Lòng hận thù không thể hòa hợp, hòa giải dân tộc

Lợi dụng và núp bóng dưới những ngôn từ khẩu hiệu mỹ miều; xuyên tạc lịch sử, hạ thấp ý nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, ý nghĩa vĩ đại của Chiến thắng 30/4/1975… để từ đó lôi kéo, kích động nhân dân chống lại Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, chính là bản chất của những người như Nguyễn Gia Kiểng. Read more

Luận điệu phản động của Nguyễn Gia Kiểng

Chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó tập trung xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị. Và cần khẳng định rằng, các thế lực thù địch ở hải ngoại, trong đó có Nguyễn Gia Kiểng, đang làm một công việc nếu không là đoán mò ngớ ngẩn như lũ thầy bói xem voi, thì cũng ngu si như anh chàng trói voi bỏ rọ./. Read more

Cách mạng Tháng Tám 1945 – Cuộc cách mạng vô sản kiểu mẫu, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam

(Thanh Khoa)

Lẽ ra tôi không viết bài với tựa đề này, vì ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám đã có rất nhiều bài viết đã khẳng định, ngay cả những người ở phía bên kia cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, tình cờ tôi đọc được một bài báo trên mạng viết về nội dung cuộc phỏng vấn của một nhà báo Trần Quang Thành (mà cũng chẳng biết nhà báo này của báo nào, ông ấy là ai) với ông Nguyễn Gia Kiểng (một nhân vật tôi đã biết tường tận về thân thế và nghề nghiệp của ông ta) qua một số bài viết của ông ấy gần đây.

Trước hết, xin được nói với ông Kiểng thế này: bài phỏng vấn của ông với nhà báo Quang Thành được thực hiện ở nước ngoài và gửi về Việt Nam, nếu như bài phỏng vấn này diễn ra trên đất Việt Nam, ông và ông nhà báo đó còn ngồi ở Việt Nam chắc giờ cũng chẳng cần gì nói thêm với các ông nữa, vì các ông đã không dám bước ra khỏi cửa hoặc là đã không còn tồn tại.…

Read more