Hiện tượng không xóa nhòa bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản

Kỳ 1- Chủ nghĩa tư bản – Nguồn cơn tội ác đối với nhân loại

Kỳ 2 – Hiện tượng không xóa nhòa bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản

Phần 1. Những sai lầm trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội không thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

 Lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản thể hiện ở nhiều nội dung về xã hội, đạo đức và thẩm mỹ… Ở đây, xin chỉ nói về lý tưởng xã hội – vấn đề cốt lõi, trung tâm nhất của chủ nghĩa cộng sản với tính cách là một học thuyết. Cụ thể là:

Đó là một xã hội mà con người ta sống không còn phải phân biệt ranh giới quốc gia, là một thế giới đại đồng không còn người bóc lột người, không còn phân chia giai cấp, không còn nhà nước vì nhà nước đã bị tiêu vong.

Đó là một thế giới của những con người được sống bằng lao động, lao động sáng tạo và tự giác, lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất cao, với thời gian làm việc theo nghĩa vụ được giảm dần.

Đó là một thế giới có một nền kinh tế phát triển rất cao, của cải làm ra cho cuộc sống con người rất dồi dào lại không còn phải chi phí lớn để nuôi bộ máy nhà nước, các lực lượng vũ trang… nên đủ sức thực hiện ước mơ của con người là được làm việc theo sở trường và được phân phối theo nhu cầu.

Ở đó, con người chỉ còn lo đến cuộc sống chung, không phải lo đến thu nhập riêng, có điều kiện bảo đảm quyền tự do học tập, đạt đến trình độ hiểu biết rất cao, được tự do vui chơi giải trí lành mạnh, con người sống chỉ biết thương yêu giúp đỡ nhau, và không còn phải phục tùng quyền lực của đồng tiền, quyền lực của nhà nước, quyền lực của thánh thần (thiên thần, nhiên thần, nhân thần); chỉ còn tự giác phục tùng một quyền lực duy nhất là lẽ phải.

Lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản đã được Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản khẳng định: “lý luận của những người cộng sản tuyệt nhiên không dựa trên những ý niệm, những nguyên lý do một nhà cải cách thế giới nào phát minh hay phát hiện ra”. Đó là sản phẩm của những ước mơ , khát vọng cháy bỏng của con người về một xã hội tốt đẹp đã tích lũy qua nhiều thế hệ loài người sống trong đêm trường của sự áp bức, bóc lột và đè nén con người, từ chế độ chiếm hữu nô lệ đến chế độ tư bản chủ nghĩa.

Lý tưởng cộng sản đã nảy sinh và dần hoàn thiện ngay trong xã hội có trình độ bậc cao về sự đàn áp, bóc lột và tước đoạt các quyền cơ bản của con người và xã hội loài người – xã hội tư bản chủ nghĩa. Ngay trong xã hội tư bản, rất nhiều lãnh tụ, chính trị gia, nhà tư tưởng của giai cấp tư sản đã thừa nhận là đúng đắn, ngưỡng mộ và phấn đấu theo, cho dù có lúc thành công hay không thành công, cho dù có lúc là thực lòng hay là thủ đoạn chính trị, trước sức ép của nhân dân, nhất là các cử tri trước những cuộc bầu cử ra những con người, tổ chức quyền lực của nhà nước tư sản.

Hiện nay, ở những nước tư bản phát triển nhất, những khẩu hiệu tranh cử của các ứng cử viên hàng đầu cho các chính đảng tư sản, nghị viện, tổng thống hay thủ tướng… thì khẩu hiệu đầu tiên của họ vẫn nêu lên, trương ra và hứa hẹn trong các cuộc vận động bầu cử vẫn là những mục tiêu, lý tưởng, chính sách, biện pháp hướng đến những điều tốt đẹp nhất của con người và xã hội loài người (cho dù sự thực là một sự lừa đảo và giả dối). Dưới góc nhìn của những nhà nghiên cứu chính trị hiện nay, thì chủ nghĩa tư bản đang “mất định hướng tư bản chủ nghĩa”, chệch hướng sang xã hội chủ nghĩa một cách có ý thức hay vô thức. Mà nguyên nhân của vấn đề chính là các mục tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa không phải chỉ là ý thức hệ của những người có tư tưởng cộng sản đúc kết ra, mà nó là sản phẩm trí tuệ của nhận loại và là sự tất yếu của con người và xã hội trong xã hội tư bản chủ nghĩa.

Trên thực tế hiện nay, trong xã hội tư bản chủ nghĩa trước sức ép của nhân dân, cử tri và quá trình vận động, phát triển chính trị – xã hội, rất nhiều nội dung của lý tưởng cộng sản đã được thực hiện và thực hiện tốt đẹp, mà ở nước xã hội chủ nghĩa trước kia và hiện nay chưa thực hiện được nhất là về điều kiện vật chất, chính sách xã hội và phúc lợi… Tuy nhiên, vấn đề cơ bản là xóa bỏ chế độ xã hội người bóc lột người, xóa bỏ kiến trúc tượng tầng và cơ sở kinh tế của chế độ xã hội người bóc lột người thì chưa thực hiện được, vẫn còn nguyên đó.

Từ những vấn đề trên cho thấy, dẫu nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây và hiện nay trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa, còn nhiều nội dung phấn đấu theo lý tưởng cộng sản chưa thực hiện được, hoặc thực hiện sai lầm, chưa đúng cách thức, biện pháp, nóng vội chủ quan, duy ý chí,… thì lý tưởng cộng sản vẫn là một mẫu số chung, tốt đẹp không thể phủ nhận và xuyên tạc. Hiện tượng không thể nào thay thế được bản chất, đó là một tất yếu, mà không thể dùng tư duy chủ quan của ai đó để bịa đặt, xuyên tạc và phủ nhận, như kiểu vị “giáo sư lịch sử”, “tài ba” của Hoa Kỳ – Alan Charles Kors, hay những kẻ tầm thường, “ngồi nhai dẻ rách” như ông Trần Quốc Việt./.

Phần 2. Chủ nghĩa cộng sản vẫn là tương lai của xã hội loài người

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.