Mạc Văn Trang – Kẻ “bán rau, dưa” thích bàn chuyện chính trị

Trong lúc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, lợi dụng một số nội dung còn đang trong quá trình nghiên cứu, chỉnh lý và còn nhiều ý kiến khác nhau của các Đại biểu Quốc hội, mới đây, trên trang mạng Tiếng Dân, Mạc Văn Trang có bài viết “Vì sao “thân thế lãnh đạo đảng, nhà nước là diện thông tin mật”?” nhằm xuyên tạc, nói xấu chế độ ta.

Trong bài viết, Mạc Văn Trang cho rằng: không như chế độ xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ tư bản, thân thế lãnh đạo cấp cấp cao chỉ được coi như “chuyện rau, dưa bán ở chợ ngồi xổm”, “chỉ có tư bản mới dại dột, cho báo chí bới móc, soi mói chuyện riêng tư, ngóc ngách của quan chức, nhất là “lãnh đạo đảng, nhà nước”…”.

Lớn tiếng ca ngợi “tự do”, “dân chủ” của chế độ tư bản, Mạc Văn Trang quên mất rằng, mọi người khi sinh ra đều có quyền bình đẳng, hay nói rộng ra là quyền con người. Và Mạc Văn Trang cũng quên, hay cố tình không hiểu rằng gắn liền với quyền con người là quyền và nghĩa vụ của công dân. Quyền con người, quyền công dân mang tính lịch sử, ở mỗi thời điểm, mỗi quốc gia, trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể, nó có nội hàm khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung nhất mà mọi quốc gia, dân tộc hiện nay đều thừa nhận đó là: mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân được pháp luật nhà nước bảo vệ. Không thể có “tự do”, “dân chủ” nếu cái quyền căn bản của công dân không được tôn trọng và bảo vệ. Thân thế, sự nghiệp của mỗi người, không thể là cái để ai cũng có thể đem ra bàn luận, như “buôn rau, buôn dưa” được. Thiết nghĩ, những người có văn hóa, không ai làm như vậy, và hơn thế, đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Mạc Văn Trang còn cho rằng: “lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở chế độ ta là do Đảng chọn “lý lịch trong sạch” … phải “quy hoạch, quy trình” …”. So sánh với chế độ tư bản, Mạc Văn Trang viết: tư bản rất vô tổ chức, cứ để tự do ứng cử … để dân bầu. Rồi y dẫn chứng Donal Trump “không được quy hoạch, đào tạo, thử thách gì cả, đùng phát dân bầu làm Tổng thống”.

Có lẽ cũng cần phải nói rõ cho Mạc Văn Trang và những người còn mơ hồ như y rằng: Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hiến định trong Hiến pháp, việc Đảng lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu cử vào các cơ quan trong bộ máy Nhà nước là hoàn toàn bình thường. Những cán bộ, đảng viên đó phải thật sự ưu tú, tiêu biểu, trước hết phải là những người tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có năng lực đáp ứng yêu cầu chức trách nhiệm vụ được giao. Không lẽ, theo Mạc Văn Trang, Đảng ta phải chọn những người có lý lịch không trong sạch, đã từng nối giáo cho giặc, làm tay sai, phản dân hại nước, nói và làm trái với đường lối, quan điểm của Đảng thì mới hợp lý, mới là “tự do”, “dân chủ” sao? Thật nực cười.

Xin thưa, ngay “thiên đường Mỹ” của Mạc Văn Trang cũng chả có cái gì là “đùng phát dân bầu làm Tổng thống” đâu. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, việc bầu cử tổng thống được quy định trong Điều II, Khoản 1 và trong các Tu chính án XII, XXII và XXIII. Bầu cử Tổng thống Mỹ khá phức tạp, có 2 giai đoạn chính là bầu cử sơ bộ (bầu ra các ứng viên chính thức đại diện các đảng) và tổng tuyển cử (bầu tổng thống từ các ứng viên). Theo Hiến pháp Mỹ, lá phiếu của cá nhân các cử tri là phiếu phổ thông, việc của họ là chọn ra đại diện cử tri hay còn gọi là đại cử tri và chỉ có Đại cử tri đoàn Hoa Kỳ mới có quyền bầu chọn tổng thống trực tiếp. Rõ ràng, các ứng viên bầu vào vị trí tổng thống Mỹ, trước hết phải là người đại diện cho các đảng, được đảng phái đó lựa chọn. Có lẽ, cũng không cần phải phân tích nhiều cũng đủ để vạch trần cái giọng điệu trào phúng hết sức nhảm nhí của Mạc Văn Trang khi nói việc chọn người tham gia bộ máy nhà nước của Mỹ cũng như mọi nhà nước tư bản khác là “đùng phát” hay là chỉ như “tuyển nhân viên vào công ty”.

