Đa nguyên, đa đảng mới mở ra kỷ nguyên dân chủ – Một sự mơ hồ của Bùi Tín

Rõ ràng đòi “đa nguyên, đa đảng” là thủ đoạn thâm độc, là âm mưu chống phá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Bùi Tín và đồng bọn. Bùi Tín đã phản bội Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục làm những điều ác, tuyên truyền kích động nhân dân và xúi giục những người nhẹ dạ, cả tin chống Đảng, chống Nhà nước, vì vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác Read more

Thiện Ý – Gã phản động ảo tưởng

Thay vì cứ mãi chìm đắm trong u mê hận thù cộng sản, ngày đêm chống phá nước nhà để rồi rơi vào hoang tưởng, Thiện Ý và những người như ông ta hãy mau mau tỉnh ngộ. Vẫn chưa bao giờ là muộn để ông và những kẻ lầm đường, lạc lối kịp thời hối cải, làm những điều có ích cho dân, cho nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi mãi phồn vinh, vững bền. Read more