với nhân dân lao động Việt Nam và nhân loại cần lao trên thế giới. Đối với cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã có những đóng góp rất lớn: tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn cho cách mạng Việt Nam; sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một chính đảng Mác xít chân chính; sáng lập, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam; sáng lập, xây dựng Nhà nước vô sản của dân, do dân, vì dân; cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân đánh bại thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; quyết định đưa miền Bắc lên chủ nghĩa xã hội, vv.

Tư tưởng, đạo đức, cuộc đời hoạt động trong sáng “không gợn chút riêng tư” của Hồ Chí Minh đã và đang được nhân dân Việt Nam, nhân dân tiến bộ trên thế giới viết lại, kể lại, với tình cảm biết ơn, sự ngưỡng mộ, kính trọng; thế giới tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Cho đến hôm nay, những giá trị cách mạng, khoa học, nhân văn trong tư tưởng, đạo đức, cuộc đời cách mạng trong sáng hết mình vì nước, vì dân của Hồ Chí Minh đang tiếp tục, tỏa sáng, thu hút hàng chục triệu người dân Việt Nam đón nhận, học tập và làm theo.

Nội dung của bài viết phản động, tung lên trên mạng danlambao “Bác” và đảng – cơn ác mộng của dân tộc Việt Nam là hết sức độc địa, trái ngược hoàn toàn với sự thật lịch sử; là sự vu khống trắng trợn, bôi nhọ, làm tổn hại thanh danh, uy tín, tình cảm yêu thương, thủy chung mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân Việt Nam. Rõ ràng, những kẻ này cùng “họ hàng”, cùng “dòng máu” phản động với những kẻ đã từng làm tay sai cho bọn đế quốc, thâm thù cách mạng. Vì vậy, cần vạch trần chân tướng “giả nhân giả nghĩa” phản động của chúng, đấu tranh loại trừ chúng ra khỏi tiến trình xây dựng, phát triển đất nước.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

30 thoughts on “Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Hồ Chí Minh: tội ác này đáng tử hình

 • 14 Tháng Mười Một, 2015 at 9:57 sáng
  Permalink

  Những tên phản dân, hại nước như: Đoàn Xuân Lộc, Nguyễn Lộc Yên, Nguyễn Trọng Dân, Hà Sĩ Phu, Bùi Tín…, và những kẻ theo đóm ăn tàn, hàng ngũ tay chân của những tên phản dân, hại nước nói trên thực ra cũng chỉ là kẻ “phàm phu, tục ngôn” mà thôi; chúng đã quên rằng: chúng đã ở chỗ nào trên đất nước Việt Nam ta chui ra và nhờ ai mà chúng cũng như gia đình chúng có được cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúng không biết, hay cố tình không hiểu tại sao thế giới tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Hồ Chí Minh – tội ác này đáng tử hình.

  Reply
 • 16 Tháng Mười Một, 2015 at 1:04 sáng
  Permalink

  Đã thành thông lệ, cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, các thế lực thù địch và theo đó là một đội quân “theo đóm ăn tàn” đưa ra những luận điệu, những bài viết trên các phương tiện thông tin nhằm: phê phán, phủ nhận tính nhân văn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, hạ bệ uy tín, thanh danh và cuộc đời cách mạng hết mình vì nước, vì dân của Hồ Chí Minh; kêu gọi nhân dân tẩy chay việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, phủ nhận con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã chọn lựa….nhưng chúng càng phủ nhận, phê phán, bôi nhọ bao nhiêu thì chúng ta càng thấy được rõ hơn về sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta, cũng như sự đúng đắn của con đường phát triển của dân tộc./.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Một, 2015 at 1:19 chiều
  Permalink

  Xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử chính là một thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, đổi trắng thay đen, làm mất lòng tin của các thế hệ đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc. Vu cáo, bôi nhọ lịch sử cả một dân tộc, phỉ báng cả truyền thống, nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng mình, cam tâm “nhai lại” ở mức độ cuồng nhiệt hơn những kẻ thù tư tưởng của Tổ quốc mình là một tội ác. Tội ác đó mới chính là “cơn ác mộng” của dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta, dân tộc ta không thể dung thứ cho những tội ác như vậy.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:25 chiều
  Permalink

