Thông tin xấu độc như bụi bẩn, khói đen trộn vào không khí

Thông tin tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị chủ mưu tiến hành, đã và đang phát tán trên không gian mạng, đài phát thanh bằng tiếng Việt ở nước ngoài và các sách báo, tài liệu phản động để tung “hỏa mù” làm vẩn đục và loạn đời sống văn hóa tinh thần xã hội ta; Đó là sự phản ánh sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc hiện thực khách quan, cố ý gây rối “đổi trắng, thay đen”. Làm lẫn lộn thật giả, đúng sai, chân lý, sai lầm để lừa bịp, gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang, dao động trong cộng đồng dân cư, xã hội, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tác hại của thông tin xấu, sai trái, độc hại là rất lớn, nó không chỉ gây bất lợi, phá hỏng sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn làm ô nhiễm, vẩn đục môi trường nước ta. Nó tựa như bụi bẩn, khói đen trộn lẫn vào không khí, làm người hít thở phải nó gây ngạt thở, trào nước mắt ho sặc hoặc ví như nước sạch bị ô nhiễm tanh hôi của phế thải, làm người đã dùng nước sinh bệnh hiểm nghèo, bị lây nhiễm, thậm chí chết người. Vì lẽ đó, thông tin xấu, sai trái, độc hại mà các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị tán phát, tung lên không gian mạng, đài phát thanh ở nước ngoài, sách báo, tài liệu phản động vào thời điểm hiện nay là vi phạm đạo đức, pháp lý, không được ủng hộ, nó đã và đang chà đạp lên pháp luật, tạo ra sự phân tâm trong Nhân dân các giai tầng xã hội, đem lại sự hoang tưởng, hoài nghi, bi quan, chán nản, thất vọng, thậm chí mất phương hướng, mơ hồ về chính trị ở một số ít cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và về đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mưu đồ đen tối, tâm địa thâm độc của các thế lực thù địch, là chúng thường chọn thời điểm “nhạy cảm” như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, kỷ niệm các Ngày lễ lớn để đẩy mạnh “chiến dịch” tung tin xấu độc làm ô nhiễm bầu không khí chính trị, văn hóa tinh thần ở nước ta việc làm của chúng nhằm đến một cái đích là hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, tiến tới hướng lái nước ta theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa; nham hiểm, ác độc hơn, chúng đang chứng tỏ sẽ dùng không gian mạng và dùng mọi thủ đoạn có thể để cố tình chia rẽ, gây mâu thuẫn trong nội bộ ta, hướng mũi tiến công chủ yếu của chúng là chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữa Đảng với Nhà nước, giữa Đảng, Nhà nước với Quân đội nhân dân và Nhân dân, thổi phòng hạn chế, khuyết điểm của Đảng ta, làm rối loạn môi trường chính trị, gây mất ổn định xã hội để tác động, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, làm cho chế độ ta bị “mọt ruỗng từ bên trong” và tự sụp đổ, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”. Người có lương tri, đạo đức, trí lực; biết phân biệt đúng sai, phải trái; biết thế nào là chân lý, sai lầm chắc chắn không bao giờ mắc mưu, nghe, tin theo địch, không theo đuôi bọn cơ hội chính trị, các thế lực thù địch phản động.

Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ có sức đề kháng “miễn dịch” và ứng phó thắng lợi trước mọi tình huống phức tạp của thực tiễn hoạt động chính trị, quân sự, an ninh, nhất là trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa; không mắc mưu, bị lừa bịp trước sự nhiễu loạn của các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị gây ra, thì nhất thiết mỗi cán bộ, chiến sĩ và từng người dân nhận thức sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của thông tin sai trái, độc hại mà các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị đã và đang tung lên không gian mạng, có biện pháp trừ khử, loại bỏ những thông tin sai trái độc hại ấy một cách hiệu quả.

Một trong những giải pháp quan trọng, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” từ trong “trứng nước”, từ sớm, từ xa là phải làm cho cơ thể chúng ta phải thật khỏe mạnh, không tham nhũng, không suy thoái. Đó là điều quan trọng nhất để cho ta luôn tỉnh táo chủ động, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi, bác bỏ các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch gây ra; đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị nhằm củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa của Đảng trong Quân đội nhân dân, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đồng chí trẻ tuổi.

Bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân là thước đo phẩm chất chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân ta với các thuộc tính bền vững: kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào chủ trương đường lối đổi mới của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Bản lĩnh chính trị là vũ khí sắc bén để cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân tự tin sẵn sàng nhận và anh dũng chiến đấu, vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, suốt đời tận trung với nước, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không để bị bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tạo ra sức đề kháng, “miễn dịch” trước mọi thông tin xấu, sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị gây ra là thước đo chính xác nhất kết quả xây dựng Quân đội nhân dân về mặt chính trị. Nói một cách khác, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân thể hiện tập trung ở quan điểm và cách ứng xử đúng mực đối với cuộc đấu tranh phòng, chống thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chủ mưu thực hiện nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Lập trường, quan điểm, chính kiến và kết quả đấu tranh, bác bỏ các thông tin sai trái, độc hại của thế lực thù địch, phản động là hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử, sự “miễn dịch” của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trước các loại “vi rút độc hại”.

Rõ ràng là, âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động trong việc tung tin xấu độc trên không gian mạng, đài, sách báo là để hại ta; đó chỉ là ý muốn chủ quan, là biểu hiện rõ nhất sự hèn hạ, cay cú của chúng, còn việc chúng có thực hiện được âm mưu, thủ đoạn đó được hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, một người có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng sẽ không bao giờ mắc mưu địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Thông tin xấu độc như bụi bẩn, khói đen trộn vào không khí

 • 30 Tháng Ba, 2016 at 3:56 chiều
  Permalink

  Tính chất nguy hại của những thông tin xấu độc hiện nay là ở chỗ, một khi những quan điểm cực đoan của phương Tây về đa nguyên chính trị, dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của các dân tộc thiểu số được kích động sẽ chuyển thành những hành động chính trị phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại sự ổn định xã hội, thậm chí có thể hủy hoại thành quả cách mạng trên một nửa thế kỷ qua của nhân dân ta, đưa nước ta sang con đường tư bản chủ nghĩa.

  Reply
 • 30 Tháng Ba, 2016 at 9:33 chiều
  Permalink

  Tác hại của các thông tin xấu độc là vô cùng nguy hại. Chính vì vậy, việc tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là sự lựa chọn duy nhất đúng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là “mệnh lệnh cuộc sống” của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn cách mạng mới!

  Reply
 • 31 Tháng Ba, 2016 at 9:29 chiều
  Permalink

  Tôi rất tán thành với tác giả bài viết Duy Phương cho rằng: “Tác hại của thông tin xấu, sai trái, độc hại là rất lớn, nó không chỉ gây bất lợi, phá hỏng sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn làm ô nhiễm, vẩn đục môi trường nước ta. Nó tựa như bụi bẩn, khói đen trộn lẫn vào không khí, làm người hít thở phải nó gây ngạt thở, trào nước mắt ho sặc hoặc ví như nước sạch bị ô nhiễm tanh hôi của phế thải, làm người đã dùng nước sinh bệnh hiểm nghèo, bị lây nhiễm, thậm chí chết người”. Vì vậy, mỗi chúng ta phải có lập trường quan điểm, chính kiến rõ ràng để đấu tranh phản bác lại các thông tin sai trái, độc hại của thế lực thù địch, phản động; phải biết tự nhìn nhận, xem xét đúng sai, tự tìm cách “miễn dịch” cho mình trước các loại “vi rút độc hại”.

  Reply
 • 20 Tháng Tư, 2016 at 8:59 chiều
  Permalink

  Tác hại của thông tin sai trái, xấu độc, thù địch rất nguy hiểm, phải ví như là thực phẩm bẩn – một vấn đề nóng, nhức nhối của xã hội hiện nay. Ai “ăn” phải nó là bắt đầu một quá trình: Nhiễm bệnh – ủ bệnh – phát bệnh – chết. Cho nên, đấu tranh phòng chống, triệt tiêu những thông tin xấu độc, sai trái cũng giống như cơ thể con người thanh lọc những chất độc hại, những hóa chất do thực phẩm bẩn đem lại. Phải kiên quyết, kiên trì, không nương tay trong công tác phòng chống, loại bọ thông tin xấu độc, sai trái, phản động.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 9:30 sáng
  Permalink

  Việc đưa thông tin lên mạng xã hội để bày tỏ chính kiến của mình là quyền của mỗi người và họ phải chịu trách nhiệm về những thông tin mình đưa ra. Mạng xã hội có cả những điều tốt, xấu. Và thường thì những điều bêu xấu, nói xấu, xuyên tạc lại lan truyền rất nhanh. Trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng xã hội để bôi xấu, xuyên tạc một số vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước gây mất đoàn kết trong nội bộ. Bởi vậy khi tiếp nhận thông tin, nếu chúng ta không tỉnh táo đánh giá phân tích, chắt lọc sẽ dễ bị sa bẫy kẻ xấu.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:56 sáng
  Permalink

  Tác hại của thông tin xấu, sai trái, độc hại là rất lớn, nó không chỉ gây bất lợi, phá hỏng sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn làm ô nhiễm, vẩn đục môi trường nước ta.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.