Không thể xuyên tạc quyết sách của Quốc hội

Đến hẹn lại lên, mỗi khi Quốc hội họp phiên thường kỳ, các thế lực thù địch trong và ngoài nước lại gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ngày 2 tháng 11, Ánh Liên đã đăng tải trên trang Việt Nam Thời Báo bài viết với tiêu đề: “ĐB Nguyễn Sỹ Cương muốn độc quyền yêu ghét”.

Xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác là hành động trái pháp luật.

Trong bài viết của mình, Ánh Liên đã trích dẫn ý kiến của Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương lên tiếng về việc: Lâu nay trên mạng xã hội có một số cá nhân tự cho mình quyền muốn nói gì thì nói, xúc phạm ai thì xúc phạm. Một ví dụ là sau lấy phiếu tín nhiệm, đã có nhiều phát ngôn xúc phạm đến các bộ trưởng. Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đặt câu hỏi là Chính phủ và Bộ Công an có cần xử lý và xử lý được tình trạng này không? Với cách trích dẫn và đặt vấn đề như vậy, Ánh Liên cần phải thấy rằng trước sự phát triển của mạng xã hội như hiện nay, quyền biểu đạt của cá nhân trên trang mạng xã hội là khá tự do, thoải mái, như một cách để thể hiện quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp hiến định. Do đó, ranh giới giữa đúng và sai, giữa phù hợp và không phù hợp là khá mong manh. Không riêng gì phát ngôn của các vị bộ trưởng hay các đại biểu Quốc hội, khi một cá nhân phản biện, nhận xét một cá nhân khác theo hướng tiêu cực, rất dễ bị xem là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của đối tượng đó.

Chính vì vậy, Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Điều này, cũng được thể chế hóa tại Bộ Luật dân sự, khoản 1 điều 34 quy định: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”. Theo đó, người nào xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác đều bị xử lý. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, hành vi đó có thể bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương lên tiếng, mục đích là nhằm để góp vào chế tài xử lý hiện tượng xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác là hoàn toàn đúng pháp luật và trách nhiệm của một vị đại biểu Quốc hội, hoàn toàn không có chuyện sai lầm như cách lập luận vô căn cứ của Ánh Liên.

Những nội dung được Quốc hội thông qua là những quyết sách đúng đắn và luôn nhận được sự nhất trí cao của đông đảo nhân dân.

Sau những chỉ trích đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương, Ánh Liên đã cố tình xuyên tạc những quyết sách của Quốc hội thời gian qua, y viết: “đất nước này chịu quá nhiều thiệt thòi bởi những quyết định “đúng hoàn toàn, không thể tranh cãi, đồng thuận 100%”, vì những quyết định đó là duy ý chí, và chính vì thế mà nó kéo lùi xã hội và kinh tế Việt Nam đến hàng thập niên”. Sự thật, qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất cho quyền, lợi ích của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện các quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Trong đó, hoạt động lập pháp ngày càng được quan tâm để nâng cao chất lượng của các văn bản luật, pháp lệnh nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, bảo đảm việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ðồng thời củng cố, hoàn thiện bộ máy nhà nước; góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Có thể nói rằng, từ khi nước Việt Nam mới ra đời, Quốc hội đã làm tròn trách nhiệm của mình với dân, với nước, góp phần làm cho đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu chứ không phải như lập luận xuyên tạc của Ánh Liên.

Bên cạnh việc gia tăng chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, thời gian gần đây, một số kẻ cơ hội, thù địch đã rắp tâm xuyên tạc những nội dung được thảo luận, chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội. Chính vì vậy, mọi người cần hiểu đúng, hiểu rõ những nội dung chính thống được Quốc hội thảo luận và công khai, tránh bị rơi vào những suy diễn vô căn cứ như bài viết của Ánh Liên./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

16 thoughts on “Không thể xuyên tạc quyết sách của Quốc hội

 • 19 Tháng Mười Một, 2018 at 3:37 chiều
  Permalink

  Các quyết sách của Quốc hội được xây dựng từ trí tuệ, bản lĩnh của hàng trăm đại biểu, không phải là cái để cho Ánh Liên bôi nhọ .

