Bài xã luận phản động, xuyên tạc sự thật

Trên Bán nguyệt san Tự do ngôn luận số 297 ngày 15- 8- 2018 có bài xã luận “Biểu tình là trái phép, phải trừng trị?”. Toàn bộ bài viết sau khi liệt kê một loạt các hoạt động, việc làm sai trái bị các cơ quan pháp luật xử lý vì vi phạm pháp luật, bài viết đã đưa ra những bình luận thiếu khách quan, cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật không ngoài mục đích tiếp tay cho các thế lực thù địch, bênh vực cho những kẻ phạm tội chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Cái gọi là “Xã luận” Tự do ngôn luận cho rằng: “Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền con người…ngăn chặn, đàn áp biểu tình…vi phạm quyền biểu tình của công dân đã được ghi trong Hiến pháp…”. Đây, là những luận điệu phản động, xuyên tạc sự thật cũ rích của các thế lực thù địch nhằm kích động, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền, kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ, những hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; là trung tâm của các chính sách kinh tế – xã hội. Vì vậy, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, trong một thế giới ngày càng đa dạng, khi tiếp cận và xử lý vấn đề quyền con người Đảng và Nhà nước ta luôn kết hợp hài hòa các chuẩn mực, nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế với những điều kiện đặc thù về lịch sử, chính trị, kinh tế – xã hội, các giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của Việt Nam để bảo đảm cho người dân được hưởng thụ quyền con người một cách tốt nhất. Thực tiễn cũng đã khẳng định từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đến nay, Nhà nước Việt nam luôn quan tâm, chăm lo đến việc bảo đảm quyền con người. Điều 14 Hiến pháp 2013 hiến định “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Điều này, hoàn toàn thống nhất với Bộ luật Nhân quyền quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, về các quyền dân sự, chính trị được hệ thống pháp luật Việt Nam quy định bởi 16 quyền, quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa được quy định bởi 10 quyền. Như vậy, có thể thấy Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam đã rất quan tâm bảo đảm quyền con người, đồng thời xem quyền con người như là một tiêu chí cơ bản trong xây dựng và sửa đổi pháp luật, những năm qua việc bảo đảm các quyền con người về chính trị, kinh tế, dân sự, xã hội và văn hóa ngày càng tốt hơn do vậy, cộng đồng quốc tế đã tín nhiệm bầu Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu tín nhiệm cao. Sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung và các phương tiện thông tin đại chúng là minh chứng về tư do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam. Điều 25, Hiến pháp 2013 đã hiến định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Quyền biểu tình của công dân được xác định trong Hiến pháp nhưng hiện nay chúng ta chưa có Luật biểu tình do đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng, Chính phủ cần có thời gian nghiên cứu, soạn thảo kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và ghi nhận những ý kiến từ nhân dân, không bao giờ có chuyện ngăn cản, đàn áp người biểu tình, nhưng chúng ta cũng kiên quyết xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng biểu tình để kích động, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, chính quyền cơ sở. Bài “Xã luận bán Nguyệt san Tự do Ngôn luận” liệt kê một loạt các vụ việc, các cá nhân bị xử lý theo pháp luật trong thời gian qua và cho đó là sự ngăn cản, đàn áp, vi phạm quyền biểu tình của công dân, nhưng lại cố tình không đề cập đến việc những kẻ quá khích đó chính là những kẻ kích động, lôi kéo, lừa bịp những người dân ít hiểu biết pháp luật tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình, hô khẩu hiệu chống đối chính quyền, đập phá công sở, phương tiện, hủy hoại tài sản công, cản trở giao thông, đánh trọng thương nhiều cán bộ, chiến sĩ công an gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những hành vi đó là vi phạm pháp luật cần phải bị trừng trị nghiêm minh theo đúng pháp luật, nhưng bài viết của Xã luận bán Nguyệt san Tự do Ngôn luận lại cố tình lấp liếm đi những hành động sai trái đó và đặc biệt nghiêm trọng hơn khi bài viết công khai kêu gọi kích động tổng biểu tình phản đối chính quyền vào dịp 2.9.

Tóm lại, những vấn đề được nêu ra trong bài viết đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng ta cần phải lên án và cảnh giác với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

21 thoughts on “Bài xã luận phản động, xuyên tạc sự thật

 • 4 Tháng Chín, 2018 at 9:47 chiều
  Permalink

  Những bài viết đăng tải trên Xã luận bán Nguyệt san Tự do Ngôn luận hoàn toàn sai trái và vô giá trị!

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 7:10 sáng
  Permalink

  Có thể thấy, là những luận điệu trong bài xã luận trên thực chất là của bọn phản động; chuyên đi xuyên tạc, bóp méo sự thật về thực tiễn nước ta nhằm kích động nhân dân, làm nhân dân mất lòng tin vào Đảng, Nhà nước, từ đó thực hiện âm mưu sâu xa là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên CNXH đât nước

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 8:08 sáng
  Permalink

  Những kẻ núp bóng kích động biểu tình, gây rối vào đúng ngày lễ Quốc khánh trọng đại của đất nước thì chúng ta hẳn thấy rõ bộ mặt hại nước, hại dân bất trừ mọi thủ đoạn của chúng rồi.