  Dân tộc ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người đã làm rặng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Hồ Chí Minh một một người vì mọi người. Người đã và mãi được cả nhân loại tôn vinh như là biểu tượng của nhân văn, nhân ái vì con người. Những kẻ mang giã tâm bôi nhọ Hồ Chí Minh là những kẻ mang hình hài của một con người mà không phải là con người

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:11 sáng
  Permalink

  lịch sử dân tộc việt nam đã trải qua nhiều đau thương, mất mát nhưng cũng đầy hào hùng và vẻ vang, ai là người Việt Nam cũng đều tự hào về những trang sử đó và đều ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến sức lực và trí tuệ cho đất nước để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn, ghi tiếp những trang sử chói lọi. Vậy mà có những kẻ cũng là “con lạc cháu hồng” không những không biết được điều đó mà khốn nạn hơn chúng lại đi phủ nhận, xuyên tạc lịch sử hào hùng của dân tộc. Chỉ có những kẻ bất hiếu với gia đình, tổ tiên, bất nhân với quê hương, người dân Việt Nam thì mới làm như vậy.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:17 sáng
  Permalink

  chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, điều này không chỉ người dân Việt Nam biết mà nhân dân yêu chuộng hòa bình của nhiều nước trên thế giới đều biết. Cả cuộc đời của Người đều phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ CHí Minh ngời sáng như vậy, được cả thế giới ngưỡng mộ, những kẻ nào dám nói xấu Hồ Chí Minh tức là dám nói xấu cả thế giới mà cả thế giới thì có cả ông bà, cha mẹ, tổ tiên của hắn. chắc là chỉ có những kẻ bất hiếu thì mới dám làm như vậy.

  Reply
  • 20 Tháng Tám, 2018 at 10:27 chiều
   Permalink

   UNESCO không có vinh danh HCM là danh nhân văn hoá. HCM là một tên đạo văn, thơ của người khác thì tư cách gì để được vinh danh là danh nhân văn hoá? Tại sao những bọn ngu xuẩn cho đến bây giờ vẫn còn láo khoét tuyên truyền nói rằng LHQ đã vinh danh HCM. Lũ csVN đúng là thứ vô liêm sỉ!

   Reply
   • 31 Tháng Mười, 2019 at 7:51 chiều
    Permalink

    may thang mat day chui bac ho ngua lon hay j ma noi kieu do

    Reply
 • 2 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:08 sáng
  Permalink

  Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người tượng trưng cho tâm hồn trong sang, cao cả bất khuất của dân tộc Việt Nam- vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta đã xa khuất hàng chục năm. Người ra đi là sự mất mát to lớn đối với cuộc cách mạng thế giới cũng như là sự đau buồn khôn tả đối với các dân tộc bị áp bức luôn mong muốn có ngày hòa bình. Vậy mà ngày hôm nay lại có những kẻ mặt dày tâm đen, dám đem hình ảnh lãnh tụ của dân tộc ra để bôi nhọ, cố tình ngụy tạo chứng cứ và tài liệu lịch sử để lừa mị nhân dân.
  Hơn ai hết, chúng ta – những người yêu nước Việt Nam chân chính sẽ không bao giờ quên công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước và non song. Người mang hòa bình, độc lập, tự do đến cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần đấu tranh quyết liệt với các hoạt động phỉ báng, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng lớn mạnh hơn như Người từng mơ ước.

  Reply
  • 20 Tháng Tám, 2018 at 10:14 chiều
   Permalink

   Hải Phú đúng là một gã vô học. Hãy vào sử liệu của LHQ xem coi có ai vinh danh HCM là danh nhân văn hoá ? Điều này hoàn toàn không có. HCM là một tên ăn cắp thơ văn của người khác. Chúng bây ngu xuẩn nên mới ca tụng HCM.

   Reply
 • 2 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:17 sáng
  Permalink

  Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là lãnh tụ của dân tộc, là người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta không tha thứ cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới Người.
  Những kẻ phản động như Đoàn Xuân Lộc, Nguyễn Lộc Yên, Nguyễn Trọng Dân, Hà Sĩ Phu, Bùi Tín…sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng vì dám xúc phạm tới lịch sử dân tộc, xúc phạm tới lãnh tụ Hồ Chí Minh.

