Ý đồ hiểm độc, phản động của Trần Gia Phụng

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á ra đời. Đây là sự kiện được cả thế giới ghi nhận và ca ngợi, nhưng Trần Gia Phụng đã đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật, tìm mọi lời lẽ vô căn cứ để mỉa mai, xuyên tạc ý nghĩa lớn lao của ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945; cố ý bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc làm này cho thấy ý đồ hiểm độc, phản động của Trần Gia Phụng.

Thứ nhất, Trần Gia Phụng cố tình làm sai lệch lịch sử về ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9/1945. Trần Gia Phụng cho rằng, sự kiện Cách mạng tháng Tám thành công là hành động “cướp” chính quyền của Hồ Chí Minh và Việt Minh và việc “vận động quần chúng yêu cầu vua Bảo Đại thoái vị”, rồi ra mắt chính phủ lâm thời ngày 2/9/1945 trong khi vẫn còn chính phủ Trần Trọng Kim “nhằm tạo cơ cấu hành chánh có sẵn, đã rồi” là tầm thường, không quang minh. Đây đúng là cách nhìn của một kẻ thiếu tầm nhìn hay biết rõ sự thật, nhưng vì muốn thực hiện ý đồ thâm hiểm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nên Trần Gia Phụng đã cố tình bẻ cong lịch sử và làm suy giảm ý nghĩa lớn lao của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 của dân tộc Việt Nam.

Song, các sự kiện đã diễn ra trong lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam đâu dễ để kẻ phản động Trần Gia Phụng bẻ cong, xuyên tạc. Bởi vì, người dân Việt Nam luôn thấu hiểu, để có thành quả chói lọi của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, dân tộc Việt Nam đã trải qua gần 90 năm đấu tranh gian khổ; là cả một quá trình chuẩn bị thế và lực từ những năm 1930, khi Đảng ra đời với đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp. Cách mạng tháng Tám thành công là kết quả tất yếu khách quan của một dân tộc bị xâm lược, bị áp bức, bóc lột đến tận xương tủy. Đây là cuộc cách mạng hoàn toàn chính nghĩa, giành lấy chính quyền về tay nhân dân từ chính quyền của bọn phát xít thực dân cùng bè lũ bù nhìn, tay sai hại dân, hại nước, nên không thể gọi đó là “cướp” chính quyền như Trần Gia Phụng rêu rao.

Ngoài ra, sau khi giành được chính quyền, việc Đảng và Bác Hồ ra mắt chính phủ lâm thời để chờ ngày tổng tuyển cử trong cả nước là quang minh chính đại, hợp lòng dân. Nhân dân Việt Nam thấu hiểu hơn ai hết, bọn phát xít Nhật và thực dân Pháp là lũ xâm lược, cướp nước, biến người dân thành nô lệ cho chúng; còn bè lũ bù nhìn Bảo Đại là do thực dân Pháp dựng lên và chính phủ Trần Trọng Kim là tay sai của phát xít Nhật. Tất cả bọn chúng đều là tay sai bù nhìn của phát xít Nhật, thực dân Pháp để áp bức bóc lột nhân dân ta. Do đó, việc nhân dân yêu cầu Bảo Đại thoái vị là hợp với lòng dân; việc Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập chính phủ cách mạng lâm thời sau cách mạng tháng Tám và ra mắt chính phủ ấy vào ngày 2/9/1945 là thành quả cáh mạng to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân. Chân lý lịch sử này được cả thế giới ghi nhận và ca ngợi, chỉ có Trần Gia Phụng với mưu mô của kẻ phản động nên đã bẻ cong lịch sử nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng và Bác Hồ, phủ nhận thành quả Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 của nhân dân ta.

Thứ hai, bằng những lời lẽ của kẻ phản động, Trần Gia Phụng đã cố tình xuyên tạc, bôi nhọ và làm giảm vai trò, uy tín của Bác Hồ đối với nhân dân Việt Nam. Trần Gia Phụng rêu rao rằng, thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành chính quyền năm 1945 là do được người Anh, người Mỹ giúp đỡ; bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là sự sao chép Tuyên ngôn nhân quyền của Mỹ và dân quyền của Pháp; hay việc sử dụng người tham gia chính quyền lâm thời của Hồ Chí Minh là sự lừa gạt, không thật lòng.

Cần phải khẳng định, tất cả sự rêu rao trên của Trần Gia Phụng là sự xuyên tạc vô căn cứ và đầy lố bịch. Bởi vì, một là, để lãnh đạo cách mạng thành công là cả một quá trình Bác Hồ bôn ba khắp năm châu bốn bể tìm ra con đường cứu nước, sáng lập ra Đảng cách mạng để cứu dân, cứu nước; là thể hiện tài thao lược, nắm bắt thời cuộc và nhãn quan sắc bén trong chớp thời cơ giành chính quyền của Bác Hồ kính yêu. Còn nếu Bác Hồ được người Anh hay người Mỹ cung cấp những tin tức có lợi cho cách mạng, cũng là xuất phát từ tấm lòng khâm phục, cảm mến của họ đối với Bác – một con người thông minh, sáng suốt, có tấm lòng bao dung, độ lượng, thu phục nhân tâm; có phong cách sống bình dị, tôn trọng, thương yêu đồng bào, đồng chí. Hai là, trong bản Tuyên ngôn độc lập, không có gì lạ khi Bác mượn những từ ngữ trong Tuyên ngôn nhân quyền của Mỹ và dân quyền của Pháp để nói lên nguyện vọng chính đáng của người dân Việt Nam; để Bác muốn nói với chính thực dân Pháp và đế quốc Mỹ rằng, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Pháp, Mỹ đều có quyền sống độc lập, tự do, bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc. Ba là, trong sử dụng người tham gia chính phủ, với tấm lòng sắt son vì dân, vì nước, Bác Hồ luôn đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên hết. Cho nên, Bác Hồ đã trọng dụng, lựa chọn nhân tài, sẵn sàng sử dụng những người đã từng lầm lỗi nhưng nay đã cải chính miễn sao họ có tài và có tâm, phấn đấu vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Như vậy, Trần Gia Phụng càng cố tỏ ra thâm độc bao nhiêu càng chứng tỏ y là một kẻ phản động hại nước, hại dân. Nhân dân Việt Nam rất bao dung song cũng không bao giờ dung thứ cho Trần Gia Phụng, kẻ chuyên nói năng càn dỡ, bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Ý đồ hiểm độc, phản động của Trần Gia Phụng

 • 13 Tháng Mười, 2017 at 8:58 sáng
  Permalink

  Trần Gia Phụng thật là xảo trá, nhưng những lời lẽ xảo trá đó của hắn không thể tránh tráo được sự thật lịch sử của dân tộc

  Reply
 • 13 Tháng Mười, 2017 at 4:11 chiều
  Permalink

  Sự thật về thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng 8 năm 1945 ai cũng biết, chỉ có Trần Gia Phụng là không biết, thật là thảm thương cho công dân Việt Nam.

  Reply
 • 14 Tháng Mười, 2017 at 10:55 chiều
  Permalink

  nhân dân đang soi xét.

  Reply
 • 15 Tháng Mười, 2017 at 4:17 chiều
  Permalink

  Trần Gia Phụng đích thực là tên phản động, tâm địa xấu xa, bỉ ổn. Hành vi của y xuyên tạc của y không thể dung thứ.

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2017 at 10:05 sáng
  Permalink

  Những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật của Trần Gia Phung cần phải được phê phán và bác bỏ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.