Bùi Quang Vơm – kẻ đơm đặt trò hề dân chủ trong bầu cử Quốc hội

Tức tối trước khí thế không thể đảo ngược của Nhân dân cả nước ta đang háo hức chuẩn bị cho Ngày Bầu cử Quốc hội Khóa XIV – ngày 22/5/2016, các thế lực phản động, thù địch cả trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, bịa đặt về tính chất dân chủ đích thực của quá trình tổ chức bầu cử ở nước ta. Trong đó, Bùi Quang Vơm là một kẻ “chuyên tâm” và hăng hái trong việc nói xấu về nền dân chủ ở nước ta, nhằm mục tiêu gây hoang mang, hoài nghi và kích động những hành động chống đối hay phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội của chúng ta.

Trong bài viết “Dân chủ có đuôi XHCN” mới đây của Vơm, có thể thấy rõ những quan điểm sai trái về dân chủ nói chung, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) nói riêng và những hành động chống đối cuộc Bầu cử Quốc hội của nhân dân ta trên những vấn đề sau đây:

Thứ nhất, Vơm không hiểu gì về dân chủ. Thể hiện rõ nhất ở việc Vơm “lý luận” rằng: “Ở một xã hội dân chủ đích thực, Nhà nước có vai trò trung gian, phi chính trị, không quản trị xã hội bằng cương lĩnh và đường lối mà bằng pháp luật”; “Nhà nước không có bản chất cai trị”, v.v.. Ông nói ra những điều quá ngớ ngẩn ấy mà sợ rằng giới trẻ trong thời đại công nghệ thông tin “tè” cho vào mũi. Họ chỉ cần kích “chuột” một cái là biết được ngay về bản chất của nhà nước. Rằng, từ thủa khai sinh ra những nhà nước đầu tiên trên thế giới đến nay, thì thử hỏi xem có nhà nước nào không thực hiện chức năng cai trị xã hội. Chúng sinh ra là để thực hiện các quyền của giới chủ nô, phong kiến, tư sản; để đàn áp, đè nén nhân dân lao động; là để dùng pháp luật và bạo lực của nhà nước đối với các giai cấp, tầng lớp chống đối, muốn lật đổ giai cấp thống trị và bóc lột. Nhà nước, thứ “đồ chơi” quen thuộc đó của giai cấp thống trị và bóc lột sinh ra đâu phải để làm “trung gian”, để “phi chính trị”, để coi thường “cương lĩnh và đường lối” của các đảng đại diện cho các giai cấp ấy. Mà cả pháp luật nữa, thử hỏi trên trái đất này có ở đâu có cái pháp luật chung chung, cho tất cả mọi người. Hơn nữa, bản thân pháp luật sinh ra đã chỉ rõ nó là sự bình đẳng với giai cấp này và bất bình đẳng với giai cấp khác rồi…

Ông Vơm nói thế thì quá là lăng nhục và hạ thấp các chính trị gia và giới luật gia tư sản. Ông cậy mình có đôi chữ về “luật học” mà ăn nói sai toét cả. Học nhiều, chưa thông thì học thêm ở thực tiễn nhé. Ông hãy thử hỏi các luật gia, các nghị sĩ hay cả Tổng thống Hoa Kỳ xem, nhà nước Hoa Kỳ có phải có những tính chất như ông bịa đặt, tạo dựng ra không. Hỏi xem nhà nước và pháp luật Hoa kỳ có “chỉ đơn đơn thuần là không gian hình thành các quy ước xã hội, các thỏa thuận giữa các tác nhân, nhằm tạo sự đồng thuận của cộng đồng” như ông đã nói không?… Dứt khoát các nhà lập pháp, hành pháp và tư pháp của Hoa Kỳ sẽ khẳng định, nhà nước Hoa Kỳ không có những chức năng như ông tưởng tượng ra, mà nó tất yếu là công cụ thực hiện các đường lối chính trị mà những đảng phái chính trị đã thắng cử định ra; là công cụ để đập tan nhưng tư tưởng và hành động của những giai cấp, tầng lớp lao động và những người muốn chống đối, lật đổ chế độ nhà nước ấy… Cũng chính vì những chức năng vốn có của nhà nước như vậy, mà kể cả những người tư sản hay vô sản đều thừa nhận câu nói nổi tiếng của V.I.Lênin rằng “dân chủ là một hình thức nhà nước”, “dân chủ chỉ thuộc phạm trù chính trị mà thôi”, không có cái gọi là dân chủ chung chung, dân chủ phi giai cấp, nó chỉ là quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hay thuộc về nhân dân lao động mà thôi.

