Những kẻ chọc gậy bánh xe, cản trở công cuộc đổi mới

Đối với mỗi người dân Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là dịp thể hiện quyền công dân cao nhất, bằng việc lựa chọn người đủ đức, đủ tài làm đại diện cho mình. Đối với Nhà nước, cuộc bầu cử lần này nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Có thể nói, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện sự phát triển, đổi mới của đất nước, sự sáng suốt, tin tưởng và sự kỳ vọng của nhân dân vào cơ quan đại diện quyền lợi cho họ.

Nhân dân cả nước, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn đang tràn đầy niềm phấn khởi, háo hức chờ đợi ngày hội lớn để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trách nhiệm chính trị đối với sự kiện trọng đại của quốc gia, dân tộc. Ngược lại với những mong đợi trên, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đã tỏ rõ thái độ hằn học, chống đối và xem đây là “cơ hội” để chống phá. Họ tung lên các trang mạng đủ loại thông tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta, Đảng ta. Họ phát tán nhiều tài liệu kích động phản đối Quy chế bầu cử Quốc hội và cho đó chỉ là “hình thức”. Tiếp tục xuyên tạc, bôi nhọ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, việc đề cử chỉ là “độc quyền của Đảng” và các tổ chức bầu cử là cánh tay “nối dài” của Đảng; rằng: “Việt Nam không có dân cử, dân bầu, chỉ có Đảng cử, Đảng bầu”; rằng ngoài “vài” người được Đảng lựa chọn “ngầm”, hầu hết những người tự ứng cử bị loại bỏ một cách “không thương tiếc”. Không những thế, họ còn tán phát nhiều tài liệu như: “Tuyên bố số 9 về quyền tự ứng cử Đại biểu Quốc hội của công dân”, “Tự ứng cử trong chế độ toàn trị”, v.v. hòng kích động, cổ súy cho quyền tự ứng cử của một số phần tử cơ hội, bất mãn, tạo ra lực lượng đối trọng trong Quốc hội. Đồng thời, kêu gọi các nhà “dân chủ” mạng hãy “tự ứng cử” vào Quốc hội, “hãy tập hợp thành từng nhóm để giám sát quá trình bầu cử” và hô hào “ký tên” ảo tung hô, ủng hộ cho người này, người kia, v,v. Việc họ hô hào, ủng hộ “tự ứng cử” không nhằm tham gia cuộc bầu cử với ý thức trách nhiệm của một công dân, đem đức độ, tài năng phục vụ cho sự phát triển của đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà với mục tiêu duy nhất của họ là gây rối, kích động người dân “tẩy chay”, phá hoại cuộc bầu cử mà thôi. Thực tế cho thấy, tất cả những điều họ tung trên mạng không có gì khác, chỉ nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chế độ ta và phá hoại Hiến pháp, pháp luật, Quy chế bầu cử của Nhà nước ta mà thôi. Mục tiêu cụ thể của họ là làm nhiễu loạn cuộc bầu cử sắp tới. Thật nực cười cho những kẻ tự hợm mình là thông thái, hiểu biết về pháp luật lại đưa ra những phát ngôn trái với quy định của luật bầu cử và Hiến pháp đã ban hành. Họ thừa hiểu rằng, quyền tự do ứng cử đại biểu Quốc hội đã được quy định rõ ràng trong Hiến pháp, pháp luật và luôn được tôn trọng ở nước ta.

Việc ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân các cấp được thực hiện một cách chặt chẽ theo Quy chế bầu cử, tiêu chí về phẩm chất, năng lực cán bộ của Đảng, yêu cầu hoạt động của Quốc hội và được tiến hành từ cơ sở thông qua các hội nghị cử tri, hội nghị hiệp thương chứ không một ai có thể tự tiện ứng cử vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân như họ từng rêu rao. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử được thực hiện theo một quy trình thống nhất, trong đó phải bảo đảm việc tổ chức hiệp thương giữa các tổ chức chính trị – xã hội giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của pháp luật. Đây là một nét ưu việt của chế độ dân chủ trong bầu cử và là thước đo trình độ dân chủ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi, chỉ các tổ chức chính trị – xã hội mới có thể nhìn nhận bao quát được các nhóm xã hội theo các tiêu chí đã xác định, quy tụ sức mạnh của các thành viên, phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân; đồng thời, trao đổi để đi đến một cơ cấu đại biểu hợp lý đảm bảo cho các thành phần xã hội đều có đại diện trong Quốc hội mới. Còn những trường hợp tự ứng cử không có trong danh sách bầu cử là do họ không đủ các tiêu chí quy định sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước thẩm định, hiệp thương theo Quy chế bầu cử chứ không hề có biểu hiện “mất dân chủ”, “Đảng cử, Đảng bầu” như một số người từng rêu rao.

