CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, SỰ KIỆN VĨ ĐẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc sự thật này. Trên trang blog của “Baoquocdan”, Hoàng Thanh Trúc có bài viết: “Nếu không có cánh mạng Tháng 8 – thì sao?” cho rằng, nếu không có cách mạng tháng tám, chắc chắn Việt Nam vẫn sẽ độc lập và không bị nghèo, hèn như bây giờ. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn về lịch sử của dân tộc Việt Nam.

1.  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời. Cách mạng Tháng Tám thành công mở ra trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, một bước ngoặt cách mạng chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, đã làm nên một sự kiện “long trời, lở đất”, chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự phát huy cao độ của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo “lựa tình thế, chọn thời cơ”, đưa ra những quyết sách đúng đắn tầm chiến lược. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam giương cao ngọn cờ cách mạng của Đảng kiên cường, bất khuất đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám hàng năm, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu cũng không khỏi xúc động, bồi hồi khi nhớ về ngày 19/8/1945 lịch sử, ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đây chính là dịp để bất cứ người dân Việt Nam nào, ở trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài cùng hướng về Tổ quốc, cùng nhau ghi nhớ công lao của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đồng thời, là dịp để các thế hệ người Việt Nam cùng nhau nhìn lại chặng đường gian khổ nhưng rất hào hùng của dân tộc, tiếp tục hun đúc tinh thần yêu nước để phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước.

2. Kế thừa, phát huy giá trị trường tồn, thời đại của Cách mạng Tháng Tám, Đảng tiếp tục lãnh đạo toàn thể dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới. Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng và thật đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được cộng đồng quốc tế ghi nhận, sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên. Việt Nam được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định chính trị, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao giá trị, nhân nghĩa trong thế kỷ XXI, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Báo cáo Hạnh phúc Toàn cầu  của Liên Hợp Quốc công bố ngày 20/3/2023 Việt Nam đứng thứ 65/150 trong bảng xếp hạng, tăng 12 bậc so với năm 2022. Có thể khẳng định rằng, người dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc và tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó có Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Việc Hoàng Thanh Trúc bôi nhọ, vu cáo, trắng trợn xuyên tạc ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và chế độ chính trị ở Việt Nam là phủ nhận giá trị và truyền thống lịch sử dân tộc, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của người dân Việt Nam, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Do đó, chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.