Đặt niềm tin vào nhân dân, nhất định bầu cử Quốc hội thành công

Ngay sau Cách mạng tháng Tám, Chính quyền cách mạng non trẻ ở Việt Nam đã phải đối phó với muôn vàn khó khăn, thách thức vô cùng nghiệt ngã. Đó là “giặc đói”, “giặc dốt” và giặc ngoại xâm. Trước tình thế đó, xác định rõ chính quyền là vấn đề cơ bản của cách mạng, củng cố chính quyền cách mạng là nhiệm vụ hàng đầu, Chính phủ lâm thời nước ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo nhằm xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. Một trong những biện pháp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó là tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước.

Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ quyết định tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước để bầu ra Quốc hội. Tuy nhiên, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra đề nghị tổ chức Tổng tuyển cử, có người tỏ vẻ lo lắng cuộc Tổng tuyển cử sẽ “không có kết quả”, vì e rằng kẻ thù sẽ phá hoại cuộc Tổng tuyển cử và sẽ khó huy động được đông đảo quần chúng nhân dân đi bầu cử.

Thực tế là sau khi Chính phủ lâm thời chủ trương Tổng tuyển cử, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá để cuộc bầu cử không thể thực hiện được, vì chúng cũng thừa hiểu tính hợp pháp của chính quyền thông qua bầu cử. Song, với nhãn quan chính trị sáng suốt, đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Tổng tuyển cử nhất định thành công. Người viết: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng, tức là dân chủ, đoàn kết”; “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mai, là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Thực tế cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta năm 1946 đã thành công tốt đẹp như Chủ tịch Hồ Chí minh nhận định.

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 cho đến nay, nước ta đã trải qua 13 kỳ bầu cử Quốc hội, và các kỳ bầu cử quốc hội này đều thành công tốt đẹp.  Từ thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta năm 1946 và các kỳ bầu cử quốc hội sau đó đã cho thấy ý chí, nguyện vọng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ chế độ mới của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam; là thắng lợi của tinh thần yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam phấn đấu cho một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào thắng lợi của bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở nước ta mặc dù các thế thực thù địch đang ra sức phá hoại bầu cử.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Đặt niềm tin vào nhân dân, nhất định bầu cử Quốc hội thành công

  • 28 Tháng Năm, 2016 at 9:36 sáng
    Permalink

    Với sự ủng hộ to lớn của nhân dân, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã thành công rất tốt đẹp. Từ thành công của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp hôm nay, mỗi người Việt Nam càng thêm tự hào về Tổ quốc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, càng thêm khinh bỉ bè lũ phản bội Tổ quốc vẫn ngày đêm hằm hè chống phá chế độ và dân tộc.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.