Chống “diễn biến hòa bình” – chiến đấu trong thời bình

Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, kiên quyết làm phá sản âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch là một trong những nội dung rất cơ bản của nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Một trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam; trực tiếp đem lại những thành công của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo gần 30 năm qua là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. Thành tựu này hết sức lớn lao, ý nghĩa nhân văn của việc làm này rất sâu sắc, sự đóng góp quan trọng của lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch là đáng ghi nhận. Nhờ đó, đất nước ta có hòa bình, ổn định và phát triển. Những gì chúng ta có được qua 30 năm đổi mới, một phần lớn là do thành quả của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đem lại, đất nước đã không xảy ra chiến tranh; trong đó, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực tế chỉ ra rằng, chiến đấu trong thời bình thể hiện rõ nhất ở cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Đây là cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng gay go, quyết liệt và phức tạp; là tiêu điểm của mặt trận đấu tranh tư tưởng, văn hóa, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhờ nhận thức đúng đắn và luôn chủ động phòng, chống “diễn biến hòa bình” nên chúng ta đã lường trước diễn biến của thời cuộc, tránh được sai lầm, không mắc mưu địch; không bị choáng ngợp bởi các ảo giác về sự hào nhoáng của chủ nghĩa tư bản; không để đất nước bị động, bất ngờ.

Quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta là: Nói không với “diễn biến hòa bình”, không có “phi chính trị hóa” quân đội. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là tuyên ngôn và là thông điệp bảo vệ hòa bình của chúng ta gửi đến tất cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Phải nói rằng, chúng ta đã chủ động từ việc nghiên cứu, nắm bắt thời cơ, lường trước mọi tình huống; đánh giá đúng diễn biến của tình hình, đến việc theo dõi chặt chẽ mọi động thái, âm mưu, thủ đoạn chống phá ta của địch; kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp đánh bại chúng. Nhờ đó đã giúp chúng ta kiên định, đứng vững, nên trong những tình huống ngặt nghèo của lịch sử, Đảng ta luôn bình tĩnh, tự tin, sáng suốt chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua giông bão, về tới đích, không bị rơi vào “vòng xoáy” của thời cuộc. Thêm một lần nữa, chúng ta đã chiến thắng cả biện pháp “phi vũ trang” mà các thế lực thù địch triệt để sử dụng để chống phá ta; luôn đứng ở trên cái thế hoàn toàn chủ động để nhìn xa trông rộng; tích cực đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch; vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội của chúng. Trên mặt trận này, chúng ta đã cẩn thận từng việc nhỏ để không gây ra tai họa lớn. Một trong những biểu hiện của tính chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” thể hiện ở chỗ: Đảng ta đã sớm tổ chức và thường xuyên kiện toàn bộ tham mưu, chỉ huy mặt trận đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở. Sự ra đời của Ban Chỉ đạo 609 của Đảng, Ban Chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương và Ban Chỉ đạo chuyên trách đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở các Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, Quân đoàn, các đơn vị cơ sở về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” với một hệ thống biện pháp thiết thực, cụ thể đã kịp thời chặn đứng, đập tan nhiều âm mưu đen tối của địch và bọn cơ hội chính trị.

Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Hàng ngàn bản tin, bài báo, đề tài khoa học các cấp, hàng trăm cuốn sách chuyên khảo, tham khảo, hàng chục hội thảo, tọa đàm, sinh họat học thuật, hàng ngàn phóng sự, băng hình…, đã được thực hiện với chất lượng tốt, được phát hành và sử dụng rộng rãi trong toàn quân, toàn quốc, đã minh chứng tính chủ động, nhạy bén trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Chống “diễn biến hòa bình” – chiến đấu trong thời bình

  • 22 Tháng Ba, 2017 at 7:16 sáng
    Permalink

    Chúng ta cần đề cao cảnh giác, kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.