Thứ hai, ông Vơm chỉ nhai lại, sao chép về dân chủ tư sản để đối lập và phủ nhận dân chủ XHCN. Đây là một thủ đoạn quen thuộc và nhàm chán của những kẻ bất mãn, bất đồng chính kiến đi đến thù địch với chế độ ta bấy lâu nay. Sự non kém về chính trị, đạo đức, hơn cả là một tấm lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, phục vụ lý tưởng vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang hướng tới. Họ không còn điểm tựa nào khác hơn để vươn tới bằng chính lòng hận thù với nhân dân, đất nước, dân tộc và nhất là lý tưởng cao đẹp đó, nên chuyển sang lập trường đối lập. Họ ra sức tuyên truyền lý thuyết, các quan điểm về dân chủ tư sản, mà ở đó sự “nhập môn” của họ còn chưa thông. Ở đây ông Vơm là một ví dụ điển hình về việc tuyên truyền đến bậy bạ và sai lệch cả về lý thuyết lẫn bản chất của dân chủ, của nhà nước và của luật pháp tư sản. Ông ca tụng nó, nhưng không hiểu về nó.

Cùng một bài viết mà lại đưa ra hai nội dung, quan điểm mâu thuẫn trái ngược nhau, rằng “nhà nước có vai trò trung gian, phi chính trị” và “tổng thống có thể là đại diện cho một đảng phái chính trị”; rằng “Chánh án Tòa án tối cao do Tổng thống chỉ định ra, nhưng độc lập hoàn toàn với Tổng thống”… Những lập luận này càng cho thấy sự kém hiểu biết của ông về dân chủ và cả chính trị nữa. Tổng thống đã đại điện cho một đảng phái chính trị, thì làm gì có chuyện nhà nước có vai trò trung gian, phi chính trị. Tổng thống đã chỉ định ra Chính Tòa án tối cao, thì làm sao Chánh Tòa án tối cao lại có thể độc lập hoàn toàn với Tống thống. Dù có tuyên thệ “phi chính trị” thì cũng chỉ là một hình thức giả dối đến trắng trơn, công khai, mị dân và lố bịch mà thôi. Và như vậy, cho thấy bản chất của nền dân chủ tư sản, cả lập pháp, hành pháp lẫn tư pháp đều là nền dân chủ của giai cấp tư sản, dân chủ giả dối và cắt xén. Mọi hình thức dân chủ mà nó tuyên bố cuối cùng cũng là để lừa bịp nhân dân; các cơ chế dân chủ mà họ đặt ra cũng chỉ là để gạt đi hết thảy những quyền của dân mà họ đã định ra mà thôi. Đó mới là bản chất của nền dân chủ và pháp quyền tư sản… Ca tụng không đúng về dân chủ tư sản, đi đến phủ nhận dân chủ XHCN là bản chất của những kẻ đối lập và cố tỏ ra hiểu biết về dân chủ hiện nay.

