Chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng – mưu đồ không thay đổi của các thế lực thù địch

無論敵對勢力怎麼說,實踐往往是檢驗某個政黨的執政學說及路線的最準確的衡量標準。自八月革命成功70年來,尤其是我國實行革新事業30年來,我們所取得的成就是值得驕傲的,更是有目共睹的,沒有人能夠曲解或否定越南共產黨的作用及其思想根基。 Read more

Tội ác của những kẻ quay lưng, phản bội Đảng, Nhà nước và nhân dân

Trong khi cả nước ta đang yên vui cảnh thanh bình thì một số người đã lợi dụng sự phát triển của hệ thống truyền thông tung ra các luận điệu sai trái, thậm chí cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam, nhất là những sự kiện, những thắng lợi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Read more