  Reply
 • 2 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:18 sáng
  Permalink

  Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là lãnh tụ của dân tộc, là người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta không tha thứ cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới Người.
  Những kẻ phản động như Đoàn Xuân Lộc, Nguyễn Lộc Yên, Nguyễn Trọng Dân, Hà Sĩ Phu, Bùi Tín…sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng vì dám xúc phạm tới lịch sử dân tộc, xúc phạm tới lãnh tụ Hồ Chí Minh.

  Reply
 • 4 Tháng Một, 2016 at 9:31 chiều
  Permalink

  Dấu hiệu để nhận biết một thiên tài là có nhiều người nói về người đó.
  Dấu hiệu để nhận biết một người lãnh đạo tài giỏi là người lãnh đạo mà như không lãnh đạo, thuyết phục bằng trí tuệ và nhân cách của người đó mà không áp đặt.
  Và kẻ mê muội, ích kỷ phê phán thiên tài.
  Và kẻ không biết lãnh đạo thì phê phán người lãnh đạo.
  Và bọn phản động, ngăn cản sự tiến bộ, ngăn cản sự vận động theo xu hướng đi lên, thì cứ thấy cái gì “động” theo xu hướng đi lên, thì kẻ đó sẽ “phản”.
  Vì thế, dân ta quen gọi bọn chúng là phản động.
  Bọn phản động nói xấu Bác Hồ vì Bác là thiên tài và Bác là người lãnh đạo tài năng.
  Bọn phản động sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát, vì bánh xe lịch xử luôn đi lên.
  Thế thôi.

  Reply
 • 5 Tháng Năm, 2016 at 8:49 chiều
  Permalink

  Toàn dùng nick giả để comment những điều đúng với tư tưởng… Chắc những comment không cùng quan điểm thì xóa hết rồi phải không…
  Mình thật không thể tin nổi bây giờ vẫn có người tin tưởng và thần tượng một tên ác ôn như HCM…

  Reply
  • 17 Tháng Năm, 2017 at 9:53 chiều
   Permalink

   Đỵt cái con loz mẹ mày , khi não ko hoạt động thì im con mẹ nó mồm vào, về mà ẳng với cái gia đình xúc vật của mày con chó

   Reply
  • 21 Tháng Hai, 2020 at 8:10 chiều
   Permalink

   Ngọc Quỳnh này nếu tao gặp được mày tao sẽ đãi mày một bữa cơm thịnh soạn với các món ăn toàn là cứt chó. Mày ăn xong não mày chắc chắn được khai sáng

