SỰ TRÁO TRỞ, LẬT LỌNG CỦA TRẦN VĂN CHÁNH KHI BÀN VỀ TRÍ, KHÍ CỦA NGƯỜI VIỆT

“Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” là khẩu hiệu của phong trào Duy Tân do cụ Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỷ XX. Đến nay, tư tưởng này vẫn còn nguyên giá trị, cần nhận thức và thực hiện cho phù hợp. Tuy nhiên, những “trí thức rởm”, trở cờ và các thế lực thù địch lại bỉ ổi, làm sai lệch tư tưởng tiến bộ này của tiền nhân. Trần Văn Chánh với bài viết: “Hiện trạng dân trí, quan trí và dân khí của người Việt” đăng trên mạng xã hội là một trong số đó. Trong bài viết, Y đã bộc lộ là một kẻ tráo trở, lật lọng cả khi đánh giá hiện trạng lẫn đề xuất phương hướng về trí, khí của người Việt “để đất nước Việt Nam trở nên hùng cường có thể sánh vai cùng các bè bạn năm châu trên thế giới”.

Một là, sự tráo trở, lật lọng của Trần Văn Chánh khi đánh giá hiện trạng trí, khí của người Việt

Trong bài viết, Y lấy những ví dụ (tự vẽ ra) đơn lẻ rồi kết luận: giới trẻ Việt Nam (sinh viên) nhếch nhác, không dám phát biểu chính kiến thật của mình (giống như mấy ông cán bộ cộng sản có chức có quyền) nên có một “thực tế đau lòng” là trở nên thực dụng, ít lý tưởng, ham mê của cải vật chất, bị ảnh hưởng xấu bởi tầng lớp lãnh đạo chính trị các cấp đã thối nát đến cùng cực. Cán bộ, đảng viên trình độ kém hơn cả dân, toàn sử dụng bằng giả (70-80% lãnh đạo cấp cao), tối ngày bận lo hội họp, báo cáo, chạy chức, chạy quyền, nịnh bợ, hối lộ…. Thực trạng trên là do thực hiện “chính sách ngu dân”, tức là ép buộc học chủ nghĩa Mác – Lênin, thể chế chính trị độc tài toàn trị mang tính giáo điều từ Liên Xô (cũ) và Trung Quốc (qua nhà trường và các đoàn thể vô dụng và có hại).

Thực tế lại trái hoàn toàn với nhận định của Trần Văn Chánh. Tuổi trẻ Việt Nam, nhất là sinh viên hiện nay luôn thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, khẳng định vị thế, trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao, tận tâm, tận lực cống hiến vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các đoàn thể xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… đã phát huy tốt vai trò, tập hợp, đoàn kết toàn dân, khơi dậy được khát vọng xây dựng đất nước hùng cường của dân tộc. Những năm qua, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ được củng cố, tăng cường, đặc biệt là đấu tranh, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Trí, khí của người Việt (cả cán bộ, đảng viên và nhân dân) được nâng cao, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao chứ hoàn toàn không “tệ hại”, “hèn kém”, “bại hoại” như sự tráo trở, lật lọng của Trần Văn Chánh đưa ra.

Hai là, sự tráo trở, lật lọng của Trần Văn Chánh khi đề xuất phương hướng để “chấn dân khí” ở Việt Nam

Phương hướng mà Y đưa ra là mớ hỗn độn, trong đó có những nội dung hết sức phản động và lố bịch: “bãi bỏ” chính sách ngu dân qua việc ép buộc học phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin; “phê phán” chủ nghĩa giáo điều kiểu Liên Xô cũ và kiểu Mao Trạch Đông; “chống” tệ sùng bái cá nhân và “giải thiêng” một vài nhân vật chính trị thuộc thế hệ tiền bối; “bãi bỏ” một số đoàn thể vô dụng và có hại như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ…. Mục đích của Trần Văn Chánh và đồng bọn vẫn là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sạch trơn hệ tư tưởng mácxit, những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực, công lao, cống hiến của Bác Hồ và các bậc lão thành cách mạng với non sông đất nước.

Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thành tựu có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, chứng minh bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, giữ vai trò trung tâm trong nền tảng tinh thần của xã hội), những bài học sâu sắc của chủ nghĩa xã hội hiện thực, ghi nhận những đóng góp to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội. Để tiếp tục xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các nước trên thế giới, đúng là tiếp tục thực hiện lời dạy của tiền nhân: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” trong điều kiện mới song phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy những kết quả đã đạt được, đấu tranh với những tiêu cực chứ không theo những đề xuất đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc như của Trần Văn Chánh và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “SỰ TRÁO TRỞ, LẬT LỌNG CỦA TRẦN VĂN CHÁNH KHI BÀN VỀ TRÍ, KHÍ CỦA NGƯỜI VIỆT

  • 13 Tháng Tư, 2021 at 3:30 chiều
    Permalink

    Chúng ta phải tích cực và thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận chính xác ở các tài khoản của bọn chúng.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.