Những luận điệu sai trái trong bài viết “Quốc hội vi hiến” của Trúc Giang

Thời gian vừa qua, trên trang mạng “Việt Nam Thời Báo” Trúc Giang đăng bài viết “Quốc hội vi hiến”, nội dung bài viết là những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái:

Có thể khẳng định rằng, mục đích của Trúc Giang muốn người đọc hiểu sai về phát ngôn của Tổng thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc về trường hợp đại biểu Đinh Thế Huynh. Qua đó, thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Quốc hội Việt Nam bằng việc hạ thấp uy tín, vai trò và tầm quan trọng của Quốc hội nói chung, các đại biểu Quốc hội nói riêng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam.

Thứ nhất, phát ngôn của Tổng thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc về trường hợp đại biểu Đinh Thế Huynh là đúng đắn không như sự rêu rao, xuyên tạc của Trúc Giang. Như chúng ta đã biết, ông Đinh Thế Huynh vừa là đại biểu quốc hội vừa là Ủy viên Bộ Chính trị. Trước khi ông được bầu vào giữ các vị trí quan trọng trong cơ cấu chính trị của đất nước, ông là người có đủ mọi tiêu chuẩn, kể cả sức khỏe. Nhưng trong quá trình công tác, ông Huynh bị bệnh phải điều trị dài ngày. Ông Huynh đã báo cáo với Bộ Chính trị và Thường vụ Quốc hội, được Bộ Chính trị nhất trí để ông đi chữa bệnh, nên đương nhiên ông Huynh vẫn là đại biểu quốc hội.

Ông Huynh không vi phạm vào Điều 7 và Điều 88 của Hiến pháp và Điều 56 của Luật Tổ chức Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì không thể bãi nhiễm tư cách đại biểu quốc hội của ông. Do đó, muốn bãi nhiễm tư cách đại biểu quốc hội của ông Huynh, đương nhiên phải xem xét đến tư cách cán bộ Ủy viên Bộ Chính trị. Vì thế, chừng nào cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ chưa có ý kiến thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chưa có lý do để xem xét. Như vậy, theo phát ngôn của Tổng thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh là hoàn toàn đúng và chuẩn mực.

Thứ hai, Trúc Giang đã quy kết “Quốc hội vi hiến”, đại biểu quốc hội là những “ông bà nghị gật”. Đây là những luận điệu sặc mùi phản động chống phá Đảng và Quốc hội Việt Nam của Trúc Giang. Bởi vì, kể từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời vào ngày 02 tháng 9 năm 1945 (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Đảng và Quốc hội Việt Nam là hai cơ quan độc lập về tổ chức, biên chế và chức năng, nhiệm vụ. Đảng không lãnh đạo Quốc hội và Quốc hội cũng không đứng dưới Đảng và thực hiện những “mệnh lệnh”, “chỉ thị” của Đảng. Đảng chỉ vạch ra Cương lĩnh, đường lối, chủ trương cho cả hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội; Quốc hội, các đại biểu quốc hội trên tinh thần minh bạch, dân chủ có trách nhiệm xem xét, nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến quyết định về các Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhất là ở những kỳ họp quốc hội trong thời gian gần đây, với những màn chất vấn, tranh luận thẳng thắn, chất lượng cao của các đại biểu quốc hội với các thành viên chính phủ về các vấn đề trọng đại và nóng bỏng của đất nước đã cho thấy họ xứng đáng là những đại biểu, cơ quan đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Có thể nói, vị trí, vai trò, trách nhiệm của Quốc hội, các đại biểu quốc hội Việt Nam cũng tương tự như các nghị viện, nghị sĩ ở các nước Mỹ, Pháp, Anh, đó là xem xét thông qua Cương lĩnh, đường lối, chủ trương do đảng cầm quyền đưa ra hay nhấn nút quyết định đối với các sự kiện quan trọng của đất nước.

