Lật tẩy bộ mặt giả dối của Bùi Quang Vơm

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, trên website boxitvn.blogspot.com, Bùi Quang Vơm đã phát tán bài viết “The Vietnam war, nghịch lý lịch sử?”. Với những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật, Bùi Quang Vơm muốn lật lại một sự thật đã rõ như ban ngày về chiến thắng huy hoàng của cuộc cách mạng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Nội dung bài viết của Bùi Quang Vơm hoàn toàn bịa đặt, chủ quan duy ý chí, xuyên tạc sự thật về lịch sử, không phản ánh trung thực, khách quan đường lối, chủ trương của Đảng.

Thứ nhất, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chiến thắng không phải là ngẫu nhiên mà là một tất yếu khách quan.

Trong bài viết của mình, Bùi Quang Vơm cho rằng chiến thắng của Việt Nam có được là do: “Sự may mắn của những người cầm đầu chế độ cộng sản Bắc Việt”. Điều này hoàn toàn sai lầm bởi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuy phải trải qua thời gian chiến đấu lâu dài và hết sức gian khổ, phải hi sinh nhiều người, nhiều của, cuối cùng dân tộc ta đã giành được chiến thắng, thực hiện trọn vẹn mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đánh giá thắng lợi lịch sử của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã ghi rõ: “Đó là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tố quốc tiêu biểu của dân tộc ta. Trải qua hai mươi mốt năm chiến đấu, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai”.

Thứ hai, chủ nghĩa yêu nước của Việt Nam là sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế chân chính.

Lý giải về nguồn sức mạnh để Việt Nam đi tới chiến thắng, Bùi Quang Vơm cho rằng: “Chính quyền cộng sản Bắc Việt thực tế đã không tìm kiếm sức mạnh và sự hy sinh bền bỉ của dân chúng từ lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản quốc tế mà bằng chủ nghĩa yêu nước, bằng ý chí độc lập tự cường và khao khát tự do”.

Tư tưởng trên hoàn toàn mang tính chủ quan, bịa đặt bởi vì Vơm đã tách rời lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa yêu nước. Đối với người Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước là một giá trị tinh thần cao quý, kết tinh những tư tưởng, tình cảm thiêng liêng nhất, đã trở thành một nguyên tắc chính trị – đạo đức- thẩm mỹ của con người Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam đã phát huy sức mạnh vô địch của nó trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh được xây dựng trên lập trường của giai cấp công nhân, do đó, lần đầu tiên nó đạt tới sự hài hòa giữa lợi ích của dân tộc với lợi ích của nhân dân lao động. Nó khắc phục được tính hẹp hòi của chủ nghĩa dân tộc vị kỷ cùng những hạn chế khác của chủ nghĩa yêu nước phong kiến và tư sản. Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh gắn liền lý tưởng độc lập dân tộc với khát vọng dân chủ, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời là sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế chân chính. Dù thế giới ngày nay đã có nhiều thay đổi, chủ nghĩa xã hội không còn tồn tại như một hệ thống thế giới, song đặc trưng này vẫn không thay đổi, bởi nếu đã từ bỏ chủ nghĩa quốc tế cao cả và trong sáng, thì chẳng những không còn là người cách mạng chân chính mà cũng không xứng đáng được coi là một dân tộc văn minh trong thế giới hội nhập, cùng phát triển hiện nay.

Thứ ba, thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước có được nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng.

Nói về nguyên nhân dẫn đến chiến thắng, Bùi Quang Vơm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng Sản Việt Nam, cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã không hiểu nguyên nhân đích thực dẫn đến chiến thắng”, “rằng Đảng Cộng sản không chủ đích dựa vào chủ nghĩa yêu nước. Họ không có ý thức về sức mạnh bất khả khuất phục chính nằm trong ý chí độc lập và khát vọng tự do của dân chúng chứ không phải là giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa Mác”.

Thắng lợi của cách mạng nước ta là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò quyết định. Đảng được vũ trang bằng lý luận cách mạng và khoa học nhất của thời đại là chủ nghĩa Mác – Lênin. Do vậy, việc kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành quy luật tồn tại, phát triển của Đảng; là bí quyết thành công của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, trước khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, dân tộc ta có không ít những người con ưu tú, yêu nước cháy bỏng và có tinh thần anh dũng hy sinh cao cả vùng lên đấu tranh nhưng cuối cùng đều bị thất bại. Nguyên nhân căn bản là do thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một học thuyết khoa học tiên tiến soi đường. Từ khi Nguyễn Ái Quốc tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam; đồng thời kết hợp phong trào yêu nước, phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác – Lênin, thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta mới tìm ra con đường đi đúng, đáp ứng được nguyện vọng thiêng liêng của nhân dân, đất nước ta mới có cơ hội tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc một cách đúng đắn, cách mạng nước ta mới giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa dân tộc ta bước sang một trang sử mới, một thời đại mới.

Như vậy, những bịa đặt về “Bóng ma của quá khứ” hay những biện giải của Bùi Quang Vơm chính là xuyên tạc lịch sử, là phản động, và cần được loại bỏ khỏi đời sống cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mong rằng tất cả độc giả luôn tỉnh táo để không mắc phải mưu đồ đen tối của Bùi Quang Vơm./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.