Lật tẩy chiêu trò “bình mới, rượu cũ” chống phá Quân đội của Nguyễn Lộc Yên

Lợi dụng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch ra sức “diễn” lại những chiêu trò xuyên tạc quen thuộc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Mới đây, với chiêu trò “bình mới, rượu cũ”, Nguyễn Lộc Yên đã đăng tải bài viết “Minh định nhiệm vụ và danh xưng Quân đội Việt Nam hiện nay” trên trang Baoquocdan.org, hòng chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội.

Với luận điệu cũ rích, Nguyễn Lộc Yên cố gượng gạo rêu rao rằng: “Nếu “Quân đội nhân dân Việt Nam” phục vụ cho quốc gia thực sự, sẽ tuyệt đối không thể làm công cụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là không thể tuân thủ theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam!.”; ““Quân đội nhân dân Việt Nam” đúng như danh xưng, nghĩa là Quân đội này phục vụ cho Nhân dân”. Thực chất luận điểm trên của Nguyễn Lộc Yên không có gì mới trong thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội – “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam; làm cho Quân đội mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất sức chiến đấu. Nguyễn Lộc Yên đã cố tình cắt xén nội hàm trung thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đối lập sự trung thành với Đảng và trung thành với Nhân dân, đối lập phẩm chất trung với Đảng và hiếu với dân của Quân đội ta.

Trước hết, cần khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân là một tất yếu. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã khẳng định, quân đội là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, là sản phẩm của đấu tranh giai cấp; bất cứ quân đội nào cũng đều mang bản chất của giai cấp thống trị đã sinh ra nó; không có quân đội phi giai cấp, siêu giai cấp, quân đội trung lập. V.I. Lênin đã chỉ rõ: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị – đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ, giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản”. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Đặc thù của Quân đội nhân dân Việt Nam là ra đời trước khi nhân dân ta giành được chính quyền, thành lập Nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng trở thành nguyên tắc căn bản trong xây dựng quân đội, quyết định bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, sự trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng của Quân đội ta trong mọi thời kỳ cách mạng. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự trung thành tuyệt đối của Quân đội đối với Đảng là hai mặt thống nhất của một vấn đề; hai mặt đó có mối quan hệ biện chứng, không tách rời, được thực tiễn kiểm nghiệm trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. Thực tiễn lịch sử chứng minh, chỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta mới thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung thành với Đảng, hiếu với dân là phẩm chất cơ bản, cốt lõi gắn bó chặt chẽ với nhau trong bản chất, truyền thống của Quân đội ta. Mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân, trung với Đảng là phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng đó, là phục vụ đất nước, phục vụ Nhân đân. Trung thành với Đảng, hiếu với dân được thể hiện trong mọi công việc cách mạng của Ðảng, trong từng suy nghĩ, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội tất cả đều vì lợi ích quốc gia – dân tộc. Trung với Đảng bao hàm cả việc tuyệt đối trung thành với quốc gia, dân tộc, với Tổ quốc và Nhân dân. Đó là mối quan hệ biện chứng thống nhất trong thuộc bản chất của Quân đội ta, không thể tách rời. Vì vậy, việc Nguyễn Lộc Yên cho rằng, “danh xưng “Quân đội nhân dân Việt Nam” đúng nghĩa” là chỉ “phục vụ cho Nhân dân” là sự cố tình xuyên tạc, tách rời phẩm chất trung với Đảng và hiếu với dân, là không đúng với bản chất chính trị – xã hội của Quân đội ta.

Mọi yêu sách của Nguyễn Lộc Yên và các thế lực thù địch đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội hay “đề nghị” Quân đội ta chỉ cần “phục vụ cho Nhân dân và Tổ quốc”, “phục vụ cho quốc gia” đều chỉ là trò “giả nhân, giả nghĩa”. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, vạch trần những luận điệu xảo trá này của Nguyễn Lộc Yên và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.