Do vậy, có thể khẳng định những lời rêu rao, xuyên tạc của Trúc Giang về “Quốc hội vi hiến”, “ông bà nghị gật”… trên trang mạng Việt Nam Thời báo là những luận điệu sai trái, sặc mùi phản động chống phá Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

12 thoughts on “Những luận điệu sai trái trong bài viết “Quốc hội vi hiến” của Trúc Giang

 • 2 Tháng Bảy, 2018 at 2:24 chiều
  Permalink

  Hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng. Quốc hội trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự án luật, các nghị quyết được thông qua. Do đó, mọi luận điệu xuyên tạc, sai trái về vai trò hoạt động của quốc hội đếu phai bị lên án mạnh mẽ

  Reply
 • 2 Tháng Bảy, 2018 at 2:41 chiều
  Permalink

  Mỗi người dân Việt Nam phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu sai trái, sặc mùi phản động chống phá Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam./.

  Reply
 • 2 Tháng Bảy, 2018 at 4:12 chiều
  Permalink

  Đừng có lấy danh nghĩa nhân dân để xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam. Những lời lẽ của Trúc Giang chỉ khiến con dân đất Việt khinh miệt và chắc chắn không lừa gạt được Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân tiến bộ trên thế giới.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 9:34 sáng
  Permalink

  Người dân Việt Nam luôn nêu tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái của kẻ phản động trúc giang.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 9:46 sáng
  Permalink

  Lại là “Quốc Hội vi hiến”, những luận điệu nghe đến phát ngán./.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 2:37 chiều
  Permalink

  Tôi đồng ý với tác giả bài viết: “Những lời rêu rao, xuyên tạc của Trúc Giang về “Quốc hội vi hiến”, “ông bà nghị gật”… trên trang mạng Việt Nam Thời báo là những luận điệu sai trái, sặc mùi phản động chống phá Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu này”

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 2:41 chiều
  Permalink

  Đọc bài viết của Trúc Giang với tựa đề “Quốc hội vi hiến”, tôi thấy nội dung bài viết là những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái, nhằm làm cho người đọc hiểu sai về phát ngôn của Tổng thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc về trường hợp đại biểu Đinh Thế Huynh, nhằm thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Quốc hội Việt Nam bằng việc hạ thấp uy tín, vai trò và tầm quan trọng của Quốc hội nói chung, các đại biểu Quốc hội nói riêng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Mọi người hãy cảnh giác và lên an Trúc Giang nhé

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 3:55 chiều
  Permalink

  Mọi người đều biết, các kỳ họp quốc hội vừa qua, những phiên chất vấn, tranh luận thẳng thắn, chất lượng cao của các đại biểu quốc hội với các thành viên chính phủ về các vấn đề trọng đại và nóng bỏng của đất nước đã cho thấy họ xứng đáng là những đại biểu, cơ quan đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Vì vậy, mọi người hết sức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, phản động của Trúc Giang

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 10:01 chiều
  Permalink

  Hãy cảnh giác với Trúc Giang – Kẻ chuyên xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nươc và Quốc hội nước ta.

  Reply
 • 4 Tháng Bảy, 2018 at 9:34 sáng
  Permalink

  Bóp méo và xuyên tạc những phát ngôn chính thống của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, là một chiêu trò cũ mà hiểm ác của các thế lực thù địch, hòng bóp méo xuyên tạc sự thật làm chia rẽ, suy giảm lòng tin, kích động nhân dân chống phá Đảng, lật đổ chế độ…. Nên, bà con đừng tin những lời ác độc của kẻ thù mà hãy tìm hiểu và trực tiếp trao đổi với những người đại diện cho quyền lợi của mình( cán bộ địa phương, đại biểu quốc hội… ) để tránh mắc mưu hiểm độc của kẻ thù!.

  Reply
 • 5 Tháng Bảy, 2018 at 2:56 chiều
  Permalink

  CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐANG CỐ TÌNH XUYÊN TẠC HẠ THẤP UY TÍN CỦA QUỐC HỘI NHẰM CHIA RẼ LÀM MẤT LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN VÀO CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT ĐAI DIỆN CHO NHÂN DÂN

  Reply
 • 19 Tháng Bảy, 2018 at 2:35 chiều
  Permalink

  Bài viết của Trúc Giang là âm mưu chống phá Đảng, Quốc hội Việt Nam bằng việc hạ thấp uy tín, vai trò và tầm quan trọng của Quốc hội nói chung, các đại biểu Quốc hội nói riêng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.