Sự xuyên tạc bỉ ổi của Nhân Trần về ngày 30 tháng 4

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”1. Chiến thắng vĩ đại 30 tháng 4 năm 1975 đã lùi vào lịch sử 44 năm. Trong khoảng thời gian ấy, con cháu của các thế hệ hôm nay, ngày càng  thấm thía sâu sắc những mất mát, đau thương, sự hi sinh lớn lao của thế hệ ông, cha trên mọi phương diện và càng thêm tự hào về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về dân tộc, nhân dân và quân đội anh hùng. Đó là nguồn động lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Ấy thế mà đến nay vẫn có những người, tiêu biểu là Nhân Trần, vì lý do nào đó, đã cố tình xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng: “Được thống nhất – Mất tự do và sau hơn bốn chục năm, máu đổ hoang phí, xương rơi vô ích, anh, em chia lìa, dân mất lòng tin”, đó là luận điệu xuyên tạc bỉ ổi, bởi:

1. Sau ngày đất nước được thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân cả nước nô nức thi đua xây dựng lại đất nước trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, được cộng đồng thế giới công nhận. Dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội không ngừng được mở rộng. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được bảo đảm phát huy trên thực tế. Tổ chức, phương thức hoạt động của Đảng và của hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, chỉnh đốn, nhờ đó dân chủ trong Đảng ngày càng được nâng cao. Sự tham gia của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vào việc hoạch định, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng ngày càng rộng rãi và có hiệu quả. Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân không ngừng được xây dựng và hoàn thiện nhằm bảo đảm mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện nhằm bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế. Đặc biệt, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh các cá nhân tham nhũng, hối lộ, kể cả các quan chức cao cấp trong Đảng, Nhà nước; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ yếu kém, tiêu cực, sách nhiễu nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ

2. Sau 30 năm bị chiến tranh tàn phá, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý. Mô hình tăng trưởng được đổi mới. Nền kinh tế được cơ cấu lại đã và đang đạt kết quả tích cực. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.

Sự thật lịch sử là khách quan. Không ai có thể phủ nhận, hay xuyên tạc được những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam đã làm nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta ở thế kỷ XX và vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những luận điệu của Nhân Trần chỉ là sự xuyên tạc bỉ ổi, cần nâng cao cảnh giác và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Sự xuyên tạc bỉ ổi của Nhân Trần về ngày 30 tháng 4

 • 20 Tháng Năm, 2019 at 6:21 sáng
  Permalink

  Nhân Trần đang tự vả vào mặt mình khi xuyên tạc lấy được về ngày 30 thang 4.

  Reply
 • 20 Tháng Năm, 2019 at 8:14 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Nhân Trần đúng là phản động

  Reply
 • 21 Tháng Năm, 2019 at 7:05 sáng
  Permalink

  Nhân Trần đúng là một kẻ bỉ ổi!.

  Reply
 • 22 Tháng Năm, 2019 at 7:34 sáng
  Permalink

  Những luận điệu của Nhân Trần chỉ là sự xuyên tạc bỉ ổi, cần nâng cao cảnh giác và đấu tranh bác bỏ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.