Không được lợi dụng lòng yêu nước để hại dân

Trong những ngày qua, khi Quốc hội đang thảo luận về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thì các phần tử xấu cùng các thế lực thù địch lại điên cuồng chống phá Đảng, chống phá Nhà nước bằng nhiều âm mưu thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt và thâm độc, một trong những thủ đoạn đó là chúng xuyên tạc, cắt dán, đưa thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội để kích động một bộ phận nhân dân tham gia biểu tình phản đối Đảng, Nhà nước ta về các chủ trương xây dựng và phát triển các đặc khu kinh tế đặc biệt, nhằm làm cho nước ta suy yếu, tụt hậu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh.

Thực tế, việc Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế để tạo động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, nó phù hợp với thực tiễn tình hình và trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước, nhằm để tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển, tăng trưởng kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có lộ trình và bước đi vững chắc, có chủ trương, chính sách đúng đắn mới có thể thực hiện thành công chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế.

Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế, vậy nên tại kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIV đang diễn ra, đã tiến hành đưa Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để thảo luận lấy ý kiến của cử tri. Đây là bước chuẩn bị hợp lý để tiến tới Ban hành Luật nhằm tạo hành lanh pháp lý cho xây dựng phát triển các đặc khu kinh tế trên lãnh thổ nước ta. Tuy nhiên, trước ý kiến góp ý của cử tri cả nước, Quốc hội đã quyết định dừng thông qua Luật này, để tiếp tục tiếp thu ý kiến cử tri cả nước và các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện Luật và sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp sau.

Lợi dụng vấn đề này, các phần tử xấu và các thế lực thù địch đang ra sức kích động một bộ phận nhân dân nhẹ dạ cả tin tham gia biểu tình phản đối chủ trương của Đảng, Nhà nước khi cho các nhà đầu tư sử dụng đất đai trong thời gian dài. Thực chất, đây là âm mưu phản động chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta của các thế lực thù địch, chúng mượn danh và lợi dụng truyền thống yêu nước vốn có của nhân dân ta để kích động nhân dân tham gia biểu tình, gây rối chống phá Đảng, chống phá chế độ.  Đáng tiếc, những ngày qua một bộ phận nhân dân do nhẹ dạ cả tin, đã bị các phần tử xấu và các thế lực thù địch lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo tham gia vào biểu tình trái pháp luật, gây rối loạn an ninh chính trị, làm mất trật tự an toàn xã hội, thâm chí có hành động đập phá công sở của các cơ quan nhà nước, đánh đập người thi hành công vụ, vi phạm pháp luật của Việt Nam.

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân – Nhà nước mà đặc trưng bản chất của nó là đề cao tính thượng tôn của pháp luật, mọi tổ chức, công dân đều phải chấp hành nghiêm pháp luật. Nhân dân là chủ thể của nhà nước, mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Vậy nên, là một công dân, chúng ta có quyền và nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc một khi Tổ quốc bị xâm lăng. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Hễ là người Việt Nam thì ai cũng có lòng yêu nước, ghét giặc”. Tuy nhiên, mỗi người dân cần phải hết sức đề cao cảnh giác, quyết không để các phần tử xấu và địch lợi dụng lòng yêu nước vào mưu đồ đen tối. Lòng yêu nước là vốn quí của dân tộc, chúng ta quyết không để cho địch lợi dụng cái vốn quí ấy vào thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, chống phá chế độ, phá hoại nền độc lập, tự do của dân tộc, phá hoại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Mỗi người dân đều có trách nhiệm phải làm tròn quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước, có trách nhiệm tham gia cùng Quốc hội để xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ, văn minh, vì lợi ích của toàn dân tộc và phải chấp hành nghiêm pháp luật.

Hiến pháp, pháp luật nước ta đã quy định, mỗi công dân đều có quyền phản biện và có nghĩa vụ góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để điều chỉnh sao cho phù hợp với lợi ích của nhân dân, của toàn dân tộc. Về phía mình, Đảng, Nhà nước có trách nhiệm phải tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của nhân dân để bổ sung, điều chỉnh và hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách sao cho phù hợp với thực tiễn đất nước, hợp với ý Đảng, thỏa mãn với lòng dân. Tuy nhiên, mọi ý kiến phản biện, đóng góp, góp ý cho Đảng, Nhà nước đều phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng quyền của công dân, vi phạm pháp luật đều bị nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật.

Là công dân vốn có lòng yêu nước nồng nàn, nhưng lòng yêu nước ấy không phải là cái để địch có thể lợi dụng, chúng ta cần nêu cao trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của đất nước, của quốc gia, dân tộc, đề cao cảnh giác, quyết không cho địch lợi dụng truyền thống yêu nước – cái vốn quí của dân tộc để phục vụ cho mưu đồ chống phá Đảng, chống phá chế độ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.