MƯU TOAN XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA ĐỖ NGÀ

Xuyên tạc, bôi đen lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc là một thủ đoạn quen thuộc của các phần tử cơ hội, chống phá cách mạng, trong đó có Đỗ Ngà. Mới đây, trên trang mạng xã hội, Đỗ Ngà đã giật tít: “Xóa tội ác khỏi lịch sử – Những nỗ lực vô ích của CS” nhằm tìm cách thuyết phục, kêu gọi các lực lượng thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nhưng xuất phát điểm vốn đã sai lầm, nên càng cố giải thích, phân tích bao nhiêu, Đỗ Ngà càng lún sâu vào sự vô lý, sai lầm bấy nhiêu, vì bất cứ ai, dù là người dân bình thường nhất trên đất nước Việt Nam đều hiểu rằng:

Thứ nhất, lịch sử dân tộc ta từ khi có Đảng là lịch sử đấu tranh anh dũng và giành những thắng lợi vẻ vang

Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối cách mạng đúng đắn.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Hơn 90 năm qua, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới và đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình thấp với quy mô nền kinh tế đứng thứ 44 thế giới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 187 nước, trong đó có tất cả các nước lớn, có quan hệ kinh tế với hơn 220 thị trường nước ngoài và là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế. Với những thành tựu nêu trên, có thể nói trong lịch sử dân tộc, nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như ngày hôm nay.

Thứ hai, nhân dân Việt Nam vững tin theo Đảng viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp.

Với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, với bề dày kinh nghiệm được thử lửa, kiểm nghiệm qua thực tiễn cách mạng, hơn 96 triệu người Việt Nam hôm nay tiếp tục chung sức, đồng lòng, vững bước dưới cờ Đảng quang vinh trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn. Tất cả đang hội tụ, kết nên thời cơ mới, mở ra con đường lớn cho sự bứt tốc, đưa sự nghiệp đổi mới vào giai đoạn có tính chất và trình độ cao hơn, với kỳ vọng lớn hơn, viết tiếp những trang sử vàng dân tộc.

Vì vậy, dù có xảo trá, ngụy biện thế nào, Đỗ Ngà cũng không thể lung lạc được ý chí, niềm tin của nhân dân đối với truyền thống và lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần những thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo lịch sử của Đỗ Ngà./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares