“Có công mài sắt, ắt sẽ thành kim”

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng là một nội dung rất cơ bản và rất thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Ngày nay, thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta trưởng thành trong thời bình, chủ yếu rèn luyện từ trong nhà trường và thao trường, lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của mặt trái kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nhất là tác động tiêu cực của thông tin mạng và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội vô cùng thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch. Vì thế, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội là một công trình vĩ đại, rất công phu, nghiêm túc, phải đúng quy trình, chương trình, có hệ thống giải pháp hợp lý; sát thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với từng loại đối tác, đối tượng hợp tác, tác chiến hiện nay.

Do đó, mục tiêu, yêu cầu có tính nguyên tắc trong xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta phải thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung sau: kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội; nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống“diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt các nội dung trên, cần triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp, biện pháp cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Trong đó, chú trọng các biện pháp sau đây:

Một là, cập nhật và tăng hàm lượng khoa học, tính đảng, tính giai cấp trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là tri thức khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, bổ sung, cập nhật tri thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật, công nghệ và nghệ thuật quân sự, đấu tranh tự phê bình và phê bình, v.v.. Đây là cơ sở nền móng vững chắc nhất để cán bộ, chiến sĩ phân biệt phải trái, đúng sai, thật giả, chân lý, sai lầm trong đấu tranh, bác bỏ các thông tin xấu độc, phản động; bảo vệ lẽ phải, chân lý, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; khẳng định giá trị, ý nghĩa suốt đời phấn đấu, phục vụ nhân dân.

Hai là, tăng cường bồi dưỡng, củng cố niềm tin, tình cảm cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; giúp họ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, có thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng; gắn bó mật thiết với đơn vị, đồng chí đồng đội, yêu quý, tôn trọng con người, quê hương, đất nước; tin tưởng vào tương lai tốt đẹp, con đường đã lựa chọn, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, tăng cường rèn luyện cán bộ, chiến sĩ trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, theo hướng ‘thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu’, đặt ra các tình huống éo le, phức tạp, gay cấn để thử thách, tôi rèn trí lực, nghị lực, tâm lực, sức khỏe, qua đó bồi dưỡng tác phong, phong cách tư duy độc lập, sáng tạo và phương pháp làm việc khoa học để cán bộ, chiến sĩ luôn có quan điểm đúng, luôn tự tin trong tiếp nhận và ứng xử thắng lợi trước các tình huống bất ngờ, không lúng túng, bị động trước các thông tin sai trái, xấu độc, trái chiều ập đến. Đó là cách tốt nhất để tạo “hệ miễn dịch”, giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt “4 không”: “Không nghe, không xem, không đọc, không tin” những điều nhảm nhí, bịa đặt, xuyên tạc, nhất là những thông tin sai trái, xấu độc lan tràn trên các trang mạng xã hội và sách báo, đài địch hiện nay.

Tóm lại, để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ cần đồng thời thực hiện tốt nhiều giải pháp; trong đó đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là vấn đề cốt yếu nhất, là cơ sở nền móng vững chắc nhất, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó cũng là vũ khí sắc bén nhất để cán bộ, chiến sĩ trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn phức tạp đến đâu cũng luôn vững vàng, kiên định; không mắc mưu “diễn biến hòa bình”, bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on ““Có công mài sắt, ắt sẽ thành kim”

 • 16 Tháng Chín, 2015 at 12:57 chiều
  Permalink

  Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng quân đội về chính trị, la trách nhiệm cua mỗi cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cỏ quan chính trị các cấp trong quân đội NDVN, là trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Tôi đánh giá rất cao các giải pháp của tác giả Phương Duy.
  .

  Reply
 • 19 Tháng Chín, 2015 at 8:06 sáng
  Permalink

  Thầy viết chí lý quá. Sắc sảo mà rất lãng mạn !!!

  Reply
 • 22 Tháng Chín, 2015 at 10:20 chiều
  Permalink

  Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
  Phê bọn điêu gian bút chẳng tà

  Reply
  • 25 Tháng Chín, 2015 at 1:26 chiều
   Permalink

   Tự mình ”mài sắt” sẽ nhanh ”thành kim” hơn !!!

   Reply
 • 25 Tháng Chín, 2015 at 10:44 sáng
  Permalink

  Tự mình ”mài sắt” sẽ nhanh ”thành kim” hơn !!!

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 11:40 chiều
  Permalink

  Những biện pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị cần phải được triển khai, thực hiện đồng bộ, để Quân đội nhân dân Việt Nam – đội quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, bách chiến bách thắng luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, của nhân dân. Đồng thời, đáp ứng tốt yêu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.