ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LẦN THỨ XI ĐẠI HỘI TIÊU BIỂU, MẪU MỰC

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã tập trung thảo luận,  bày tỏ sự nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động xây dựng quân đội đến năm 2025, trong đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Đại hội đã lựa chọn bầu 43 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết cùng 18 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội tiêu biểu, mẫu mực cả trong công tác chuẩn bị, tiến hành và sức lan tỏa rộng lớn sau Đại hội.

Một là, tiêu biểu, mẫu mực trong công tác chuẩn bị

Quán triệt sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng: Đảng bộ Quân đội phải thực sự gương mẫu, đi đầu, tổ chức đại hội mẫu mực từ khâu chuẩn bị, kể cả văn kiện và nhân sự, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành chặt chẽ, tập trung vào tổ chức Đại hội ở các cấp, chuẩn bị các văn kiện, công tác bảo đảm cho Đại hội…

Trước hết, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng trong Quân đội tổ chức thành công Đại hội các cấp

Đảng bộ Quân đội là đảng bộ lớn với hàng chục ngàn tổ chức cơ sở Đảng, hàng chục vạn đảng viên. Đến ngày 14 tháng 9 năm 2020, các tổ chức Đảng ở cơ sở, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và Đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương đã hoàn thành đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt. Tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao và rất cao. Sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương đã phát huy trí tuệ của toàn quân trong chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với các lực lượng liên quan, kế thừa, phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến của các tổ chức Đảng trực thuộc, xây dựng hệ thống các văn kiện trình Đại hội đúng quy định, nghiêm túc, chất lượng, đặc biệt là Báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị thực sự là văn kiện trung tâm của đại hội, thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ Quân đội, ý chí, sức mạnh đoàn kết của toàn quân.

Quân ủy Trung ương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự; chuẩn bị hết sức công phu, bài bản với trách nhiệm chính trị cao, dân chủ, khoa học, đúng quy trình, nguyên tắc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương chuẩn bị tốt nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác bảo đảm cho Đại hội

Các cơ quan Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác bảo đảm cho Đại hội, từ việc chuẩn bị các tài liệu, cơ sở vật chất, trưng bày sản phẩm, đặc biệt là tổ chức chặt chẽ các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân bằng tình cảm, trách nhiệm sâu sắc đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua sôi nổi, ra sức phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai là, tiêu biểu, mẫu mực trong tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành đúng phương châm: “Đoàn kết – Trí tuệ – Bản lĩnh – Dân chủ – Kỷ cương” với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Đại hội được tiến hành đúng thủ tục, nguyên tắc. Các văn kiện được thông qua Đại hội có sự tín nhiệm tuyệt đối của các đại biểu. 450 đại biểu – những đảng viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho hàng chục nghìn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội về dự Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất chủ trương, phương hướng, giải pháp lãnh đạo đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Như vậy, thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn quân; đặc biệt, là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng và hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội.

Thành công của Đại hội không chỉ góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng mà còn là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao,cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là dấu mốc quan trọng của một thời kỳ phát triển mới của Quân đội, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.