Đập tan luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả và giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Song, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 hằng năm, các thế lực thù địch với nhiều chiêu trò tinh vi và thâm hiểm đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả và giá trị của sự kiện lịch sử trọng đại này của dân tộc ta.

Cần nhận diện rõ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả và giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thời gian qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, video clip, tổ chức bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử để xuyên tạc, phủ nhận thành quả và giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bằng “cái nhìn mới” gây sự chú ý của người đọc, người nghe và người xem. Chúng cho rằng: “Việt Minh tiến hành đảo chính cướp chính quyền”, “do khoảng trống quyền lực, nên Việt Nam dễ giành được kết quả nhanh chóng”, “từ sau Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam đã bước vào một thảm họa mới, thảm họa do chủ nghĩa cộng sản và những người cộng sản đã gieo rắc trên đất nước Việt Nam”,… Đặc biệt, chúng vu cáo rất trắng trợn rằng: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là nguyên nhân “đưa đất nước vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn” bởi hai cuộc chiến tranh tàn khốc chống Pháp và chống Mỹ, khiến cho đất nước bị tàn phá, dân tộc phân ly và ngày nay tiếp tục tình trạng nghèo đói, lạc hậu. Bên cạnh đó, chúng còn giao giảng rằng, nếu không đi theo con đường của cách mạng vô sản vạch ra, Việt Nam vẫn có độc lập mà tránh được chiến tranh, đi theo con đường của nước tư bản phát triển tới phồn vinh. Thực chất những luận điệu này không có gì mới, vẫn chỉ là những lập luận phi lý và cũ rích của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Thành quả và giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là không thể xuyên tạc và phủ nhận. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã khẳng định, để làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề vùng lên, lật đổ bộ máy thống trị phát xít cùng triều đình phong kiến, thiết lập nên chính quyền cách mạng trên cả nước. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu một chế độ mới, là chặng đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cuộc cách mạng vĩ đại đó đã chấm dứt hoàn toàn chế độ phong kiến, đồng thời chặt đứt những mắt xích quan trọng của chế độ thực dân, thúc đẩy, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức, nô lệ các nước thuộc địa trên toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng diễn ra trong điều kiện thời cơ nghìn năm có một. Song, thời cơ đó chỉ được tận dụng và đạt thành quả với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả thế và lực lượng cách mạng của Đảng. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc lâu dài, đầy hy sinh, gian khổ của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ không phải là sự “ăn may” hay “đảo chính cướp chính quyền” như những luận điệu mà các thế lực thù địch đang rêu rao.

Có thể khẳng định, nếu không có Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thì Việt Nam không thể có cơ đồ, vị thế như ngày nay. Trước năm 1945, Việt Nam là nước thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, chưa có tên trên bản đồ thế giới. Nạn đói năm 1945 do phát xít Nhật gây ra đã cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu người. Cùng với đó là 95% dân số nước ta mù chữ. Vì vậy, diệt “giặc đói”, “giặc dốt” là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai thực hiện ngay sau ngày thành lập nước. Chiến thắng “giặc đói”, “giặc dốt” là một trong những thành tựu lớn đầu tiên của nhà nước cách mạng, thể hiện tính ưu việt của chế độ mới đã củng cố niềm tin yêu của nhân dân ta đối với chính quyền cách mạng. Sau Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… Từ một nước kém phát triển, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt, qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được đã khẳng định rằng, bất chấp mọi sự xuyên tạc, phủ nhận bằng nhiều thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, thì những thành quả lớn lao và giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta khắc ghi, bảo vệ, tôn vinh và tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước hôm nay và mãi mãi sau này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.