Thực tiễn qua các kỳ bầu cử Quốc hội ở nước ta đã chứng minh quyền ứng cử, tự ứng cử luôn được bảo đảm, tôn trọng. Theo ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (năm 2011), có tới 82 người tự ứng cử ở 22 tỉnh, thành phố được lập danh sách ở vòng 2 và đã có 15 người vào danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội. Trước đó, tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XII (năm 2007), có 30 người ứng cử vào đến vòng cuối cùng. Còn tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV lần này, dự kiến số người tự ứng cử sẽ tăng hơn so với các nhiệm kỳ trước, v.v.. Thực tế này là minh chứng để bác bỏ hoàn toàn ý kiến không đúng trên các trang mạng xã hội và báo nước ngoài cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội ở Việt Nam chỉ là sân chơi “độc diễn” của Đảng, không có cửa cho các ứng cử viên tự do.

Trải qua hơn 70 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng phát triển, tự hoàn thiện, đồng hành cùng dân tộc, thực sự là nơi xây nên nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ lầm than lên địa vị chủ nhân của đất nước đang vững bước trên con đường xây dựng theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thông qua thực hiện chức năng của Quốc hội, quyền làm chủ của người dân luôn được đảm bảo và phát huy theo tinh thần quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân, địa vị chủ thể của dân với tư cách là chủ thể gốc của mọi quyền lực; những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của người dân đều được phát hiện và xử lý nghiêm. Hiến pháp 2013 đã tiếp tục khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân,… Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Với tinh thần đó, qua mỗi cuộc bầu cử Quốc hội thực sự là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu; những vấn đề chưa phù hợp trong quy chế, quy định bầu cử tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đảm bảo cho quyền lực của người dân được thực hiện tốt hơn trên thực tế.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 – 2021 lần này cũng vậy, đặt lên hàng đầu là vấn đề quyền lực và quyền lợi của nhân dân. Điều đó, được thể hiện rõ trong từng khâu, từng bước của quy trình bầu cử, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng pháp luật. Đảng ta ý thức rất rõ điều đó nên đã sớm ban hành Chỉ thị 51-CT/TW về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử theo tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Những người đó phải đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ. Đồng thời, chú ý đến cơ cấu hợp lý.về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng theo đúng quy định của Luật Bầu cử; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vừa qua, với tinh thần dân chủ cởi mở, nhiều ý kiến đã thẳng thắn nêu vấn đề như: nên nâng cao hơn số lượng đại biểu là người ngoài Đảng; xem xét thêm cơ cấu đại biểu là dân tộc ít người; cần rút kinh nghiệm phát huy dân chủ của Đại hội XII đưa vào cuộc bầu cử Quốc hội lần này; nên có cơ cấu cho người tự ứng cử nhưng phải coi trọng đến tiêu chuẩn…Như vậy, cả trong Chỉ thị của Đảng, trong tổ chức Hội nghị hiệp thương, trong các khâu, các bước của quy trình bầu cử đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, diễn ra hết sức dân chủ, bình đẳng, đúng trình tự pháp luật nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân, nâng cao chất lượng đại biểu, chứ không có chuyện như những người “bất đồng chính kiến”, những nhà “dân chủ mạng” phát tán, rêu rao. Đây chính là mưu đồ của những kẻ “chọc gậy bánh xe” tự cho mình là người có “trách nhiệm với dân, với nước” đánh lừa dư luận, bịa đặt với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân của dân tộc ta. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác không bị cuốn vào những chiêu trò do các thế lực thù địch đang triệt để áp dụng nhằm gây phân tâm, chia rẽ lòng dân, ý Đảng để chống phá bầu cử Quốc hội nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Những kẻ chọc gậy bánh xe, cản trở công cuộc đổi mới

 • 26 Tháng Tư, 2016 at 9:06 chiều
  Permalink

  Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc. Thông qua bầu cử để tìm ra những đại biểu ưu tú đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân tham gia vào giải quyết những công việc hệ trọng của dân tộc. Thế nhưng, những kẻ “chọc gậy bánh xe” lại tìm mọi cách, với mọi mưu mô xảo quyệt nhằm phá hỏng ngày Hội lớn của toàn dân với âm mưu chính trị đen tối. Đấy là những kẻ phản bội, những kẽ bán nước hại dân cần hết sức cảnh giác.

  Reply
 • 26 Tháng Tư, 2016 at 9:18 chiều
  Permalink

  Đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân với Đảng, Nhà nước… Do vậy, trước hết họ phải là những người có đầy đủ điều kiện theo quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, vì lợi ích của nhân dân, được sự tin tưởng của quần chúng nhân dân… Chứ không phải những đối tượng có hành động hại dân, hại nước. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác không bị cuốn vào những chiêu trò do các thế lực thù địch đang triệt để áp dụng nhằm gây phân tâm, chia rẽ lòng dân, ý Đảng để chống phá bầu cử Quốc hội nước ta./.

  Reply
 • 27 Tháng Tư, 2016 at 9:31 chiều
  Permalink

  Lịch sử các kỳ bầu cử Quốc hội ở nước ta đã chứng minh quyền ứng cử, tự ứng cử luôn được bảo đảm, tôn trọng. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý điều hành hiệu quả của bộ máy nhà nước và sự ủng hộ, tham gia tích cực, có trách nhiệm của toàn dân, nhất định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của nước ta sẽ thành công tốt đẹp!

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.