Thứ ba, nói về dân chủ trong bầu cử nhưng bản thân Vơm lại có hành động vi phạm quyền dân chủ của cử tri khi kích động các cử tri làm theo ý kiến cá nhân của Vơm. Ông Vơm ra sức tìm mọi cách vu cáo Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo và “áp đặt” quan điểm của mình cho cuộc bầu cử Quốc hội lần này. Vậy tại sao ông không phê phán các đảng phái Dân chủ và Cộng hòa ở Hoa Kỳ đang ra sức áp đặt, chỉ đạo và định hướng dân chúng trong cuộc bầu cử Tổng thống hiện nay. Các đảng ấy cũng đang mở hết đại hội này đến đại hội khác để tranh thủ cử tri, đưa ra đường lối, chính sách, cương lĩnh của mình để lôi kéo nhân dân đấy thôi… Rõ ràng, đây là một thủ đoạn lừa gạt nhân dân, tiêm nhiễm những tư tưởng xấu độc hòng phá hoại cuộc bầu cử của nhân dân ta. Hành động này là sự sỉ nhục trình độ văn hóa dân chủ của nhân dân ta.

Hơn nữa, ông Vơm lại còn đi quá xa đối với những gì pháp luật Việt Nam, cho phép, nhất là Luật bầu cử Quốc hội đã ban hành. Đó là hành động tuyên truyền và kích động các cử tri bầu người này, gạch hết người khác của ông Vơm. Ông vừa xuyên tạc những quy định của luật bầu cử về ứng cử viên tự do, vừa tô vẽ cho “ứng cử viên tư do” có các thái độ thù địch với Đảng, Nhà nước, chế độ và chống đối nhân dân như bản thân ông. Ông vận động người khác phiếu bầu cho những người ngoài Đảng, những người “Luật sư độc lập”, hay những tiến sĩ này, tiến sĩ nọ; ví như, ông Nguyễn Quang A mà ông “lăng xê” thì dân chúng đã biết ngay là loại người chuyên bất đồng, chống đối và tuyên truyền chống phá nhà nước của nhân dân ta bấy lâu nay rồi.

Kém hiểu biết về dân chủ, hợm hĩnh tỏ ra mình là người tài giỏi, tưởng mình là “lãnh tụ” để định hướng, hòng lôi kéo nhân dân phá đám cuộc bầu cử Quốc hội lần này là bản chất của những kẻ như Vơm. Không thể tin được./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Bùi Quang Vơm – kẻ đơm đặt trò hề dân chủ trong bầu cử Quốc hội

 • 30 Tháng Ba, 2016 at 9:44 chiều
  Permalink

  Dạo này “nhàn cư vi bất thiện” ông Vơm không có việc gì để làm hay sao mà toàn bày đặt nói chuyện dân chủ và chính trị. Theo tôi, chỉ nên nói khi mình đã hiểu rõ, còn đâu hiểu kiểu “tù mù”, “nhắc lại” thì nên trật tự cho nước nó trong ông Vơm ạ!

  Reply
 • 30 Tháng Ba, 2016 at 9:58 chiều
  Permalink

  Ông Vơm nên hiểu rằng bản chất dân chủ trong Đảng và dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta thống nhất với nhau, dân chủ mang bản chất giai cấp công nhân. Đó là dân chủ tự giác, có mục đích; quyền dân chủ và trách nhiệm thực hiện dân chủ gắn liền với nhau; dân chủ có nguyên tắc, bảo đảm quyền dân chủ và trách nhiệm thực hiện dân chủ được thực hiện trên thực tế. Đó là chân lý và thực tế mà người Việt Nam nào cũng hiểu!

  Reply
 • 5 Tháng Tư, 2016 at 2:26 chiều
  Permalink

  Các quốc gia dân tộc đều có đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa, xã hội, truyền thống và bản sắc, trình độ phát triển kinh tế – xã hội khác nhau nên đều có quan niệm và tiêu chí về dân chủ riêng của mình. Dân tộc Việt Nam từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử: từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; từ một nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, nay đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chúng ta tin tưởng chắc chắn vào thành tựu dân chủ do chính mình xây dựng. Ca tụng không đúng về dân chủ tư sản, đi đến phủ nhận dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là bản chất của những kẻ đối lập nhất định sẽ thất bại, nhất định sẽ bị lịch sử đào thải và lên án.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.