PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN LÀ VINH DỰ, TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

“Uống nước nhớ nguồn” vừa là đạo lý vừa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những ngày tháng 7 này, chúng ta lại hướng về lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng của dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã có biết bao người con của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và hàng triệu người vẫn còn mang trên mình những vết thương vì đã bỏ lại một phần máu thịt của mình nơi chiến trường. Họ trở thành những tượng đài bất tử, những huyền thoại trong lòng những người đang sống. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng.

Mọi người dân đều tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ ngày thành lập đến nay đã hơn 93 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất giai cấp và vai trò lãnh đạo của mình; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính sự kiên định và vận dụng linh hoạt, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước đã đề ra được những chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn, đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt là những thắng lợi vĩ đại, những kỳ tích lịch sử mà dân tộc Việt Nam giành được trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã khẳng định hết sức rõ ràng sự tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nhất là qua 37 năm đổi mới, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt lên và giành được những thành tựu hết sức to lớn, toàn diện. Đây cũng là một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của đất nước Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc như hôm nay, nhìn lại chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào với những thắng lợi vẻ vang mà quân và dân ta đã giành được đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Những thắng lợi đó đã làm cho chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn về quá khứ hào hùng, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ, của các thế hệ đi trước. Đồng thời, càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào hơn về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Ðảng Cộng sản Việt Nam – Đảng cầm quyền luôn một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống quý báu và lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” đã được lớp lớp thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Do đó, không chỉ nhằm tri ân sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng… mà còn mang ý nghĩa lớn lao giúp cho mỗi người chúng ta thêm hiểu sâu sắc. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong giữ gìn, phát huy lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, tăng cường giáo dục nâng cao hiểu biết và lòng tự hào về quá khứ hào hùng, truyền thống vẻ vang của Đảng, của đất nước cho nhân dân. Đồng thời, chúng ta phải tích cực đấu tranh phản bác những giọng điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, ngăn chặn mọi biểu hiện vô ơn, bạc nghĩa, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng và công lao to lớn của các thế hệ đi trước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.