Kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm, quân đội phải làm gương cho các nơi khác

Phải đặc biệt giữ gìn, phát huy hình ảnh, uy tín của quân đội, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội. Muốn vậy, kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm, quân đội phải làm gương cho các nơi khác”. Đây là lời phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương phiên họp cuối năm 2017. Tinh thần chỉ đạo ấy đã và đang toàn quân quán triết sâu sắc và được thể hiện rất rõ qua việc xử lý các sai phạm của một số cán bộ cao cấp trong quân đội thời gian gần đây.

1. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, không để hiện tượng cá biệt làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của quân đội

Sau Kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết luận kiểm tra về dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ cấp cao ở Quân khu 9. Chúng ta khẳng định đây không phải là việc làm bất thường, mà là những việc tiếp tục triển khai chủ trương nhất quán, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực của Đảng, Nhà nước, của Quân đội ta trong thời gian qua. Năm 2018, một số cán bộ cấp cao của quân đội đã phải chịu xử lý nghiêm minh theo pháp luật và kỷ luật của Đảng, Nhà nước và quân đội do có những sai phạm liên quan tới quản lý kinh tế, quản lý đất quốc phòng. Đây là những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, bị nhiều tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Qua đó, cho thấy Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn chủ động, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội.

Các vụ việc vi phạm trong quân đội được xử lý kiên quyết, nghiêm túc, kịp thời đã tạo ra được sự tin tưởng, đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước về sự quyết tâm vào cuộc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong quân đội. Qua đó, cho thấy trên mặt trận này trong quân đội không có “vùng cấm”, kể cả đối với lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh, cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu. Việc xử lý bảo đảm chặt chẽ trên cơ sở các quy định của pháp luật, nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; thông tin kịp thời, không bao che, bưng bít, nương nhẹ. Từ những sự việc trên chúng ta phải khẳng định một số sai phạm đó chỉ là những hiện tượng cá biệt “con sâu làm rầu nồi canh”. Thông qua việc xử lý đã góp phần làm trong sạch bộ máy, loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ thoái hóa biến chất; củng cố, nâng cao sức mạnh, sức chiến đấu của quân đội, trước hết là sự vững mạnh về chính trị và tổ chức. Để Quân đội ta luôn trong sạch, vững mạnh, không ảnh hưởng đến bản chất truyền thống, luôn xứng đáng với niềm tin cậy, yêu mến tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

2. Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh quân đội anh hùng

Trong những ngày này, toàn Đảng toàn dân đang có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc của Bác đã viết: “Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Từ vụ việc một số cán bộ, tướng lĩnh cấp cao trong quân đội bị xử lý, chúng ta rút ra được những bài học đó là: nếu không chịu tu dưỡng thì sớm hay muộn cũng trở thành nạn nhân, tù binh của chính sự thoái hóa biến chất. Cho nên, bài học tự tu dưỡng rèn luyện của mỗi người rất quan trọng. Cùng với đó, phải kiểm soát được quyền lực thật tốt. Bác Hồ đã từng nói là: phải kiểm tra, kiểm soát được hành vi của mỗi người, nếu thấy làm đúng thì biểu dương, thấy sai thì nhắc nhở, “tuýt còi” để phòng ngừa. Không để tình trạng vi phạm rồi mới phát hiện, mới lôi nhau ra xử phạt, kỷ luật. Khi đã sai phạm thì phải xử lý đến nơi đến chốn, nghiêm minh, nhưng không coi xử lý để trừng phạt, mà qua đó để giáo dục, với tinh thần chặt cành để cứu cây; để mỗi người và tập thể cùng tiến bộ.

Để xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời đối với những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, Quân đội ta phải ngày càng hoàn thiện hơn về hành lang pháp lý, về cơ chế, chính sách để kiểm soát được quyền lực, phòng ngừa những sai phạm, quản lý chặt chẽ hơn cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền và tham gia các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính, đất đai…

Trong Hội nghị Quân ủy Trung ương đầu năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: Bộ Quốc phòng cần xử lý kiên quyết, dứt điểm, quyết liệt hơn những tồn tại, hạn chế, nhất là những vụ việc tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng và đồng chí đã nhấn mạnh: “Không sợ mất uy tín của quân đội và không sợ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, chống phá. Nếu chúng ta làm tốt thì chính là đã nâng cao uy tín và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt trên, chúng ta tin tưởng rằng, việc xử lý kiên quyết nghiêm minh các sự việc sai phạm vừa qua sẽ góp phần làm cho Quân đội ta xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện về mọi mặt, làm gương cho các nơi khác học học tập. Góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự mẫu mực, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với danh dự thiêng liêng và cao quý mà Đảng và nhân dân trao tặng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm, quân đội phải làm gương cho các nơi khác

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.