CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA MỞ RA THỜI ĐẠI MỚI TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Song, các thế lực thù địch, điển hình là Phạm Nguyên Trường với tâm địa đen tối đã đăng bài viết trên “Hung-viet. org”: “Cách mạng tháng Mười Nga gây ra những tổn thất kinh hoàng! để xuyên tạc ý nghĩa và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng thời phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin. Để kịp thời đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Nguyên Trường và các thế lực thù địch, chúng ta cần khẳng định:

1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục… hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công – nông Nga từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Cách mạng Tháng Mười Nga đã xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa để xây dựng một chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, loại bỏ áp bức dân tộc, áp bức giai cấp, không có người bóc lột người, đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho quần chúng nhân dân; tạo bước ngoặt cho sự phát triển của xã hội loài người trong xây dựng một thế giới mới công bằng, dân chủ, văn minh và tiến bộ. Đồng thời, mở đường cho các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do, làm rung chuyển nền thống trị của giai cấp tư sản độc quyền ở nhiều nước; thức tỉnh và cổ vũ phong trào đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở chính ngay các nước tư bản phát triển, buộc chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc phải có những điều chỉnh để thích nghi, tồn tại.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng những tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, là nguồn động lực to lớn thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu tư tưởng, lý luận vĩ đại của nhân loại, đồng thời đã phơi bày bản chất sâu xa, những mâu thuẫn cố hữu tồn tại trong chế độ tư bản chủ nghĩa và dự đoán chính xác xu hướng vận động của các hình thái kinh tế – xã hội để đi đến khẳng định tương lai của nhân loại là chế độ cộng sản chủ nghĩa. Vì vậy, đây là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn nhất, đề ra mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người và chỉ rõ lực lượng, con đường, phương thức nhằm đạt được mục tiêu đó.

Vượt lên trên mọi giới hạn về không gian và thời gian, những nguyên lý, quy luật, khái niệm, phạm trù và phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tiếp tục là chìa khóa giải đáp những vấn đề tư tưởng, soi sáng những nhiệm vụ lịch sử của nhân loại, đó là giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa. Chủ nghĩa Mác – Lênin có giá trị bền vững và tính thời đại bởi bản thân nó là một học thuyết phát triển và nhân văn, luôn hướng tới sự tiến bộ của xã hội loài người; là học thuyết vạn năng, hoàn bị và chặt chẽ, bởi nó cung cấp cho con người có một thế giới quan hoàn chỉnh, không thỏa hiệp với bất cứ một sự mê tín nào, một thế lực phản động nào. Song, đây cũng là học thuyết phát triển, học thuyết mở nên sẽ là sai lầm nếu tuyệt đối hóa mặt này hay mặt kia của nó. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục học tập, nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cả trước mắt và lâu dài.

Như vậy, Phạm Nguyên Trường và các thế lực thù địch càng đưa ra những luận điệu xuyên tạc Cách mạng Tháng Mười Nga và phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin càng làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa và giá trị thời đại sâu sắc của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga và bản chất cách mạng khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.