Những luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của Quân đội ta (Kỳ một)

Nhận rõ tầm quan trọng của phẩm chất trung thành, đặc biệt là nội dung phẩm chất trung thành với Đảng của quân đội ta, các thế lực thù địch ra sức công kích, xuyên tạc, coi đó là một “mũi nhọn xuyên phá” quân đội ta. Thời gian gần đây, chúng dùng nhiều chiêu thức khác nhau, với những giọng điệu khác nhau, cách diễn đạt khác nhau, khi thì đứng hẳn về phía đối lập ra sức và trực diện chống phá, khi thì như là “người trong cuộc”, “vì nước, vì dân”, vì sự nghiệp xây dựng quân đội, thể hiện thái độ “thiện chí” xây dựng quân đội, cố gắng “khuyên nhủ” chúng ta …

 1. Luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội ta mà các thế lực thù địch tung ra là tập trung công kích trực tiếp vào sự trung thành của quân đội đối với Đảng.

Chúng ra sức rêu rao quan điểm rằng, quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”; rằng, quân đội trung thành với Đảng là sự trung thành “mù quáng”, là “lạc hậu lỗi thời”; rằng, quân đội chỉ cần trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, phải đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” trong mục tiêu lý tưởng chiến đấu của mình; rằng, quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân”. Chúng đặt ra yêu cầu cần phải “bỏ hẳn cách hiểu quân đội chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa”! Chúng còn cố tình cắt xén nội hàm phẩm chất trung thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đối lập sự trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, với dân tộc; đối lập phẩm chất trung với Đảng và hiếu với dân của quân đội ta. Chúng còn “khuyên nhủ” chúng ta rằng, cần phải thực hiện “chuyên nghiệp hóa” quân đội càng sớm càng tốt, cần phải học tập kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang theo mô hình của quân đội tư sản.

Thoảng qua, những quan điểm trên tưởng như là vô hại, nhưng rõ ràng đây thực sự là một thủ đoạn thâm độc, một ngón đòn rất nguy hiểm. Những luận điệu xuyên tạc trên dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin trong chúng ta có thể lầm tưởng rằng, các quan điểm của chúng là phù hợp, là hợp lý, cần phải xem xét, nghiên cứu, để học tập và thực hiện!

 1. Những luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội ta của các thế lực thù địch là thủ đoạn lừa bịp, vô căn cứ, phản động về chính trị, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn.

Chúng không những xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội ta, mà còn nhằm tách rời, đối lập một cách vô lối các nội dung trong phẩm chất trung thành của quân đội ta phản ánh các mối quan hệ của quân đội với Đảng, dân tộc và nhân dân.

Quan điểm “quân đội chỉ là của dân tộc”, chỉ cần “trung thành với lợi ích quốc gia dân tộc” là quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm. Quan điểm này có vẻ như được dựa trên “cơ sở” thực tiễn rằng, quân đội ta là quân đội có một truyền thống oai hùng gắn với vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc trong nhiều thập kỷ qua. Từ những cơ sở đó, cho nên đặt vấn đề “quân đội trung thành với dân tộc là “phù hợp”, chứ không cần thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, trung thành với một lực lượng chính trị nào! Điều đó dễ làm cho một số người trong nội bộ nhân dân ta, có thể lầm tưởng rằng các quan điểm đó là phù hợp, cần thiết, và những lời “khuyên nhủ” của chúng là đầy thiện chí, là hợp lý, khách quan và đúng với thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta! Dùng ngón đòn này, các thế lực thù địch đã trực tiếp lợi dụng và đánh vào tình cảm của nhân dân ta đối với quân đội.

Quan điểm quân đội chỉ cần “trung thành và bảo vệ nhân dân”, “trung với Đảng là phản nhân dân” là một quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm. Biết không thể chia cắt được mối quan hệ mật thiết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch đã lợi dụng mối quan hệ này để đẩy tới việc đưa ra luận điệu quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân” là đủ, không cần nói đến phải trung thành với Đảng nữa. Chúng cũng hiểu rất rõ rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng có quan hệ máu thịt với nhân dân, là quân đội của dân, do dân và vì dân. Cho nên, theo chúng, đặt vấn đề quân đội chỉ “trung thành và bảo vệ nhân dân” là “phù hợp”, là “khách quan”, chứ không cần thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, một lực lượng chính trị nào!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Những luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của Quân đội ta (Kỳ một)

 • 17 Tháng Một, 2019 at 7:55 sáng
  Permalink

  Quan điểm quân đội chỉ cần “trung thành và bảo vệ nhân dân”, “trung với Đảng là phản nhân dân” là một quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm.

  Reply
 • 17 Tháng Một, 2019 at 11:30 sáng
  Permalink

  Quân đội nhân dân Việt Nam là của dân tộc, của nhân dân Việt Nam, đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Việc từ bỏ nội dung phẩm chất trung thành với Đảng, tách vấn đề trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, với dân tộc là không thể chấp nhận được vì nó không đúng với bản chất chính trị – xã hội của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2019 at 7:28 sáng
  Permalink

  Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng có quan hệ máu thịt với nhân dân, là quân đội của dân, do dân và vì dân

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.