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 8:22 sáng
  Permalink

  Quốc hội đã làm tròn trách nhiệm của mình với dân, với nước. Cần cảnh giác trước luận điệu của một số kẻ cơ hội, thù địch rắp tâm xuyên tạc những nội dung được thảo luận, chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 8:30 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc vai trò lập pháp cao nhất, là thủ đoạn chính trị cơ bản của các thế lực thù địch!. Chúng ta cần nhận diện và đấu tranh quyết liệt với nhuwgx thủ đoạn đó, để bảo vệ thành quả của cách mạng!.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 1:59 chiều
  Permalink

  Quốc hội Việt Nam là một cơ quan thực hiện quyền lập pháp quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính:Lập hiến, Lập pháp, Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.Giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Thành phần nhân sự của cơ quan này là các đại biểu Quốc hội Việt Nam, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua quốc hội, nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước. Quốc hội Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Cơ quan này có các đơn vị trực thuộc là Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam. Như vậy những lời lẽ của Ánh Liên là xuyên tạc sai sự thật, chúng ta cần cảnh giác, kiên quết đấu tranh ngăn chặn.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:26 sáng
  Permalink

  Từ khi nước Việt Nam mới ra đời, Quốc hội đã làm tròn trách nhiệm của mình với dân, với nước, góp phần làm cho đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu chứ không phải như lập luận xuyên tạc của Ánh Liên.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:56 sáng
  Permalink

  Ánh Liên cần phải thấy rằng trước sự phát triển của mạng xã hội như hiện nay, quyền biểu đạt của cá nhân trên trang mạng xã hội là khá tự do, thoải mái, như một cách để thể hiện quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp hiến định. Do đó, ranh giới giữa đúng và sai, giữa phù hợp và không phù hợp là khá mong manh. Không riêng gì phát ngôn của các vị bộ trưởng hay các đại biểu Quốc hội, khi một cá nhân phản biện, nhận xét một cá nhân khác theo hướng tiêu cực, rất dễ bị xem là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của đối tượng đó.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:57 sáng
  Permalink

  Lại là Ánh Liên – kẻ ngu dốt và cực kỳ phản động

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:58 sáng
  Permalink

  Bên cạnh việc gia tăng chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, thời gian gần đây, một số kẻ cơ hội, thù địch đã rắp tâm xuyên tạc những nội dung được thảo luận, chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội. Chính vì vậy, mọi người cần hiểu đúng, hiểu rõ những nội dung chính thống được Quốc hội thảo luận và công khai, tránh bị rơi vào những suy diễn vô căn cứ như bài viết của Ánh Liên./.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 9:00 sáng
  Permalink

  Một sự thật mà cả thế giới đều biết là, qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất cho quyền, lợi ích của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện các quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 9:03 sáng
  Permalink

  Bác Tiểu Ất ơi, Ánh Liên nó quá biết về hơn 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam nhưng vì nó mang trong mình dòng máu hại nước, hại dân nên nó mới xuyên tạc, bóp méo hòng chống phá cách mạng đó bác. Bác và mọi người hãy tin rằng chẳng ai nghe nó đâu, công lý sẽ được thực thi, Ánh Liên sẽ bị phơi bầy bản chất phản động trước Ánh Sáng

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 9:49 sáng
  Permalink

  Những nội dung được Quốc hội thông qua là những quyết sách đúng đắn và luôn nhận được sự nhất trí cao của đông đảo nhân dân.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 9:59 sáng
  Permalink

  Quyết sách của Quốc hội là quyết sách hợp lòng dân, nên không dễ gì để kẻ phản động xuyên tạc

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 12:09 chiều
  Permalink

  Quốc hội tiếp tục có những đổi mới; chương trình làm việc được bố trí hợp lý; công tác điều hành theo đúng Quy chế và chương trình kỳ họp, có sự điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu thực tế và đúng nguyên tắc; cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Các hành vi xuyên tạc. bịa đặt, vu cáo các quyết sách của Quốc hội cần phải bị lên án, bác bỏ.

  Reply
 • 22 Tháng Mười Một, 2018 at 9:23 sáng
  Permalink

  Mọi người cần hiểu đúng, hiểu rõ những nội dung chính thống được Quốc hội thảo luận và công khai, tránh bị rơi vào những suy diễn vô căn cứ như bài viết của Ánh Liên

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 2:54 chiều
  Permalink

  Những nội dung được Quốc hội thông qua là những quyết sách đúng đắn và luôn nhận được sự nhất trí cao của đông đảo nhân dân. Do đó, các thế lực phản động thù địch dù có xuyên tạc như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ đánh lừa được quần chúng

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:39 sáng
  Permalink

  Những luận điệu trong bài viết của Ánh Liên hoàn toàn là sai trái. Bởi thực tiễn lịch sử đã chứng minh, Quốc hội Việt Nam luôn làm tốt vai trò, chức năng của mình.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.