NGÀY 2 THÁNG 9 LÀ NGÀY QUỐC KHÁNH CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh của nước Việt Nam, sở dĩ gọi là Ngày Quốc khánh vì chính ngày này năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc sự thật này. Trên trang “Baoquocdan”, Quốc Vy có bài viết: “Ngày 2 tháng 9: Quốc khánh hay Quốc hận?”, Y cho rằng, ngày Quốc khánh là ngày Quốc hận. Vì, nó là ngày mở đầu của thời kỳ lầm lạc, đau buồn, ly tán cho dân tộc Việt Nam; người dân không hề được hưởng độc lập, tự do như bánh vẽ của cộng sản. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc vấn đề và chỉ cho Quốc Vy biết rằng:

1. Độc lập là quyền bất khả xâm phạm của một đất nước, một quốc gia, một dân tộc. Độc lập còn có thể hiểu là sự không phụ thuộc của cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc này vào cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc khác. Độc lập thường có được khi có đấu tranh giải phóng khỏi sự thống trị. Nói cách khác, độc lập là tình trạng không bị điều khiển, cai trị bởi một thế lực khác thông qua chủ nghĩa thực dân, sự bành trướng hay chủ nghĩa đế quốc. Độc lập chỉ có thể giành được nhờ việc chống lại đế quốc, thực dân hóa, chống lại sự chia cắt. Độc lập sẽ giúp cho nhân dân sống trong ấm no hạnh phúc, không sợ hãi về những gì chiến tranh, xung đột, bạo loạn gây ra. Tự do là không bị kiểm soát bởi một thế lực nào đối với số phận của cá nhân và dân tộc. Tự do bao gồm các quyền tự do của cá nhân và quyền tự do của một quốc gia. Quyền tự do cá nhân là khả năng con người có thể làm bất cứ điều gì mình mong muốn mà pháp luật cho phép. Quyền tự do của một quốc gia là quyền tự quyết của dân tộc. Với quyền này, các quốc gia phải thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và tính mạng, tài sản của người dân. Có thể khẳng định rằng, dưới sự cai trị của thực dân, phong kiến, người dân Việt Nam bị mất nước, trở thành thân phận nô lệ và chưa bao giờ được hưởng tự do, độc lập.

2. Ngày 2 tháng 9 hằng năm, ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi nhất trong hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới, là ngày chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Chương 1, Điều 13, Mục 4 khẳng định: “Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945”. Từ đây, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên cường, bất khuất đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc và chế độ phong kiến. Ba mươi năm, sau ngày Quốc khánh, ngày 30/4/1975, Đảng ta, quân và dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên đáng kể. Việt Nam được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định chính trị, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao giá trị, nhân nghĩa trong thế kỷ XXI. Chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 78 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên một Việt Nam hôm nay. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín, vị thế trên trường quốc tế. Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, mỗi người dân Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu cũng không khỏi xúc động, bồi hồi khi nhớ về ngày 2/9/1945 lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đây chính là dịp để bất cứ người dân Việt Nam ở trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài cùng hướng về Tổ quốc, là dịp để các thế hệ cùng nhau nhìn lại chặng đường gian khổ và hào hùng của dân tộc, để tiếp tục hun đúc ý chí, tinh thần yêu nước, cống hiến nhiều hơn nữa cho dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.