   Reply
 • 5 Tháng Năm, 2016 at 9:02 chiều
  Permalink

  Mời mọi người bỏ chút thời gian rảnh để đọc bài viết này (bởi Thành Lê TVN)
  Đã 40 năm kể từ khi chính thể VNCH, miền nam VN sụp đổ. Toàn cõi VN nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của bên thắng cuộc, ĐCSVN. Kể từ đó Sài Gòn không còn là Hòn ngọc viễn đông, vì vùng viễn đông giờ đây đã có vô số các thành phố vượt xa Sài Gòn. Kể từ đó không còn ông thủ tướng Singapore nào hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn, không còn đội bóng Nhật nào năn nỉ được đá giao hữu với VN để học hỏi kinh nghiệm. Những nước trước đây vốn kính nể, nghiêng mình muốn học tập bên thua cuộc của chúng ta giờ đây đã bỏ xa chúng ta rất nhiều. Singapore có GDP đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới, NB nền kinh tế thứ 3 TG, nền thể thao hàng đầu Châu Á. Còn VN thống nhất dưới sự lãnh đạo tài tình 40 năm của Đảng & NN, chúng ta có gì?
  Chúng ta đứng thứ 2 TG về chỉ số hạnh phúc, điều này cứ khiến t nghĩ đến những đứa trẻ, chúng luôn vui vẻ vì chúng ngây thơ.
  Xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, nhưng lại thuộc hàng rẻ nhất.
  Tỉ lệ tử vong vì ung thư cao nhất TG
  Tiêu thụ nhiều rượu bia, thuốc lá, mì ăn liền hàng đầu TG
  Giá rượu bia, thuốc lá thuộc hàng rẻ nhất thế giới
  Giá bất động sản, giá làm đường, giá xe hơi, sữa, thuốc tây lại thuộc hàng cao nhất TG
  v..v..còn rất nhiều những cái trái khoáy mà chúng ta có được sau 40 năm thống nhất.
  1 trong những cái trái khoáy ấy là về vấn đề HGHHDT, bất chấp mọi nỗ lực HGHH (bằng miệng) của bên thắng cuộc, 40 năm đất nước đã quy về 1 mối, nhưng lòng người vẫn tan tác bi thương. Tại sao vậy?
  Hãy xem cách chúng ta nói về bên thua cuộc. Về giáo dục, môn lịch sử của bên thắng cuộc luôn dạy thế hệ trẻ rằng VNCH là phường mọi rợ, ác ôn, sát hại đồng bào..bla..bla.. Về truyền thông, báo chí liên tục sử dụng ngụy quân, ngụy quyền, tay sai để chỉ chính quyền & quân đội VNCH, những từ ngữ rất miệt thị & xúc phạm. 1 chính thể tồn tại 20 năm, được nhiều tổ chức quốc tế và 10 mấy triệu nhân dân miền nam công nhận sao có thể là NQNQ? Nguyên tắc cơ bản của HGHH là phải tôn trọng lẫn nhau, mình cũng không làm được. Báo chí thì chỉ đưa tin tức 1 chiều. Những hình ảnh lính Mỹ, lính VNCH kiểm soát, bắt bớ, đàn áp nhân dân (ở đây t còn chưa muốn nói tới nguyên nhân dẫn đến những hành động đó) còn những hình ảnh miền nam yên bình, giàu đẹp, kinh tế năng động, lính Mỹ chơi đùa với trẻ nhỏ, giúp đỡ người già, tiêm chủng, khám bệnh cho nhân dân…thì không bao giờ được xuất hiện. Các kênh nước ngoài như RFA, BBC, VOA Việt ngữ đều bị chặn hết. Truyền thông thì phải khách quan chứ? Thời chiến thì cho rằng đưa những thông tin đó ra có thể làm lung lạc ý chí quân & dân, nhưng thời bình thì tại sao phải dấu? Phải chăng bên thắng cuộc đang sợ điều gì? Chính nghĩa thuộc về mình mà sao cứ phải sợ sệt mãi như vậy? Còn bên thua cuộc họ không biết đau đớn hay sao, khi bao điều tốt đẹp họ đã làm bây giờ bị phủ nhận hết cả? Cứ cho rằng họ có lỗi lầm thì họ có đáng bị sỉ nhục, bị phân biệt suốt gần nửa thế kỷ như vậy hay không? Thử hỏi miệng nói HGHH nhưng hành động như vậy, thì HGHH cái nỗi gì?
  Rồi lại bảng sơ yếu lí lịch, đi xin việc ở đâu cũng phải khai theo tôn giáo gì, Có phải Đoàn viên, Đảng viên hay không? bố mẹ trước năm 1975 làm gì ở đâu, sau 1975 làm gì ở đâu? Cái đó thì liên quan gì đến năng lực làm việc của 1 người? Ngành nào đặc thù thì ngành đó yêu cầu thôi chứ? Như vậy chẳng phải để phân biệt đối xử hay sao? HGHH giả cầy thì có.
  Bây giờ t mới xin nói về ngày 30/4. Nên xem 30/4 là ngày Quốc hỉ hay Quốc hận? Bản thân t coi 30/4 là ngày quốc tang, bởi 2 lý do:
  1. Với mọi tranh chấp, phải sử dụng đến chiến tranh luôn là phương án cuối cùng bất đắc dĩ vì xác định chiến tranh nghĩa là sẽ phải hi sinh, mất mát. 30/4/1975 là ngày kết của cuộc chiến giữa 2 miền nam bắc VN, cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử dân tộc & là 1 trong những cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại, hàng triệu người đã ngã xuống cả 2 bên chiến tuyến. Ngày tàn của 1 cuộc chiến tang thương nhường vậy có nên cờ hoa rực rỡ, pháo nổ đì đùng hay không? T luôn nghĩ rằng nên nhìn nhận về 1 cuộc chiến đã qua ở góc độ bi tráng, tang thương, chứ không phải hào hứng, hừng hực. Chúng ta không thể dạy lớp trẻ cảm thấy háo hức với những thứ phải trả giá đắt bằng máu & nước mắt, như vậy chỉ tạo ra 1 thế hệ hiếu chiến, khát máu mà thôi. Phải dạy lớp trẻ cảm thấu với nỗi đau của cha ông mà e ngại chiến tranh, e ngại không phải để hèn nhát, mà để cố gắng hết sức không lặp lại những đau thương ấy 1 lần nào nữa. Đó là lý do thứ nhất t nghĩ nên coi 30/4 là quốc tang.
  2. Lý do thứ 2 liên quan đến vấn đề HGHHDT. Vào thời Xuân Thu, cách đây hơn 2000 năm, nhà binh pháp kiệt xuất Tôn Tử đã nhận định: “Chiếm được thành quách mà không chiếm được lòng người thì cũng kể là thất trận”. 1 nhận định ngắn ngủi cũng đủ để ta thấy được tầm quan trọng của việc đắc nhân tâm đối với bên thắng cuộc. Vậy chúng ta đã làm gì với ngày kỉ niệm kết thúc cuộc chiến để thu phục lòng người trong suốt 40 năm qua? Ăn mừng, ăn mừng mỗi năm 1 to hơn, đem chiến tích thắng ra để tung hô, tự mãn, khi cái giá phải trả là hàng triệu sinh mạng & 1 đất nước hoang tàn, đem bên thua cuộc là người anh em máu thịt ra để hạ nhục, xỉ vả, nhiếc móc, trong khi lúc nào cũng bô bô HGHH, nói không biết ngượng, có ai mà hòa giải cho được với 1 kẻ miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm không cơ chứ?
  Tóm lại, trách nhiệm HGHHDT nằm ở bên thắng cuộc, với t bên thua cuộc có thể ôm hận, nhưng bên thắng cuộc, nếu thực tâm HGHH, không thể ngủ mãi trong men say chiến thắng. Đừng có suốt ngày than trách vì sao người Việt bên kia chiến tuyến cứ ôm mãi hận thù, mà hãy xem lại mình đã hành xử ntn trong suốt 40 năm qua. Hãy để 30/4 là ngày tưởng nhớ vong linh của những người đã khuất, ở cả 2 bên chiến tuyến, là ngày để chiêm nghiệm về những thăng trầm của đất nước.
  Lãnh đạo VN hiện nay có thể học tập rất nhiều từ nước Đức, bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 thống nhất Đông Đức & Tây Đức, hơn 25 năm qua đi, gần như không còn sự khác biệt giữa 2 miền, kết quả của 1 quá trình HGHHDT tuyệt vời. Nước Đức giờ đây vươn lên là nền kinh tế thứ 4 trên TG, thứ 1 Âu châu. Còn VN, 40 năm đã qua, chúng ta đang ở đâu? Những lãnh đạo VN, hãy tự vấn lương tâm của mình.
  Lãnh đạo VN có thể học tập người Mỹ, khi cuộc nội chiến Mỹ (1861 – 1865) kết thúc, chiến thắng thuộc về miền bắc, nhưng sau chiến tranh, không có chiến binh nào của bên thua cuộc miền nam phải đi học tập cải tạo, họ được tôn trọng, tự do về nhà, lao động, cùng nhau xây dựng quê hương. Để chỉ sau đó ít năm, Mỹ vươn lên thành siêu cường số 1 thế giới, liên tục hơn 100 năm đến tận ngày nay. Họ có nhiều hành động để HGHHDT nhưng tất cả đứng trên 1 suy nghĩ nhân bản “khi một người Mỹ bị nhục, thì dù là Mỹ miền Nam hay Mỹ miền Bắc cũng vẫn là một người Mỹ bị sỉ nhục”. Nếu lãnh đạo VN hiểu được điều đơn giản: khi một người Việt bị nhục, thì dù là miền Nam hay miền Bắc cũng vẫn là một người Việt bị sỉ nhục thì họ đã HGHHDT tốt hơn rất nhiều.
  Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn”. Đúng vậy, nên chỉ cần hàng triệu người bớt vui đi 1 chút thì sẽ có hàng triệu người bớt buồn đi rất nhiều.
  40 năm là quá đủ để thực hiện HGHHDT thực sự
  40 năm là quá đủ để lãnh đạo VN dám nói dám làm, chứ không phải để nhân dân mãi rỉ tai nhau câu: Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm.
  40 năm là quá đủ.

