Sự xuyên tạc lố bịch của Phạm Đoan Trang

Càng gần ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 – sự kiện chính trị quan trọng của đất nước – thì sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng quyết liệt. Chúng không chỉ dùng mọi thủ đoạn tinh vi, thâm độc mà còn đẩy mạnh tuyên truyền, phát tán những tài liệu, bài viết hiện rõ mục đích chống phá cuộc bầu cử. Một trong những số đó là bài viết “tại sao Đảng cố “lùa” dân đi bầu cử” của Phạm Đoan Trang.

Xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc về quy trình bầu cử, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phạm Đoan Trang cho rằng: “bầu cử Quốc hội chỉ là màn kịch do Đảng đạo diễn toàn diện”. Đúng là một sự xuyên tạc lố bịch!

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay được tiến hành theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo đó, điều 1 Luật Bầu cử xác định nguyên tắc bầu cử ở Việt Nam là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân được quy định được quy định tạ điều 2: mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, muốn có tên trong danh sách bầu cử, mọi ứng cử viên, không phân biệt, đều phải trải qua các vòng hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc chủ trì để cử tri nơi công tác và nơi cư trú góp ý, lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. Để cử tri thực hiện tốt quyền đó, Luật Bầu cử quy định Mặt trận Tổ quốc là cơ quan chủ trì hiệp thương. Bởi lẽ, Mặt trận Tổ quốc là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nơi tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội,… nên Mặt trận Tổ quốc chủ trì hiệp thương là hợp tình, hợp lý nhất. Tại hội nghị cử tri, đối chiếu với tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, người dân sẽ quyết định ai xứng đáng đưa vào danh sách bầu cử để cử tri lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc hội và bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp. Ở đó, mọi người đều bình đẳng; không có chuyện “phân biệt đối xử”, dù là đảng viên hay người ngoài Đảng, nếu đạo đức, phẩm chất, tư cách kém, không đủ “đức” và “tài”, không một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân, thì không được cử tri lựa chọn.

Tiến trình bầu cử Quốc hội ở nước ta tuân thủ theo quy trình rất chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, khách quan, với tinh thần “Thượng tôn pháp luật”. Mỗi bước trong tiến trình đó, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải hoàn thành trách nhiệm theo luật định. Người dân trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện của mình, giám sát chặt chẽ mọi quy trình bầu cử. Đồng thời, tại nơi bỏ phiếu, bằng lá phiếu của mình, cử tri sẽ quyết định ai là người xứng đáng để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Song song với đó, điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã hiến định vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội, lãnh đạo tổ chức các sự kiện, các vấn đề hệ trọng của đất nước, mà cụ thể ở đây là bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là hoàn toàn hợp hiến, là tuân thủ Hiến pháp, là thực hiện bổn phận của mình theo quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên, Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chứ không làm thay hay áp đặt. Việc cử tri lựa chọn ứng viên nào là quyền của mỗi người, Đảng hoàn toàn không áp đặt cử tri phải bỏ phiếu cho người này, người khác, đặc biệt không có chuyện áp đặt cử tri phải bỏ phiếu cho người của Đảng. Đồng thời, việc lãnh đạo của Đảng không có mục đích nào khác ngoài mục đích để Cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật định, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Như vậy, luận điệu: “bầu cử Quốc hội chỉ là màn kịch do Đảng đạo diễn toàn diện” của Phạm Đoan Trang là một sự vu khống, xuyên tạc lố bịch về quy trình bầu cử, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Mọi người cần nâng cao cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với những luận điệu này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự xuyên tạc lố bịch của Phạm Đoan Trang

  • 23 Tháng Năm, 2016 at 10:22 sáng
    Permalink

    Sự xuyên tạc của Phạm Đoan Trang là nhằm mục tiêu phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 ở nước ta. Nhưng sự xuyên tạc của Phạm Đoan Trang lố bịch và kệch cỡm quá nên chẳng đánh lừa, kích động được ai./.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.