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 8:37 sáng
  Permalink

  Thông qua bài xã luận, thực chất là các thế lực thù địch xuyên tạc về thực tiễn nước ta nhằm làm cho nhân dân mất lòng tin vào Đảng, Nhà nước, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 10:39 sáng
  Permalink

  bản chất của những kẻ phản động hại nước hại dân đã quá rõ, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để kêu gọi cái gọi là “tổng biểu tình”. Chúng đâu có quan tâm đến người dân. Chúng chỉ muốn phá hoại đất nước mà thôi

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 3:52 chiều
  Permalink

  Bài viết trên đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng ta cần phải lên án và cảnh giác với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của các thế lực thù địch

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 4:26 chiều
  Permalink

  Bán nguyệt san Tự do ngôn luận đã lộ rõ bản chất phản động, chống lại Việt Nam. Chúng ta hãy cảnh giác và bác bỏ chúng!.

  Reply
 • 6 Tháng Chín, 2018 at 8:09 sáng
  Permalink

  Nực cười cho những kẻ luôn ảo tưởng sức mạnh, bài viết trên Bán Nguyệt san Tự do ngôn luận số 297 ngày 15- 8- 2018 cũng vậy. Luôn miệng kêu gào về dân chủ, về nhân quyền nhưng chúng lại không hiểu được thực chất tự do, nhân quyền là gì? Thử hỏi nếu là biểu tình như vừa rồi hoặc cách hành động kêu gọi biểu tình như vừa rồi xảy ra trên các cuốc gia phương Tây thì liệu có còn ngồi mà cào bàn phím được không? Đúng là một bài xã luận nhảm nhí, và Bán Nguyệt san Tự do ngôn luận cũng hết sức nhảm nhí, bịa đặt, xuyên tạc, bẩn thỉu.

  Reply
 • 6 Tháng Chín, 2018 at 8:10 sáng
  Permalink

  Đúng như Việt Nam đã viết, việc lợi dụng những sự kiện đã được các cơ quan, chức năng xử lý để chống phá cách mạng Việt Nam là bản chất của các thế lực phản động

  Reply
 • 6 Tháng Chín, 2018 at 10:12 sáng
  Permalink

  Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam đã rất quan tâm bảo đảm quyền con người. Do vậy, những luận điệu trong bài xã luận là hoàn toàn xuyên tạc, bóp méo sự thật.

  Reply
 • 9 Tháng Chín, 2018 at 8:15 chiều
  Permalink

  Mọi người đều biết, không ai bị kết tội nếu không vi phạm pháp luật. Bởi vậy, việc xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, cần phải được vạch trần, lên án.

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 7:44 sáng
  Permalink

  Ở Việt Nam không cho phép các hoạt động biểu tình, gây rối mất trật tự an ninh xã hội, những hoạt động đó sẽ bị trừng trị thích đáng bởi hệ thống pháp luật nghiêm minh của Việt Nam.

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 8:58 sáng
  Permalink

  Đúng vậy, những luận điệu phản động, xuyên tạc sự thật cũ rích của các thế lực thù địch sẽ không bao giờ che mắt được người dân Việt Nam

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 9:37 sáng
  Permalink

  Đây, là những luận điệu phản động, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch nhằm kích động, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền, kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ, những hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

  Reply
 • 14 Tháng Chín, 2018 at 1:46 chiều
  Permalink

  Những bài viết trên Xã luận bán Nguyệt san Tự do Ngôn luận là những luận điệu phản động của các thế lực thù địch. Mọi người cần cảnh giác với những bài viết của Xã luận bán Nguyệt san Tự do Ngôn luận.

  Reply
 • 17 Tháng Chín, 2018 at 10:01 sáng
  Permalink

  Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 7:24 sáng
  Permalink

  Bất luận bạn là ai, chấp hành pháp luật thì bạn là dân và được bảo vệ, người vi phạm pháp luật chà đạp lên lợi ích của dân tộc thì khongo còn là dân nữa và bị trừng trị. Đừng đánh tráo khái niệm, đừng lật lọng đáng lận con đen.

  Reply
 • 19 Tháng Chín, 2018 at 2:46 chiều
  Permalink

  Tôi đồng tình với quan điểm của tác giả. Chúng ta cần phải lên án và cảnh giác với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của các thế lực thù địch

  Reply
 • 25 Tháng Chín, 2018 at 9:15 chiều
  Permalink

  Những luận điệu phản động, xuyên tạc sự thật cũ rích của các thế lực thù địch nhằm kích động, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền, kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ, những hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam

  Reply
 • 26 Tháng Mười, 2018 at 10:43 sáng
  Permalink

  Cần cảnh giác với những luận điệu phản động, xuyên tạc sự thật cũ rích của các thế lực thù địch nhằm kích động, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền, kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ, những hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 2:13 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; là trung tâm của các chính sách kinh tế – xã hội. Vì vậy, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài viết trên mang bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng ta cần phải lên án và cảnh giác với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của các thế lực thù địch.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.