  Reply
  • 30 Tháng Tư, 2019 at 10:04 chiều
   Permalink

   Thong diep goi den 100 trieu nguoi Vn yeu nuoc, ho chi minh la mot ten toi do au dam khat mau cua dan toc da dua den muoi tam tang dia nguc tran..

   Reply
 • 9 Tháng Mười, 2016 at 1:59 chiều
  Permalink

  Hi hi dam dong den lich su cơ à

  Reply
 • 28 Tháng Hai, 2017 at 12:53 chiều
  Permalink

  Ai vinh danh HCM là danh nhân VH? Hãy tìm tài liệu của LHQ mà đọc, hỡi những thằng ăn bã tuyên truyền láo khoét của Vc. HCM là tên gian dối; chỉ cần hỏi về ngày sinh của hắn, thì lòi đuôi chồn lùi nói dóc của hắn. Làm sao có thể vinh danh cho một thằng “lý lịch” không rõ ràng?

  Reply
  • 17 Tháng Ba, 2023 at 10:51 chiều
   Permalink

   cho tớ hỏi là bạn có ddc học lịch sử ko?

   Reply
  • 17 Tháng Ba, 2023 at 10:56 chiều
   Permalink

   cho tớ hỏi là con c hó nào đang ăn cháo đá bát vậy??

   Reply
 • 17 Tháng Năm, 2017 at 10:02 chiều
  Permalink

  Cái ĐỴT CON MẸ CHÚNG MÀY BỐ GHÉT NHẤT CÁI LỌAI VÔ ƠN , ĐC SINH RA TỪ LỖ LOZ CỦA MẤY CON SÚC VẬT NHƯ CHÚNG MÀY, BỐ THÁCH CHÚNG MÀY RA ĐƯỜNG NÓI HỘ BỐ MÀY CÁI, NHÁT NHƯ CẶC TRỐN TRONG QUẦN CHỈ DÁM NẶC DANH THÔI BÌNH LUẬN TRÊN MẠNG THÔI MÁY CON LỒN À, KHI CHÚNG MÀY BỊ CHỨNG NGU THÌ MUA DÙM MẤY LỌ TRỊ NGU VỀ MÀ DÙNG, ĐỂ HIỂU ĐC GIỮA SỰ THẬT VỀ BÁC, VÀ NHỮNG THỨ CHÚNG MÀY BIẠ ĐẶT, HIỂU CHƯA MẤY CON LỒN MẶT CẶC .

  Reply
  • 17 Tháng Ba, 2023 at 10:50 chiều
   Permalink

   tớ khuyên bạn nên về học lai đạo đức

   Reply
  • 17 Tháng Ba, 2023 at 10:53 chiều
   Permalink

   kể cả có đưa 1 bài bình luận để nhắc nhở những kẻ vô ơn thì cững ko nên nói bậy ok

   Reply
 • 1 Tháng Tám, 2017 at 10:38 sáng
  Permalink

  Một người con-vị lãnh tụ vĩ đại củ dân tộc Việt Nam xứng đáng được vinh danh và biết ơn của dân tộc! Tôi nghĩ những kẻ vô ơn xuyên tạc sự thật về người phải nhận bản án “tử” về hành động “vô ơn” của chúng!

  Reply
 • 9 Tháng Hai, 2018 at 9:07 chiều
  Permalink

  ai cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng không phải cái gì cũng nói được đâu.
  còn nếu bảo đảng ta không làm được gì thì hãy đứng lên mà làm “được gì” đi, đừng chỉ biết làm anh hùng bàn phím.

  Reply
 • 9 Tháng Hai, 2018 at 9:17 chiều
  Permalink

  kể cả có nói xấu, xuyên tạc bác thì cũng chẳng thể làm hình tượng thiêng liêng của bác mất đi trong lòng toàn người dân việt nam đâu ( riêng nói xấu bác thì cũng chẳng đáng làm DÂN VIỆT NAM đâu 🙂

  Reply
 • 13 Tháng Năm, 2019 at 2:31 chiều
  Permalink

  Có những loài cầm thú, mất hết lương tri khi xúc phàm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.