Cảnh giác với những luận điệu sai trái, thù địch của Hải Âu

Cứ mỗi sự kiện diễn ra trên đất nước ta là y như rằng các thế lực thù địch đều xuyên tạc, bình luận, góp ý… điều đó không còn xa lạ gì. Lần này cũng vậy, ngay sau khi kỳ họp Quốc hội sắp kết thúc, ngày 20/11/2018, trên trang mạng Danlambao có bài viết: “Dẹp bỏ quốc hội để giải thể chế độ cộng sản” của Hải Âu là một minh chứng cho sự nhận định trên.

Đọc bài viết, tôi thấy đây đích thực là một chiêu trò của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Thực chất bài viết nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Thủ đoạn này tuy không mới, nhưng nó dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về đúng – sai, thật – giả giữa một vài vụ việc có thật với giá trị dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong bài viết, Hải Âu viện dẫn một số vụ việc tham nhũng của cán bộ (đã được kết luận, xử lý công khai), nhìn bề ngoài có thể dễ tin, song đằng sau những lời bình luận lại biểu hiện sự tráo trở trên mấy vấn đề sau đây:

Thứ nhất, xuyên tạc và phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là luận điệu thô bỉ của một kẻ điên cuồng, vơ đũa cả nắm. Trở lại vấn đề “dân chủ”, xin dẫn một số nội dung để mọi người chúng ta cùng suy ngẫm: Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, toàn thể nhân dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 với hình thức phổ thông đầu phiếu, Nhà nước công – nông được thành lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, tôi tớ đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới. Nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, cai quản và xây dựng xã hội mới mà đại biểu cho mình là các vị đại biểu Quốc hội. Đó là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà nhân dân ta đổ biết bao công sức, máu xương mới giành được chế độ dân chủ đó. Thực chất của nền dân chủ đó là: tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần, được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và thông qua Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Thực tiễn đã minh chứng, đất nước ta giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, được cộng đồng quốc tế công nhận. Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thắng lợi đó là do nhân dân Việt Nam có được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, Hải Âu xuyên tạc rằng: “hầu hết tất cả đảng viên, các quan chức cộng sản hay 485 đại biểu quốc hội đều là những kẻ tham nhũng”. Thực chất đây là luận điệu sai trái, thù địch của Hải Âu. Mặc dù, trong quá trình xây dựng xã hội mới, ở chỗ này, chỗ khác, lĩnh vực này, lĩnh vực khác vẫn có một bộ phận cán bộ vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhũng nhiễu nhân dân. Song, Đảng, Nhà nước ta không bao che mà đã, đang thẳng thắn xử lý, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, với quan điểm không có vùng cấm và kiên quyết thực hiện: Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, việc phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 Như vậy, việc đưa ra nhận định và “vơ đũa cả nắm” của Hải Âu đề cập trong bài viết hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống trắng trợn, là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam. Những luận điệu đưa ra là bịa đặt, là mưu đồ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và hòng xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang dân chủ phi xã hội chủ nghĩa, cần phải nghiêm trị thích đáng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

14 thoughts on “Cảnh giác với những luận điệu sai trái, thù địch của Hải Âu

 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:39 sáng
  Permalink

  Hải Âu đã lộ rõ bản chất chống Cộng!. Chúng ta phải bút chiến với Y để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ vững hòa bình và an ninh, thịnh vượng cho đất nước!.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:00 sáng
  Permalink

  Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho tinh thần, nguyện vọng, ý chí của nhân dân, bảo vệ quyền lợi của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:17 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Hải Âu là luận điệu xuyên tạc một cách trắng trợn thành quả cách mạng Việt Nam. Với luận điệu ngông cuồng, Hải Âu đáng bị lên án và trừng trị thích đáng trước pháp luật Việt Nam.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:06 chiều
  Permalink

  bài viết của Hải Âu hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống trắng trợn, là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:06 chiều
  Permalink

  Đúng vậy, cần cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ ở Việt Nam của Hải Âu

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:11 sáng
  Permalink

  Những luận điệu Hải Âu đưa ra là bịa đặt, là mưu đồ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:29 sáng
  Permalink

  Những luận điệu của Hải Âu đề cập trong bài viết hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống trắng trợn, là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:50 sáng
  Permalink

  Những luận điệu đưa ra là bịa đặt, là mưu đồ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và hòng xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang dân chủ phi xã hội chủ nghĩa, cần phải nghiêm trị thích đáng.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:02 sáng
  Permalink

  Lại thêm một chiêu trò của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam của Hải Âu và các thế lực thù địch. Chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh chống âm mưu thâm độc đó của kẻ thù.

  Reply
 • 13 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:25 sáng
  Permalink

  Tôi đồng ý với bài viết, những luận điệu mà Hải Âu đưa ra xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận thành quả của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:59 sáng
  Permalink

  Hải Âu là tên phản động, những gì y đề cập trong bài viết hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống trắng trợn nền dân chủ ở Việt Nam.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 6:26 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc và phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của Hải Âu thật đáng lên án. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác với những luận điệu này của Hải Âu.

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 9:28 chiều
  Permalink

  Hải Âu xuyên tạc và phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là luận điệu thô bỉ của một kẻ điên cuồng, vơ đũa cả nắm, cần phải nghiêm trị thích đáng.

  Reply
 • 23 Tháng Sáu, 2020 at 1:25 sáng
  Permalink

  độc đảng nhưng vẫn dân chủ ?

  Tác giả: CHÍNH TRỊ

  Giữ một đảng , dân yếu đành chấp thuận
  Nhưng ước ao lãnh tụ được dân bầu
  Cần đổi tên , chẳng còn mang cộng sản
  Trọng nhân quyền , dân chủ chốn trong sâu

  Các cải cách phải diễn ra triệt để
  Còn nếu không , mâu thuẫn giữa đảng , dân
  Dân đứng ngoài , mất đi quyền làm chủ :
  Đảng kết bè , tham nhũng thối thành phân !

  Như cuộc thi bình chọn trên đất nước
  Mang công bình , giải trí , tính vui tươi
  Chức vị đảng hãy để dân bầu , khước
  Từ địa phương lên tới cấp trung ương

  Có như thế mới thực là dân chủ
  Sống niềm tin của hội nghị Diên Hồng
  Dân thức tỉnh , không còn nằm ngáp ngủ
  Hoặc bực mình , trổi dậy quyết đấu tranh

  Nếu đảng chỉ sinh hoạt trong nội bộ
  Không công khai , che dấu mắt người dân
  Trong bóng tối thực thi quyền lãnh đạo
  Bảo vệ mình bằng súng ống , xe tăng

  Thì trong nước khó tránh điều ly loạn
  Dân xuống đường càng lúc lại càng hăng
  Chốn tù ngục mỗi ngày thêm đông bạn
  Khi đảng nhào dân chủ sẽ thành công

  CT

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.