Những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái của Mạc Văn Trang là hết sức bỉ ổi và thâm độc. Chúng ta cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta của Mạc Văn Trang và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

16 thoughts on “Mạc Văn Trang – Kẻ “bán rau, dưa” thích bàn chuyện chính trị

 • 19 Tháng Mười Một, 2018 at 3:46 chiều
  Permalink

  Mạc Văn Trang nói là đùng một phát dân bầu Donal Trump làm tổng thống thật là ấu trĩ, nực cười.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 6:59 sáng
  Permalink

  Tác giả phân tích rất sâu sắc, những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái của Mạc Văn Trang là hết sức bỉ ổi và thâm độc. Chúng ta cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta của Mạc Văn Trang và các thế lực thù địch./.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 8:36 sáng
  Permalink

  Mạc Văn Trang là một con rắn độc! Chúng ta phải cảnh giác và kiên quyết đập bỏ nó !.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 9:08 sáng
  Permalink

  Mạc Văn Trang và những người còn mơ hồ như y không hiểu rằng: Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hiến định trong Hiến pháp, việc Đảng lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu cử vào các cơ quan trong bộ máy Nhà nước là hoàn toàn bình thường.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 4:02 chiều
  Permalink

  Những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái của Mạc Văn Trang là hết sức bỉ ổi và thâm độc. Chúng ta cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta của Mạc Văn Trang và các thế lực thù địch

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:32 sáng
  Permalink

  Mạc Văn Trang nên sang Mỹ mà sống!

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:46 sáng
  Permalink

  Mạc Văn Trang cố tình không hiểu rằng gắn liền với quyền con người là quyền và nghĩa vụ của công dân. Quyền con người, quyền công dân mang tính lịch sử, ở mỗi thời điểm, mỗi quốc gia, trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể, nó có nội hàm khác nhau. Những điều Mạc Văn Trang nói đều là nhằm chống phá cách mạng. Mọi người cần cảnh giác nhé

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:47 sáng
  Permalink

  Mạc Văn Trang đã ngu lại còn tỏ ra hiểu biết

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:48 sáng
  Permalink

  Tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả bài viết: Những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái của Mạc Văn Trang là hết sức bỉ ổi và thâm độc. Chúng ta cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta của Mạc Văn Trang và các thế lực thù địch

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:51 sáng
  Permalink

  Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hiến định trong Hiến pháp, việc Đảng lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu cử vào các cơ quan trong bộ máy Nhà nước là hoàn toàn bình thường. Không lẽ, theo Mạc Văn Trang, Đảng ta phải chọn những người có lý lịch không trong sạch, đã từng làm tay sai, phản dân hại nước thì mới là “tự do”, “dân chủ” sao? Thật nực cười.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:53 sáng
  Permalink

  Nhận thức của Mạc Văn Trang như kẻ bán rau vậy mà cũng đòi bàn chuyện chính trị. Thật là “Ếch ngồi đáy giếng”

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 9:52 sáng
  Permalink

  Mạc Văn Trang đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 10:02 sáng
  Permalink

  Lời lẽ xuyên tạc của Mạc Văn Trang thật đáng phỉ nhổ

  Reply
 • 22 Tháng Mười Một, 2018 at 9:21 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta của Mạc Văn Trang và các thế lực thù địch.

  Reply
 • 23 Tháng Mười Một, 2018 at 7:38 sáng
  Permalink

  Những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của Mạc Văn Trang hoàn toàn là sai trái, hết sức bỉ ổi và thâm độc. Mạc Văn Trang thật đáng bị lên án và trừng trị thích đáng theo pháp luật.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:00 sáng
  Permalink

  Những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái của Mạc Văn Trang là hết sức bỉ ổi và thâm độc. Chúng ta cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta của Mạc Văn Trang và các thế lực thù địch.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.