Song Chi – Kẻ lộn sòng chống khủng bố với khủng bố

Trong tháng 7/2018, bằng việc đăng tải bài viết “Việt Nam – một nhà nước khủng bố”, Song Chi đã tiếp bước các lực lượng bồi bút, phản động để nối dài điệp khúc bịa đặt, xuyên tạc, vu khống Nhà nước Việt Nam là “nhà nước khủng bố”. Sự bịa đặt, vu khống trơ trẽn đó được Song Chi lập lờ, đánh lộn sòng bằng các dẫn chứng những sự việc đã xảy ra, cả trong công tác đối nội và đối ngoại của Nhà nước ta. Vậy sự thực là như thế nào?!

Việc các cơ quan chức năng của Nhà nước bắt giữ và xét xử những người vi phạm pháp luật là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật nhưng lại bị Song Chi chụp mũ là “khủng bố”.

Tất cả các nhà nước trên thế giới, từ xưa tới nay đều phải thực hiện chức năng trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị.…

Read more

Song Chi – Kẻ phản quốc

Gần đây, trên trang mạng RFA, Song Chi đã đăng tải bài viết “Việt Nam – một nhà nước khủng bố”. Nội dung bài viết đã xuyên tạc, vu khống, bóp méo hoàn toàn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ta đối với những người đang chấp hành án phạt tù.

Thứ nhất, vẫn chiêu bài cũ, không “cứu” được Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và một số đối tượng đã bị Tòa xét xử và kết án tội “Chống lại chính quyền nhân dân”. Song Chi và các thế lực thù địch lại mượn sự kiện này để xuyên tạc, vu khống chính quyền Việt Nam: “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyệt thực là để phản đối việc bị ngược đãi, khủng bố, đe dọa đến sinh mạng khi đang thụ án” và cho rằng, nhà cầm quyền Việt Nam hành hạ, khủng bố người tù chính trị bằng cách áp đặt chế độ ăn uống cực khổ, thiếu thốn, tình trạng bẩn thỉu, chật chội, thiếu không khí, mất vệ sinh….…

Read more

Những “kế sách” nguy hiểm của Song Chi

Thực chất, những “kế sách” mà Song Chi nêu ra đó là một “cái bẫy chính trị” rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta không một ai lại khờ khạo về chính trị đến mức tin vào những kế sách phản động của Song Chi. Những luận âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước mà Song Chi và các thế lực thù địch sử dụng đã quá cũ, lạc hậu, không lừa mị được ai, không biết Song Chi có nhận thức được điều đơn giản đó không?

Read more

Sự lầm lạc không thể tha thứ

Gần đây, trên trang mạng có bài viết với tiêu đề: “42 năm: giá trị của một “chiến thắng” và những vết thương chưa thể lành” của Song Chi. Với những lập luận sai trái, tác giả bài viết đã thể hiện cái nhìn thiếu khách quan, không trung thực và mang tư tưởng thù địch với lịch sử và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Read more

Quyền con người hiến định trong Hiến pháp năm 2013

Việc xác lập quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 cũng như nhiều văn bản pháp luật của nước ta là sự nhất quán, kiên định, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội. Đó là sự kế thừa những giá trị phổ quát và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam. Read more

Lại một luận điệu xuyên tạc trắng trợn và phản động

Song Chi đừng ảo tưởng về một cuộc cách mạng bất bạo động chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những luận điệu vu cáo, xuyên tạc của Song Chi không đánh lừa được ai mà chỉ làm cho mọi người càng hiểu rõ thêm bản chất phản động, chống Đảng, chống Nhà nước của tác giả mà thôi. Read more