Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải gương mẫu thực hiện pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của địa phương, đơn vị, thực hiện tốt 10 lời thề danh dự của quân nhân; 12 điều kỷ luật. Nói cách khác, nếu buông lỏng kỷ luật, xa rời hoặc vi phạm nguyên tắc, quân đội không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, quân đội nói chung, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi và bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, xung kích, đi đầu trong tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân, cùng nhân dân, người thân, gia đình nghiêm túc thực thi Hiến pháp, pháp luật; trước hết là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Các hoạt động cứu hộ, cứu nạn nhân đạo, góp phần gìn giữ hòa bình ở khu vực và trên thế giới của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Lần này, trong bản Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bổ sung cụm từ mới và khẳng định rõ vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân là: “cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”[1] (Điều 65). Đây là cơ sở để quân đội nhân dân và công an nhân dân triển khai các công việc tham gia một số hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu hộ, cứu nạn nhân đạo, “góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”2 (khoản 2, Điều 64).

Cần khẳng định rõ hơn quan điểm, lập trường của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề này: Quân đội nhân dân Việt Nam kiên quyết chống chiến tranh, cực lực phản đối xâm lược và không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào can thiệp vào công việc nội bộ của mình hoặc có hành vi xâm lược độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia dân tộc Việt Nam, đe dọa nền hòa bình thế giới. Tuy nhiên, trong điều kiện cho phép, quân đội ta có thể tham gia một số hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu hộ, cứu nạn mang tính nhân đạo với mục đích góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới, củng cố, phát triển tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị vì lợi ích chung; không tham gia, không can thiệp vào các công việc nội bộ của các nước khác.

Để làm tốt việc này phải có bước đi, lộ trình thích hợp, bắt đầu từ việc nghiên cứu, có hiểu biết luật pháp quốc tế, các vấn đề có liên quan, học tập ngoại ngữ, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm và sau đó phải huấn luyện thật kỹ chuyên môn nghiệp vụ. Về điều này, “Sách trắng quốc phòng Việt Nam” đã khẳng định rất rõ. Đối với nhân dân ta, việc trải qua hai cuộc chiến tranh thần thánh chống quân xâm lược, hy sinh gần hàng triệu người để có giang sơn gấm vóc ngày nay, chúng ta thiết tha yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do. Vì vậy, sẽ làm hết sức mình để bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước và góp phần bảo vệ nền hòa bình thế giới, bảo vệ giá trị Việt Nam./.

[1]. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014, tr. 31.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật

 • 27 Tháng Mười Một, 2015 at 12:41 sáng
  Permalink

  Việc thực thi và bảo vệ Hiến pháp của quân đội thể hiện ở chỗ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt 3 chức năng: là một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác và là một đội quân sản xuất; chủ động, tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ, giúp ngư dân gặp nạn trên biển Đông, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân an tâm sản xuất, kinh doanh, doanh nhân nước ngoài đầu tư vào phát triển kinh tế – xã hội. Đây là nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng hết sức nặng nề. Do đó, cùng với trách nhiệm của tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân độiphải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; gương mẫu trong rèn luyện và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân – dân, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:07 chiều
  Permalink

  Thương các chiến sỹ ngày đêm tập luyện không quản mưa gió để sẵn sàng bảo vệ đất mẹ khi Tổ quốc gọi tên. Yêu những con người sống vì muôn người!!

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:48 chiều
  Permalink

  Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là biểu hiện cao đẹp của văn hóa, đạo đức quân nhân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam phải tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Hiến pháp và pháp luật cho nhân dân. Đồng thời, là tấm gương sáng trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội.Đó chính là hành động thiết thực giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:43 chiều
  Permalink

  Trải qua các giai đoạn cách mạng, cùng với đường lối xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược sống còn. Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, được biểu hiện tập trung ở hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, khi mà thế nước đã đủ mạnh, việc chúng ta chung tay cùng các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới góp sức vào việc bảo vệ hòa bình, tiến hành các công tác nhân đạo theo sự chỉ đạo, điều hành của Liên hợp quốc là cần thiết. Điều này vừa cho thấy vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày một tăng cao và trách nhiệm của quân đội ta trên tất cả các mặt của đời sống xã hội ngày càng được khẳng định rõ và đã vươn ra tầm quốc tế.

  Reply
 • 27 Tháng Tư, 2017 at 8:26 chiều
  Permalink

  Không có câu trả lời nào ngắn hơn ạ?

  Reply
 • 11 Tháng Mười, 2018 at 10:53 sáng
  Permalink

  Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung, mỗi quân nhân nói riêng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.