PHẠM TRẦN – KẺ LỢI DỤNG BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP ĐỂ XUYÊN TẠC VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Trong khi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần, lợi dụng mạng xã hội hàng ngày, hàng giờ các đối tượng cơ hội, phản động trong và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá bằng việc cho đăng tải các thông tin, các bài viết sai lệch, phiến diện, một chiều, quy chụp và xuyên tạc bản chất vấn đề, để bẻ lái dư luận theo hướng tiêu cực, nhằm kích động tư tưởng hoài nghi về cuộc bầu cử. Trong số đó, Phạm Trần là kẻ có thâm niên làm những việc này, y đã triệt để lợi dụng việc xuyên tạc tính dân chủ trong bầu cử để phản đối và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử, gây nhiễu loạn thông tin, kích động dư luận nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vẫn với những lập luận cũ rích, rằng “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ”, Đảng Cộng sản đang độc diễn”, “Không có bầu cử dân chủ khi còn thể thức Đảng cử dân bầu”… “Đảng chỉ đạo cơ cấu tỷ lệ đại biểu trước khi bầu, nên sẽ không có một Quốc hội đại diện cho nhân dân”, Phạm Trần quy kết cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là không chính danh, không đúng pháp luật. Phạm Trần ngang nhiên xuyên tạc và cho rằng “Quốc hội Việt Nam chỉ là bù nhìn”?

Đọc những lời lẽ Phạm Trần cho thấy, Y chỉ viết lấy được, nói lấy được, mà không hề hiểu biết gì về pháp luật Việt nam. Theo Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rất rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tất cả những việc Đảng làm chỉ vì một mục đích duy nhất và cao cả nhất đó là vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội và như vậy thì điều đương nhiên Đảng phải tập trung lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử thắng lợi, củng cố và xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh. Chính sự lãnh đạo ấy bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra theo đúng Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Phạm Trần còn công khai phủ nhận vai trò hiệp thương giới thiệu nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và cho rằng đó chỉ là hình thức “mị dân”, theo ý Đảng đã sắp xếp. Phạm Trần có biết rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, bao gồm đại diện của các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trong quy trình bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hội nghị hiệp thương nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đảm bảo dân chủ và đúng luật, đảm bảo chất lượng của đại biểu. Đây là một mô hình rất chặt chẽ mà không phải quốc gia nào cũng có.

Cùng với việc đưa ra những luận điệu sai trái về tính dân chủ và vai trò của Đảng trong Bầu cử thì vấn đề về người tự ứng cử vẫn là chiêu bài mà Phạm Trần “nhai đi, nhai lại” ở nhiều bài viết gần đây. Phạm Trần kêu gọi hãy trao quyền cho  các “nhà dân chủ” để họ thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Trên thực tế, những thành phần cơ hội này đều không đủ tiêu chuẩn ứng cử, khi mà phần lớn họ đều chưa là một công dân gương mẫu, một người có ích cho xã hội, không được chính người dân nơi họ đang cư trú tín nhiệm. Vì thế, khi không đạt được số phiếu lựa chọn từ nơi cư trú, những “nhà dân chủ” rởm này lại tìm cách lu loa trên các trang mạng xã hội rằng, quy trình giới thiệu người ứng cử là do Đảng “đạo diễn”, việc tự ứng cử của các ứng cử viên như họ luôn vấp phải cản trở, bị gây khó dễ. Thực tế, quá trình giới thiệu ứng cử viên và người tự ứng cử hay ứng cử viên ngoài Đảng ở Việt Nam hoàn toàn minh bạch, công khai và dân chủ, do chính cử tri ở các cấp cơ sở sáng suốt lựa chọn bằng lá phiếu tín nhiệm của mình.

Thực tiễn các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra ở Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua không như những gì mà các thế lực thù địch rêu rao, xuyên tạc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cuộc bầu cử đều được tổ chức khoa học, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc dân chủ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cả xã hội, cũng như phát huy quyền làm chủ của mọi tầng lớp nhân dân.

Mỗi công dân Việt Nam có lương tri và có trách nhiệm đối với đất nước đều nhận thấy, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị – xã hội quan trọng của đất nước, cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Còn sự xuyên tạc, phủ nhận như những lời lẽ của Phạm Trần và đồng bọn cho dù thế nào cũng không thể làm thay đổi bản chất của cuộc bầu cử và không bao giờ thay đổi được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và đất nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.