Sự hàm hồ của Trương Minh Ẩn

Lợi dụng Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Trương Minh Ẩn đã viết bài “Dọn đường đánh tư sản nữa chăng?” đăng trên trang mạng Tiếng Dân. Nội dung bài viết là những suy diễn hàm hồ của Trương Minh Ẩn nhằm chống phá Đảng, Nhà nước; xuyên tạc vị trí, chức năng của Quốc hội, bôi nhọ, hạ bệ uy tín của các đại biểu Quốc hội.

Trương Minh Ẩn cho rằng: Quốc hội Việt Nam “là nơi hội tụ đủ mọi thành phần, mọi hạng người trong xã hội, từ “thượng vàng hạ cám”, từ tri thức cho tới dân ngu cu đen, từ lịch lãm cho tới giang hồ côn đồ…”. Đây là sự hàm hồ rất lố bịch của Trương Minh Ẩn nhằm bôi nhọ, hạ bệ uy tín của đại biểu Quốc hội. Sự thật, đại biểu Quốc hội, do cử tri bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội là những người ưu tú nhất, được Nhân dân lựa chọn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội quy định, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội bao gồm: “Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm; Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội”.

Điều 79 Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, đại biểu Quốc hội không thể là những người như Trương Minh Ẩn đã cố tình xuyên tạc, bịa đặt.

Trương Minh Ẩn còn cho rằng: “Quốc hội chỉ là một tổ chức bù nhìn, hợp thức hóa những điều đã được Bộ Chính trị thông qua”. Đây là sự hàm hồ có mưu đồ chính trị xấu xa nhằm phủ nhận vai trò của Quốc hội Việt Nam. Điều 69, Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”.

Thực tiễn lịch sử hơn 70 qua đã minh chứng, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và ngày càng xứng đáng với vị thế là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện tốt chức năng quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Ông Potápi Arpád János, Quốc Vụ khanh Văn phòng chính phủ Hungary, Nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hungary – Việt Nam đã khẳng định: “Quốc hội Việt Nam cũng hướng đến những thay đổi để thực sự phản ánh được ý kiến của người dân, xứng đáng là cơ quan đại diện của người dân, người dân làm chủ qua cơ quan đó”.

Người dân yêu nước và các chính khách chân chính luôn có những đánh giá khách quan, công tâm về những kết quả hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, Trương Minh Ẩn đã xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận vai trò của Quốc hội Việt Nam.

Với những lời nói hàm hồ, xuyên tạc vai trò, chức năng của Quốc hội, bôi nhọ, hạ bệ uy tín của các đại biểu Quốc hội, Trương Minh Ẩn đã thể hiện rõ bộ mặt chống Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta cần tỉnh táo, nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bịa đặt của Trương Minh Ẩn và các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

16 thoughts on “Sự hàm hồ của Trương Minh Ẩn

 • 19 Tháng Mười Một, 2018 at 3:32 chiều
  Permalink

  Trương Minh Ẩn vu khống, bôi nhọ trơ trẽn, thô thiển.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Một, 2018 at 4:13 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Trương Minh Ẩn thật trơ trẽn, luận điệu bịa đặt, xáo trá. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo, nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bịa đặt của Trương Minh Ẩn và các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 6:57 sáng
  Permalink

  Âm mưu của Trương Minh Ẩn đê hèn, đã xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận vai trò của Quốc hội Việt Nam.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 8:25 sáng
  Permalink

  Phủ nhận, bôi nhọ Đại biểu Quốc Hội là chiêu trò cũ của bọn phản động!. Dân ta đâu có dễ dàng tin vào những chiêu trò bẩn thỉu ấy của bọn chúng!.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 8:26 sáng
  Permalink

  Trương Minh Ẩn đã lộ rõ nguyên hình của kẻ phản động, hàm hồ trong phát ngôn

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:24 sáng
  Permalink

  Những luận điệu của Trương Minh Ẩn là hoàn toàn sai trái!

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:38 sáng
  Permalink

  Đọc xong bài viết cho thấy, đó là sự hàm hồ rất lố bịch của Trương Minh Ẩn nhằm bôi nhọ, hạ bệ uy tín của đại biểu Quốc hội. Sự thật, đại biểu Quốc hội, do cử tri bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội là những người ưu tú nhất, được Nhân dân lựa chọn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:39 sáng
  Permalink

  Tôi nhất trí với tác giả Công lý. Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội quy định, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội bao gồm: “Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm; Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội”.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:41 sáng
  Permalink

  Trương Minh Ẩn chắc đã biết một thực tiễn không thể chối bỏ: lịch sử hơn 70 qua đã minh chứng, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và ngày càng xứng đáng với vị thế là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện tốt chức năng quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 8:43 sáng
  Permalink

  Trương Minh Ẩn thật là kẻ hàm hồ, đi ngược lịch sử, phủ nhận thực tiễn, xuyên tác, bóp méo hòng chống phá cách mạng Việt Nam đó mà. Minh Ẩn mà thật là Ngớ Ngẩn

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 9:46 sáng
  Permalink

  Đây là một mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước của Trương Minh Ẩn, với những lời nói hàm hồ, xuyên tạc vai trò, chức năng của Quốc hội, bôi nhọ, hạ bệ uy tín của các đại biểu Quốc hội. Chúng ta cần tỉnh táo, nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bịa đặt của Trương Minh Ẩn và các thế lực thù địch.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 1:23 chiều
  Permalink

  Những luận điệu của Trương Minh Ẩn là xuyên tạc, bia đặt, vu cáo. Hành vi của Trương Minh Ẩn cần phải bị lên án, bác bỏ.

  Reply
 • 22 Tháng Mười Một, 2018 at 9:49 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần tỉnh táo, nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bịa đặt của Trương Minh Ẩn và các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:12 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bịa đặt của Trương Minh Ẩn và các thế lực thù địch bảo vệ Đảng, Nhà nước.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:42 sáng
  Permalink

  Trương Minh Ẩn đúng là thành phần “hạ cám” của xã hội nên mới có những luận điệu hàm hồ như vậy.

  Reply
 • 4 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:26 chiều
  Permalink

  Đây là sự hàm hồ rất lố bịch của Trương Minh Ẩn nhằm bôi nhọ, hạ bệ uy tín của đại biểu Quốc hội.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.