Sự tráo trở, bịa đặt của GS Nguyễn Đình Cống

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tập trung chống phá. Nhân kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, những phần tử thoái hóa biến chất như Nguyễn Đình Cống lại nhai lại các luận điệu nhằm chống Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và đòi đa nguyên chính trị.

Không có gì mới trong những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng của Nguyễn Đình Cống. Song, ý đồ của ông ta lần này là đòi phủ nhận Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 hiến định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Để biện minh cho luận điệu chống phá của mình, GS Cống đã quy kết Quốc hội: “thực chất chỉ là một cơ quan thừa hành của Đảng, chỉ là Quốc hội của Đảng”. Mặc dù ông ta là một người có nhiều năm theo Đảng, nhưng đã “trở cờ” chống Đảng, Nhà nước. Để thực hiện mưa đồ chống Đảng, Nhà nước, ông Cống đã cố tình bỏ qua Điều 69, Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”.

Với bản chất tráo trở, bịa đặt Y đã cố tình cắt xén Điều 69 Hiến pháp và gán ghép thành: “Đảng lãnh đạo toàn diện và Quốc hội là Cơ quan quyền lực cao nhất” từ đó quy kết Đảng lãnh đạo toàn diện nên làm mất đi tính độc lập của Quốc hội. Ở đây, ai cũng biết rằng mâu thuẫn nằm chính trong cái đầu của kẻ mang danh GS Nguyễn Đình Cống, ở trên y cho rằng: Quốc hội là cơ quan thừa hành, Quốc hội của Đảng vậy thì làm sao mà mâu thuẫn được?!

Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin trực tiếp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã có nhiều quyết sách quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Nhân đây, có lời khuyên với GS Cống rằng, nếu có cái tâm trong sáng muốn góp ý cho Đảng, cho Quốc hội làm những việc có lợi cho dân, cho nước thì ông cần suy nghĩ thấu đáo về các việc làm của mình đã thực sự vì dân, vì nước, đừng chủ quan, xuyên tạc, bịa đặt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam một cách tùy tiện, ác ý, vô căn cứ như vậy. Việc làm như vậy, chỉ tạo sự phản cảm, không đánh lừa được ai và sẽ nhận được sự coi thường của mọi người đối với ông mà thôi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Sự tráo trở, bịa đặt của GS Nguyễn Đình Cống

 • 8 Tháng Sáu, 2018 at 8:39 sáng
  Permalink

  Những lập luận của ông Cống là sai lầm và bảo thủ! Ông Cống cần hiểu rằng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ không phải là tổ chức thừa hành mệnh lệnh của Đảng!

  Reply
 • 13 Tháng Sáu, 2018 at 7:44 sáng
  Permalink

  Nói đến “GS Nguyễn Đình Cống” thì ai cũng biết, ông ta khoác lên mình hàm GS chỉ để nhận tiền bố thí của các thế lực thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam thì phải. Chúng ta phải hết sức cảnh giác đấu tranh, bác bỏ những luận điệu phản động của ông ta.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.