Vũ Duy Phú vừa “lú” vừa “dở”

Vũ Duy Phú là người được học hành, có bằng cấp học vị, thế mà lại “hạ cố” làm kẻ “tiểu nhân thất học” - tay sai tiếp ứng cho các thế lực thù địch chống lại Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam. Những gì mà Vũ Duy Phú đã viết và đang tung lên trên trang mạng xã hội là hành động “bất đạo”, và chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất phản động và dã tâm đen tối của Phú. Read more

Bùi Tín, Vũ Duy Phú “chọc gậy bánh xe”

Đại hội Đảng lần thứ XII thực sự là kỳ Đại hội của dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới. Sau Đại hội, một luồng sinh khí mới đã và đang tràn ngập trong từng con đường, góc phố, lan tỏa trong mỗi con người Việt Nam cùng với khí thế của mùa Xuân mới. Những kẻ phản động như Bùi Tín, Vũ Duy Phú và đồ đệ có nhìn thấy không? Các bài viết xuyên tạc của các người đến hôm nay cũng chỉ là những chiêu trò nhảm nhí, vô bổ mà thôi Read more

Tiến sĩ “ba láp tầm xàm” Vũ Duy Phú

Người có ăn, có học thì phải biết suy nghị, nói năng thận trọng, lễ nghĩa phân minh. Còn phàm là những kẻ được dân gian cho là “ba láp tầm xàm” đều là tuồng ăn nói hàm hồ, hành xử kiểu chợ búa, đầu tôm ngạnh cá, nên dù có hồ đồ như thế nào thì thiên hạ cũng đều bỏ qua, không thèm chấp nhặt. Ấy thế mà thời nay, lại có kẻ “ba láp tầm xàm” Vũ Duy Phú giở trò xỏ xiên chính trị, mưu toan hại dân phá Đảng Read more

Tiến sĩ Vũ Duy Phú “cả vú lấp miệng em”

Mặc dù ông Phú đã tự “đánh bóng”, núp dưới hình thức là một lá thư gửi cá nhân, dưới những ngôn từ có vẻ là người tâm huyết với thời cuộc, với sự phát triển của đất nước, song ông Phú đã không che lấp được bản chất cơ hội chính trị, phản động của mình. Read more